EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0917

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/917, 29. mai 2017, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 139, 30.5.2017, p. 62–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/917/oj

30.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 139/62


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/917,

29. mai 2017,

millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (1).

(2)

Nõukogu võttis 27. mail 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/850, (2) millega pikendatakse otsuses 2013/255/ÜVJP sätestatud piiravate meetmete kehtivust 1. juunini 2017.

(3)

Otsuse 2013/255/ÜVJP läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks täiendavalt pikendada 1. juunini 2018.

(4)

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas tuleks ajakohastada ja muuta kandeid teatavate isikute, üksuste ja asutuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 2013/255/ÜVJP ja otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/255/ÜVJP artikkel 34 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 34

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 1. juunini 2018. Otsus vaadatakse korrapäraselt läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.“

Artikkel 2

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse kooskõlas käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. mai 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

C. CARDONA


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.

(2)  Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 141, 28.5.2016, lk 125).


LISA

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

A-osas („Isikud“) asendatakse allpool loetletud isikuid käsitlevad kanded järgmiste kannetega.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

„13.

Munzir (

Image

) (teise nimega Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (

Image

)

Sünniaeg: 1. märts 1961

Sünnikoht: Kerdaha, Latakia provints

Passid nr 86449 ja nr 842781.

Osales osana Shabiha relvastatud üksusest tsiviilelanike vastu suunatud vägivallas.

9.5.2011

37.

Brigaadikindral Rafiq (

Image

) (teise nimega Rafeeq) Shahadah (

Image

) (teise nimega Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Sünnikoht: Jablah, Latakia provints

Süüria sõjaväeluureteenistuse osakonna 293 (siseküsimused) endine ülem Damaskuses. Osales otseselt tsiviilelanike vastu suunatud repressioonides ja vägivallas Damaskuses. President Bashar Al-Assadi nõunik strateegiaküsimustes ja sõjaväeluure alal.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (teise nimega André Mayard)

Sünniaeg: 15. mai 1955

Sünnikoht: Bassir

Endine majandus- ja väliskaubandusminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 2016. aasta juulis). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Adib Mayaleh oli Süüria Keskpanga endise juhatajana samuti vastutav Süüria režiimile majandus- ja finantsabi osutamise eest.

15.5.2012

59.

Kindral Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

4. divisjoni büroo kindral-komandant. Maher al-Assadi nõunik ja julgeolekuoperatsioonide koordinaator. Vastutab tsiviilelanike represseerimise eest kogu Süürias ning osales Ghoutas mitmes vaenutegevuse lõpetamise rikkumises.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (teise nimega Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

4. divisjoni endine pataljoniülem. Nimetati 2015. aasta juulis sõjaväeluureteenistuse ülema asetäitjaks. Vastutab tsiviilelanike represseerimise eest Deir ez-Zoris.

14.11.2011

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (teise nimega Al-Halki)

Sünniaeg: 1964

Sünnikoht: Dara'a provints.

Endine peaminister, oli ametis 3. juulini 2016 ning endine tervishoiuminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (teise nimega Imad Mohammad Dib Khamees)

Sünniaeg: 1. august 1961

Sünnikoht: Damaskuse lähedal.

Peaminister ja endine energiaminister. Valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Sünniaeg: 1954

Sünnikoht: Tartous

Endine teenindussektori asepeaminister, endine kohaliku omavalitsuse minister, oli ametis 3. juulini 2016. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Sünniaeg: 1966

Sünnikoht: Tartous

Süüria suursaadik Iraanis. Endine informatsiooniminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.9.2011

157.

Insener Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Endine veevarude minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

162.

Dr Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (teise nimega Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (teise nimega Said, Sa'eed, Saeed)

 

Endine transpordiminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

166.

Dr Lubana (

Image

) (teise nimega Lubanah) Mushaweh (

Image

) (teise nimega Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Sünniaeg: 1955

Sünnikoht: Damaskus

Endine kultuuriminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (teise nimega Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Sünniaeg: 27. september 1959

Sünnikoht: Damaskus

Endine informatsiooniminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (teise nimega Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (teise nimega. Al-Ahmed)

 

Endine justiitsminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

171.

Dr Abdul- Salam (

Image

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Endine tervishoiuminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

173.

Dr Nazeera (

Image

) (teise nimega Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (teise nimega Sarkis)

 

Endine riigiminister keskkonna alal, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (teise nimega Abdallah) Khaleel (

Image

) (teise nimega Khalil) Hussein (

Image

) (teise nimega Hussain)

 

Endine Süüria riigiminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (teise nimega Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Endine Süüria riigiminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

16.10.2012

181.

Suleiman Al Abbas

 

Endine nafta ja maavarade minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Sünniaeg: 1959

Endine tööstusminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (teise nimega Shmat)

Sünniaeg: 1973

Endine sotsiaalminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Sünniaeg: 1964

Endine tööminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (teise nimega Ismail Ismail või Isma'Il Isma'il)

Sünniaeg: 1955

Endine rahandusminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali (teise nimega Khud, Khudr Urfali, Orphaly)

Sünniaeg: 1956

Endine majandus- ja väliskaubandusminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Sünniaeg: 1966

Endine sisekaubanduse ja tarbijakaitseminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali (teise nimega Malik)

Sünniaeg: 1956

Endine kõrghariduse minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas (teise nimega Hasib)

Sünniaeg: 1957

Endine riigiminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

24.6.2014

1.

