Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1341

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1341, 17. juuli 2017, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 185, 18.7.2017, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1341/oj

18.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/56


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2017/1341,

17. juuli 2017,

millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, eelkõige keemiarelvade kasutamist Süüria režiimi poolt ja režiimi rolli keemiarelvade levitamises, tuleks otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud loetellu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada 16 isikut.

(3)

Otsust 2013/255/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 17. juuli 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.


LISA

Järgmised isikud lisatakse otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A osas (Isikud) esitatud loetellu.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„242

Samir Dabul

(teise nimega Samir Daaboul)

Sünniaeg: 4. september 1965

Auaste: brigaadikindral

Brigaadikindrali auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid.

Kõrgema sõjaväeohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest ning on seotud keemiarelvade ladustamise ja kasutamisega. Ta on samuti seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(teise nimega Ali Wannous)

(Image)

Sünniaeg: 5. veebruar 1964

Auaste: brigaadikindral

Brigaadikindrali auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid.

Kõrgema sõjaväeohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest ning on seotud keemiarelvade ladustamise ja kasutamisega.

Ta on samuti seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(teiste nimedega Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Sünniaeg: 1960

Auaste: brigaadikindral

Süüria relvajõududes brigaadikindrali auastmes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Süüria relvajõudude sõjaväeluuredirektoraadi kõrgem ohvitser. Damaskuses asuva sõjaväeluure osakonna 235 ja Homsi sõjaväeluure endine ülem. Kõrgema sõjaväeohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(teiste nimedega Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Auaste: brigaadikindral

Brigaadikindral Muhammad Hasouri on Süüria õhuväe kõrgem ohvitser, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Ta on õhujõudude 50. brigaadi staabiülem ning Shayrati õhuväebaasi ülema asetäitja. Brigaadikindral Muhammad Hasouri osaleb keemiarelvade levitamises. Kõrgema sõjaväeohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest Süürias.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(teise nimega Malek Hassan)

(Image)

Auaste: kindralmajor

Kindralmajori auastmes, Süüria õhuväe 22. diviisi kõrgem ohvitser ja ülem, teenistuses pärast 2011. aasta maid.

Süüria õhuväe kõrgema ohvitseri ja 22. diviisi käsuliini liikmena vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest Süürias, sealhulgas keemiarelvarünnakute eest, mille panid toime lennukid, mis kasutasid 22. diviisi kontrolli all olevaid lennuväebaase, sealhulgas rünnak Talmenasile, mille panid vastavalt ÜRO loodud ühise uurimismehhanismi aruandele toime Ḩamāh' lennuväebaasis asuvad valitsusvägede helikopterid.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(teise nimega Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Auaste: kindralmajor

Hasaka provintsi kuberner, kelle on ametisse nimetanud Bashar Al-Assad ja kes on Bashar Al-Assadiga seotud.

Kindralmajori auastmes, Süüria õhuväe kõrgem ohvitser ja endine staabiülem.

Süüria õhuvägede kõrgema ohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest Süürias, sealhulgas Süüria režiimi poolsete keemiarelvarünnakute eest ajal, mil ta oli Süüria õhuvägede staabiülem, nagu see tuvastati ÜRO loodud ühise uurimismehhanismi aruandes.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(teise nimega Meezar Sawan)

(Image)

Auaste: kindralmajor

Kindralmajori auastmes, Süüria õhuväe 20. diviisi kõrgem ohvitser ja ülem, teenistuses pärast 2011. aasta maid.

Süüria õhuvägede kõrgema ohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest, sealhulgas rünnakute eest tsiviilaladel, mille panid toime lennukid, mis kasutasid 20. diviisi kontrolli all olevaid lennuväebaase.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(teise nimega Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Auaste: brigaadikindral

Brigaadikindrali auastmes, kõrgem ohvitser vabariiklikus kaardiväes, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Kõrgema sõjaväeohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest, sealhulgas 2012. aasta veebruaris toimunud Baba Amri piiramise ajal.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(teise nimega Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan on insener Süüria teadusuuringute keskuses (Syrian Scientific Studies and Research Centre), mis on loetellu kantud üksus. Ta tegeleb keemiarelvade levitamise ja tarnimisega. Mohammad Safwan Katan osales torupommide valmistamisel, mida kasutati Süürias tsiviilelanike vastu.

Ta on seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(teise nimega Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi on insener Süüria teadusuuringute keskuses (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Ta tegeleb keemiarelvade levitamise ja tarnimisega. Mohammad Ziad Ghritawi osales torupommide valmistamisel, mida kasutati Süürias tsiviilelanike vastu.

Ta on seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(teise nimega Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi on insener Süüria teadusuuringute keskuses (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Ta tegeleb keemiarelvade levitamise ja tarnimisega. Mohammad Darar Khaludi on osalenud teadupärast samuti torupommide valmistamisel, mida kasutati Süürias tsiviilelanike vastu.

Ta on samuti seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Dr Khaled Sawan on insener Süüria teadusuuringute keskuses (Syrian Scientific Studies and Research Centre), mis on seotud keemiarelvade levitamise ja tarnimisega. Ta on osalenud teadupärast torupommide valmistamisel, mida kasutati Süürias tsiviilelanike vastu.

Ta on seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(teise nimega Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq on Süüria teadusuuringute keskuse (Syrian Scientific Studies and Research Centre) insener, kes on seotud keemiarelvade levitamise ja tarnimisega. Ta osales torupommide valmistamisel, mida kasutati Süürias tsiviilelanike vastu.

Ta on seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(teise nimega Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou on Süüria teadusuuringute keskuse (Syrian Scientific Studies and Research Centre) laborant, kes on seotud keemiarelvade levitamise ja tarnimisega. Fawwaz El-Atou osales torupommide valmistamisel, mida kasutati Süürias tsiviilelanike vastu.

Ta on seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(teise nimega Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi on Süüria teadusuuringute keskuse (Syrian Scientific Studies and Research Centre) laborant, kes on seotud keemiarelvade levitamise ja tarnimisega. Ta osales torupommide valmistamisel, mida kasutati Süürias tsiviilelanike vastu.

Ta on seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(teise nimega Halah Sirhan)

(Image)

Sünniaeg: 5. jaanuar 1953

Tiitel: dr

Dr Hala Sirhan töötab koos Süüria sõjaväeluurega Süüria teadusuuringute keskuses (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Ta tegutses üksuses Institute 3000, mis tegeleb keemiarelvade levitamisega.

Ta on seotud Süüria teadusuuringute keskusega, mis on loetellu kantud üksus.

18.7.2017“.


Top