Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0351

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/351, 24. veebruar 2017, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2017) 1261 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/1261

OJ L 50, 28.2.2017, p. 82–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/351/oj

28.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/82


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/351,

24. veebruar 2017,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 1261 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse rakendusotsuse lisa I, II, III ja IV osas on piiritletud ja loetletud nende liikmesriikide teatavad piirkonnad, mis on eristatud epidemioloogilisel olukorral põhineva riski taseme järgi. Loetelu sisaldab muu hulgas Läti ja Leedu teatavaid piirkondi.

(2)

Veebruaris 2017 esines kaks uut sigade Aafrika katku puhangut kodusigadel Lätis Salaspils novadsi piirkonnas ja Leedus Biržai rajono savivaldybė piirkonnas, mis on praegu esitatud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas. Nende puhangute esinemine kujutab endast riskitaseme kõrgenemist, mida tuleb arvesse võtta. Seega tuleks asjaomased Läti ja Leedu piirkonnad loetleda kõnealuse lisa III osas, mitte selle I ja II osas.

(3)

Jaanuaris 2017 esines üksikuid metssigade Aafrika katku haigestumise juhtumeid Lätis Talsu ja Tukuma novadsi piirkondades, mis on praegu loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas ning mis asuvad I osas loetletud alade vahetus läheduses. Nende juhtumite esinemine kujutab endast riskitaseme kõrgenemist, mida tuleb arvesse võtta. Seepärast tuleks kõnealused Läti piirkonnad esitada nüüd nimetatud lisa I osa asemel II osas ning lisa I ossa tuleks lisada uued piirkonnad.

(4)

Liidu kodu- ja uluksigade Aafrika katkust ohustatud populatsioonide praeguse epidemioloogilise olukorra muutust tuleks arvesse võtta kõnealuse haiguse tõttu Lätis ja Leedus tekkinud olukorraga seotud loomatervishoiuriski hindamisel. Selleks et rakendusotsuses 2014/709/EL ettenähtud loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja sigade Aafrika katku edasist levikut ära hoida ning samas tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ennetada ja kolmandate riikide põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist vältida, tuleks muuta nimetatud rakendusotsuse lisas esitatud nende liidu alade loetelu, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, et võtta kõnealuse haigusega seoses arvesse praeguse epidemioloogilise olukorra muutusi Lätis ja Leedus.

(5)

Seepärast tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. veebruar 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

„LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Hiiu maakond.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas ja Ceraukstes pagasts;

Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu, Dobeles ja Berzes pagasts, Jaunbērzes pagasts (see osa, mis asub maanteest nr P98 läänes pool) ja pilsēta Dobele;

Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas ja Sesavas pagasts;

Kandavas novads: Vānes ja Matkules pagasts;

Kuldīgas novads: Rendas ja Kabiles pagasts;

Saldus novads: Jaunlutriņu, Lutriņu ja Šķēdes pagasts;

Talsu novads: Ģibuļu pagasts;

Ventspils novads: Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas ja Zlēku pagasts ning Piltenes pilsēta;

Brocēnu novads;

Rundāles novads;

Tērvetes novads;

Stopiņu novads (see osa, mis asub maanteedest V36, P4 ja P5, tänavatest Acones ja Dauguļupes ning Dauguļupīte jõest lääne pool);

Bauska pilsēta;

Talsi pilsēta;

republikas pilsēta Jelgava;

republikas pilsēta Ventspils.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija;

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija;

Panevežio rajono savivaldybė: Nevėžise jõest lääne pool asuv Krekenavos seniūnija osa;

Pasvalys rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ja Vaškų seniūnija;

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija;

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija;

Radviliškio rajono savivaldybė;

Vilkaviškio rajono savivaldybė;

Kalvarijos savivaldybė;

Kazlų Rūdos savivaldybė;