Houmam Jaza'iri (teise nimega Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Sünniaeg: 1977

Endine majandus- ja väliskaubandusminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Endise valitsuse ministrina jagab vastutust Süüria rahva vägivaldse represseerimise eest.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini (teise nimega Mohammad Amer Mardini)

Sünniaeg: 1959.

Sünnikoht: Damaskus

Endine kõrghariduse minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali (teise nimega Mohammad Ghazi al-Jalali)

Sünniaeg: 1969

Sünnikoht: Damaskus

Endine kommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha (teise nimega Kamal al-Sheikha)

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Damaskus

Endine veevarude minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri (teise nimega Hassan al-Nouri)

Sünniaeg: 9.2.1960

Endine haldusarengu minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah (teise nimega Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Sünniaeg: 1960.

Sünnikoht: Deir ez-Zor

Endine tööminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh (teise nimega Hassan Safiye)

Sünniaeg: 1949

Sünnikoht: Latakia

Endine sisekaubanduse ja tarbijakaitseminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Sünniaeg: 1965

Sünnikoht: Banias

Endine kultuuriminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (teise nimega Mohammad Muti'a Moayyad)

Sünniaeg: 1968

Sünnikoht: Ariha (Idlib)

Endine riigiminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (teise nimega Ghazqan Kheir Bek)

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Latakia

Endine transpordiminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

21.10.2014

217.

Atef Naddaf

Image

Sünniaeg: 1956

Sünnikoht: Damaskuse maapiirkond

Kõrgharidusminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (teise nimega Makhluf)

Image

Sünniaeg: 1964

Sünnikoht: Lattakia

Damaskuse halduspiirkonna endine kuberner.

Kohaliku halduse minister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

Rami Makhloufi nõbu.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (teise nimega al-Dafeer)

Image

Sünniaeg: 1962

Sünnikoht: Tartous

Kommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem

Image

Sünniaeg: 1963

Sünnikoht: Damaskus

Nafta- ja maavarade minister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

221.

Mohammed (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (teise nimega Tourjuman) (

Image

)

Sünniaeg: 1966

Sünnikoht: Damaskus

Informatsiooniminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

222.

Mohammed (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (teise nimega al-Ahmad)

Image

Sünniaeg: 1961

Sünnikoht: Lattakia

Kultuuriminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (teise nimega Hammoud)

Image

Sünniaeg: 1964

Sünnikoht: Tartous

Transpordiminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (teise nimega Zahir) Kharboutli

Image

Sünnikoht: Damaskus

Elektriminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

225.

Maamoun (teise nimega Ma'moun) Hamdan

Image

Sünniaeg: 1958

Sünnikoht: Damaskus

Rahandusminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (teise nimega al-Hassan)

Image

Sünniaeg: 1963

Sünnikoht: Aleppo

Veevarude minister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

227.

Ahmad al-Hamu (teise nimega al-Hamo)

Image

Sünniaeg: 1947

Tööstusminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (teise nimega al-Qirbi)

Image

Sünniaeg: 1962

Sünnikoht: Damaskus

Sisekaubanduse ja tarbijakaitse minister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image

)

Sünniaeg: 1956

Riigiminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah

Image

Sünniaeg: 1953

Sünnikoht: Quneitra

Riigiminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (teise nimega Saad)

Image

Sünniaeg: 1954

Sünnikoht: Habrani küla (Sweida provints)

Riigiminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni

Image

Sünniaeg: 1952

Sünnikoht: Damaskus

Riigiminister.

Ametisse nimetatud 2016. aasta juulis.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (teise nimega Al-Kadiri)

Image

Sünniaeg: 1963

Sünnikoht: Damaskus

Sotsiaalminister (alates 2015. aasta augustist).

14.11.2016

236.

Saji' Darwish (teise nimega Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (

Image

)

Sünniaeg: 11. jaanuar 1957

Auaste: kindralmajor; Süüria Araabia õhuvägi

Talle on omistatud kindralmajori auaste, ta on Süüria Araabia õhuväe 22. diviisi kõrgem ametnik ja ülem ning on olnud teenistuses pärast 2011. aasta maid.

Osaleb keemiarelvade levitamises ning on Süüria Araabia õhuväe kõrgema ametnikuna vastutav vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu: Süüria Araabia õhuväe kõrgema ametniku ja 22. diviisi ülemana vastutab keemiarelvarünnakute eest, mille panid toime lennukid, mis kasutasid 22. diviisi kontrolli all olevaid lennuväebaase, sealhulgas rünnak Talmenesile, mille panid vastavalt ühise uurimismehhanismi aruandele toime Hamāh' lennuväebaasis asuvad valitsusvägede helikopterid.

21.3.2017“

2.

A-osasse („Isikud“) lisatakse allpool loetletud isikuid käsitlevad kanded.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Sünniaeg: 1958

Sünnikoht: Damaskus (Süüria)

Justiitsminister. Ametisse nimetatud 2017. aasta märtsis.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Majandus- ja väliskaubandusminister. Ametisse nimetatud 2017. aasta märtsis.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Sünniaeg: 1979

Haldusarengu minister. Ametisse nimetatud 2017. aasta märtsis.

30.5.2017“

3.

B-osas („Üksused“) asendatakse allpool nimetatud üksust käsitlev kanne järgmise kandega.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

„36.

Ebla Petroleum Company (teise nimega Ebco)

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damascus, Syria

Tel.: +963 116691100

GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises.

23.1.2012“


Top