Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0734

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/734, 25. aprill 2017, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 108, 26.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/734/oj

26.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/35


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/734,

25. aprill 2017,

millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. aprillil 2013 vastu otsuse 2013/184/ÜVJP, (1) mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Nõukogu võttis 21. aprillil 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/627, (2) millega pikendati piiravate meetmete kehtivust kuni 30. aprillini 2017.

(3)

Otsuse 2013/184/ÜVJP läbivaatamise tulemuste alusel tuleks piiravate meetmete kehtivust pikendada 30. aprillini 2018.

(4)

Otsust 2013/184/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/184/ÜVJP artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse 30. aprillini 2018. Seda vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 25. aprill 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

I. BORG


(1)  Nõukogu 22. aprilli 2013. aasta otsus 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/232/ÜVJP (ELT L 111, 23.4.2013, lk 75).

(2)  Nõukogu 21. aprilli 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/627, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 106, 22.4.2016, lk 23).


Top