Marijampolės savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

województwo warmińsko-mazurskie:

powiat ełcki: gminy Kalinowo ja Prostki;

powiat piski: gmina Biała Piska;

 

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy ja Poświętne;

powiat bielski: gminy Brańsk (sh Brański linn), Boćki, Rudka, Wyszki, gmina Bielsk Podlaski osa, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), Bielsk Podlaski linn, gmina Orla osa, mis asub lääne pool maanteest nr 66;

powiat siemiatycki: gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk ja Perlejewo;

powiat kolneński: gminy Grabowo ja Stawiski;

powiat zambrowski: gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów (sh Zambrówi linn);

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki;

powiat wysokomazowiecki,: gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie (sh Wysokie Mazowieckie linn), Czyżew;

powiat augustowski;

powiat łomżyński;

powiat M. Białystok;

powiat M. Łomża;

powiat M. Suwałki;

powiat sejneński;

 

województwo mazowieckie:

powiat sokołowski: gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń ja Repki;

powiat siedlecki: gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia; Suchożebry, Mordy, Siedlce ja Zbuczyn;

powiat M. Siedlce;

powiat ostrołęcki: gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin ja Goworowo;

powiat łosicki: gminy Olszanka, Łosice ja Platerów;

powiat ostrowski;

 

województwo lubelskie:

powiat włodawski: gmina Hanna;

powiat radzyński: gminy Kąkolewnica Wschodnia ja Komarówka Podlaska;

powiat bialski: gminy Międzyrzec Podlaski (sh Międzyrzec Podlaski linn), Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy ja Tuczna.

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Elva linn;

Võhma linn;

Kuressaare linn;

Rakvere linn;

Tartu linn;

Viljandi linn;

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald);

Ida-Viru maakond;

Lääne maakond;

Pärnu maakond;

Põlva maakond;

Võru maakond;

Valga maakond;

Rapla maakond;

Suure-Jaani vald;

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest;

Tartu vald;

Abja vald;

Alatskivi vald;

Haaslava vald;

Haljala vald;

Tarvastu vald;

Nõo vald;

Ülenurme vald;

Tähtvere vald;

Rõngu vald;

Rannu vald;

Konguta vald;

Puhja vald;

Halliste vald;

Kambja vald;

Karksi vald;

Kihelkonna vald;

Kõpu vald;

Lääne-Saare vald;

Laekvere vald;

Leisi vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Meeksi vald;

Muhu vald;

Mustjala vald;

Orissaare vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Pöide vald;

Rägavere vald;

Rakvere vald;

Ruhnu vald;

Salme vald;

Sõmeru vald;

Torgu vald;

Vara vald;

Vihula vald;

Viljandi vald;

Vinni vald;

Viru-Nigula vald;

Võnnu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Apes novads: Trapenes, Gaujienas ja Apes pagasts ning Apes pilsēta;

Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils ja Krišjāņu pagasts;

Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu ja Vecsaules pagasts;

Daugavpils novads: Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas ja Skrudalienas pagasts;

Dobeles novads: Jaunbērzes pagasts (see osa, mis asub maanteest P98 ida pool);

Gulbenes novads: Līgo pagasts;

Ikšķiles novads: Tīnūžu pagasts (see osa, mis asub maanteest P10 kagu pool) ja Ikšķile pilsēta; Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes ja Valgundes pagasts,

Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes ja Zantes pagasts, Kandava pilsēta;

Krimuldas novads: Krimuldas pagasts (see osa, mis asub maanteedest V89 ja V81 kirde pool) ja Lēdurgas pagasts (see osa, mis asub maanteedest V81 ja V128 kirde pool);

Limbažu novads: Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles ja Viļķenes pagasts ning Limbaži pilsēta,

Preiļu novads: Saunas pagasts;

Raunas novads: Raunas pagasts;

Riebiņu novads: Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu ja Silajāņu pagasts;

Rugāju novads: Lazdukalna pagasts;

Siguldas novads: Mores pagasts ja Allažu pagasts (see osa, mis asub maanteest P3 lõuna pool);

Smiltenes novads: Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas ja Grundzāles pagasts ning Smiltenes pilsēta;

Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu ja Abavas pagasts ning Sabile, Stende ja Valdemārpils pilsēta;

Ventspils novads: Ances, Tārgales, Popes ja Puzes pagasts;

Ādažu novads;

Aglonas novads;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alojas novads;

Alūksnes novads;

Amatas novads;

Babītes novads;

Baldones novads;

Baltinavas novads;

Beverīnas novads;

Burtnieku novads;

Carnikavas novads;

Cēsu novads;

Cesvaines novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Dundagas novads;

Engures novads;

Ērgļu novads;

Iecavas novads;

Ilūkstes novads;

Jaunjelgavas novads;

Jaunpils novads;

Jēkabpils novads;

Kārsavas novads;

Ķeguma novads;

Ķekavas novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krāslavas novads;

Krustpils novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Ludzas novads;

Madonas novads;

Mālpils novads;

Mārupes novads;

Mazsalacas novads;

Mērsraga novads;

Naukšēnu novads;

Neretas novads;

Ogres novads;

Olaines novads;

Ozolnieku novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Priekuļu novads;

Rēzeknes novads;

Rojas novads;

Rūjienas novads;

Salacgrīvas novads;

Salas novads;

Saulkrastu novads;

Skrīveru novads;

Strenču novads;

Tukuma novads;

Valkas novads;

Varakļānu novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Garkalnes novads (see osa, mis asub maanteest A2 loode pool); Ropažu novads (see osa, mis asub maanteest P10 ida pool);

republikas pilsēta Daugavpils;

republikas pilsēta Jēkabpils;

republikas pilsēta Jūrmala;

republikas pilsēta Rēzekne;

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Alytaus rajono savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ja Alytaus seniūnija;

Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarsko ja Kurkliai seniūnija ning Anykščiai seniūnija see osa, mis asub maanteedest nr 121 ja nr 119 edela pool;

Biržai rajono savivaldybė: Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ja Parovėjos seniūnija;

Jonavos rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnija ning Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka ja Naujokai küla;

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnija;

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių ja Pernaravos seniūnija;

Kupiškis rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ja Šimonių seniūnija;

Panevėžys rajono savivaldybė: Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ja Velžio seniūnija ning Nevėžise jõest ida pool asuv Krekenavos seniūnija osa;

Prienų rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių seniūnija;

Šalčininkų rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnija;

Utenos rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ja Saldutiškio seniūnija;

Varėnos rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnija;

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnija osad, mis asuvad maanteest nr 171 kirde pool, Maišiagalos, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ja Juodšilių seniūnija;

Alytaus miesto savivaldybė;

Kauno miesto savivaldybė;

Panevėžio miesto savivaldybė;

Prienų miesto savivaldybė;

Vilniaus miesto savivaldybė;

Ignalinos rajono savivaldybė;

Lazdijų rajono savivaldybė;

Molėtų rajono savivaldybė;

Rokiškio rajono savivaldybė;

Širvintų rajono savivaldybė;

Švenčionių rajono savivaldybė;

Ukmergės rajono savivaldybė;

Zarasų rajono savivaldybė;

Birštono savivaldybė;

Druskininkų savivaldybė;

Visagino savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

województwo podlaskie:

powiat hajnowski: gmina Dubicze Cerkiewne, gminy Kleszczele ja Czeremcha osad, mis asuvad ida pool maanteest nr 66;

powiat zambrowski: gmina Rutki;

powiat wysokomazowiecki: gmina Kobylin-Borzymy;

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady ja Choroszcz;

powiat bielski: gmina Bielsk Podlaski osa, mis asub ida pool joonest, mis kulgeb piki maanteed nr 19 (Bielsk Podlaski linnast põhja suunas) ning edasi piki Bielsk Podlaski linna idapiiri ja maanteed nr 66 (Bielsk Podlaski linnast lõuna suunas), gmina Orla osa, mis asub ida pool maanteest nr 66;

powiat sokólski;

 

województwo lubelskie:

powiat bialski: gminy Piszczac ja Kodeń.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Jõgeva maakond;

Järva maakond;

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20);

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest;

Aegviidu vald;

Anija vald;

Kadrina vald;

Kolga-Jaani vald;

Kõo vald;

Laeva vald;

Laimjala vald;

Pihtla vald;

Rakke vald;

Tapa vald;

Väike-Maarja vald;

Valjala vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Apes novads: Virešu pagasts;

Balvu novads: Kubuļu ja Balvu pagasts ning Balvi pilsēta;

Daugavpils novads: Nīcgales, Kalupes, Dubnas ja Višķu pagasts;

Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma ja Lejasciema pagasts ning Gulbene pilsēta;

Ikšķiles novads: Tīnūžu pagasts (see osa, mis asub maanteest P10 loode pool); Krimuldas novads: Krimuldas pagasts (see osa, mis asub maanteedest V89 ja V81 edela pool) ja Lēdurgas pagasts (see osa, mis asub maanteedest V81 ja V128 edela pool);

Limbažu novads: Vidrižu pagasts,

Preiļu novads: Preiļu, Aizkalnes ja Pelēču pagasts, Preiļi pilsēta;

Raunas novads: Drustu pagasts;

Riebiņu novads: Riebiņu ja Rušonas pagasts;

Rugāju novads: Rugāju pagasts;

Siguldas novads: Siguldas pagasts ja Allažu pagasts (see osa, mis asub maanteest P3 põhja pool), Sigulda pilsēta;

Smiltenes novads: Launkalnes, Variņu ja Palsmanes pagasts;

Inčukalna novads;

Jaunpiebalgas novads;

Salaspils novads; Sējas novads;

Vārkavas novads;

Garkalnes novads (see osa, mis asub maanteest A2 kagu pool), Ropažu novads (see osa, mis asub maanteest P10 lääne pool), Stopiņu novads (see osa, mis asub maanteedest V36, P4 ja P5, tänavatest Acones ja Dauguļupes ning Dauguļupīte jõest ida pool).

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščių rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio seniūnija ning Anykščių seniūnija see osa, mis asub maanteedest nr 121 ja nr 119 kirde pool;

Alytaus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija;

Biržai rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio and Širvenos seniūnija;

Jonavos rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija ning Žeimių seniūnija Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai külad ja Žeimių miestelis;

Kaišiadorių rajono savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnija;

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto seniūnija;

Kupiškis rajono savivaldybė: Alizavos ja Kupiškio seniūnija;

Pasvalys rajono savivaldybė: Daujėnų ja Krinčino seniūnija;

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ja Stakliškių seniūnija;

Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių, Raguvos ja Karsakiškio seniūnija;

Šalčininkų rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnija;

Vilniaus rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnija need osad, mis asuvad maanteest nr 171 edelas;

Utenos rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ja Leliūnų seniūnija;

Elektrėnų savivaldybė;

Jonavos miesto savivaldybė;

Kaišiadorių miesto savivaldybė;

Trakų rajono savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

 

województwo podlaskie:

powiat grajewski;

powiat moniecki;

powiat hajnowski: gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka (sh Hajnówka linn), Narew ja Narewka ning gminy Czeremcha ja Kleszczele osad, mis asuvad maanteest nr 66 lääne pool;

powiat siemiatycki: gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze (sh Siemiatycze linn);

 

województwo mazowieckie:

powiat łosicki: gminy Sarnaki, Stara Kornica ja Huszlew;

 

województwo lubelskie:

powiat bialski: gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie ja Terespol (sh Terespoli linn);

powiat M. Biała Podlaska.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.“


Top