EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1067

Komisjoni määrus (EL) 2016/1067, 1. juuli 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa

C/2016/4013

OJ L 178, 2.7.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1067/oj

2.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1067,

1. juuli 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 20 lõikele 1 esitavad liikmesriigid komisjonile kõigi määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas registreeritud geograafiliste tähiste kohta tehnilise toimiku hiljemalt 20. veebruariks 2015.

(2)

Kokku 330 kaitstud geograafilise tähise kohta oli komisjon 20. veebruariks 2015 saanud 243 geograafilise tähise tehnilised toimikud. Ülejäänud 87 geograafilise tähise tehnilist toimikut etteantud tähtaja jooksul ei esitatud.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 20 lõikele 3 tuleks 87 kaitstud geograafilist tähist, mille tehnilist toimikut komisjonile 20. veebruariks 2015 ei esitatud, kõnealuse määruse III lisast välja jätta.

(4)

Ülejäänud 243 kaitstud geograafilise tähise tehnilised toimikud esitati 20. veebruariks 2015 ning need jäävad praeguse seisuga määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisasse. Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 716/2013 (2) artiklile 9 peab komisjon hindama, kas osutatud geograafiliste tähiste tehnilised toimikud vastavad määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 15 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

(5)

Eespool esitatut silmas pidades tuleks määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa asendada käesoleva määruse lisaga.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 110/2008 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piiritusjoogituru komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(2)  Komisjoni 25. juuli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 716/2013, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 201, 26.7.2013, lk 21).


LISA

„III LISA

GEOGRAAFILISED TÄHISED

Tootekategooria

Geograafiline tähis

Päritoluriik (täpset geograafilist päritolu kirjeldatakse tehnilises toimikus)

1.   

Rumm

 

Rhum de la Martinique

Prantsusmaa

Rhum de la Guadeloupe

Prantsusmaa

Rhum de la Réunion

Prantsusmaa

Rhum de la Guyane

Prantsusmaa

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Prantsusmaa

Rhum des Antilles françaises

Prantsusmaa

Rhum des départements français d'outre-mer

Prantsusmaa

Rum da Madeira

Portugal

Ron de Guatemala

Guatemala

2.   

Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Ühendkuningriik (Šotimaa)

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Iirimaa

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Prantsusmaa

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Prantsusmaa

3.   

Teraviljast valmistatud kange alkohoolne jook

 

Korn/Kornbrand

Saksamaa, Austria, Belgia (saksa keelt kõnelev piirkond)

Münsterländer Korn/Kornbrand

Saksamaa

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Saksamaa

Emsländer Korn/Kornbrand

Saksamaa

Haselünner Korn/Kornbrand

Saksamaa

Hasetaler Korn/Kornbrand

Saksamaa

Samanė

Leedu

4.   

Veinist valmistatud kange alkohoolne jook

 

Eau-de-vie de Cognac

Prantsusmaa

Eau-de-vie des Charentes

Prantsusmaa

Cognac

(Nimetusele „Cogna“ võib lisada järgmisi sõnu:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Petite Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Prantsusmaa

Fine Bordeaux

Prantsusmaa

Fine de Bourgogne

Prantsusmaa

Armagnac

(Nimetusele „Armagnac“ võib lisada järgmisi sõnu:

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Blanche Armagnac)

Prantsusmaa

Eau-de-vie de vin de la Marne

Prantsusmaa

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Prantsusmaa

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Prantsusmaa

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Prantsusmaa

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Prantsusmaa

Aguardente de Vinho Douro

Portugal

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugal

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugal

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugal

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulgaaria

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulgaaria

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulgaaria

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulgaaria

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulgaaria

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulgaaria

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Bulgaaria

Vinars Târnave

Rumeenia

Vinars Vaslui

Rumeenia

Vinars Murfatlar

Rumeenia

Vinars Vrancea

Rumeenia

Vinars Segarcea

Rumeenia

5.   

Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Hispaania

Brandy del Penedés

Hispaania

Brandy italiano

Itaalia

Deutscher Weinbrand

Saksamaa

Wachauer Weinbrand

Austria

Pfälzer Weinbrand

Saksamaa

6.   

Viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud kange alkohoolne jook

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Prantsusmaa

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Prantsusmaa

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Prantsusmaa

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Prantsusmaa

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Prantsusmaa

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Prantsusmaa

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Prantsusmaa

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Prantsusmaa

Marc d'Auvergne

Prantsusmaa

Marc du Jura

Prantsusmaa

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugal

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugal

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

Orujo de Galicia

Hispaania

Grappa

Itaalia

Grappa di Barolo

Itaalia

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Itaalia

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Itaalia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Itaalia

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Itaalia

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Itaalia

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Itaalia

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Itaalia

Grappa di Marsala

Itaalia

Τσικουδιά/Tsikoudia

Kreeka

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Kreeka

Τσίπουρο/Tsipouro

Kreeka

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Kreeka

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Kreeka

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Kreeka

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Küpros

Törkölypálinka

Ungari

9.   

Puuviljadest valmistatud kange alkohoolne jook

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Saksamaa

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Saksamaa

Schwarzwälder Williamsbirne

Saksamaa

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Saksamaa

Fränkisches Zwetschgenwasser

Saksamaa

Fränkisches Kirschwasser

Saksamaa

Fränkischer Obstler

Saksamaa

Mirabelle de Lorraine

Prantsusmaa

Kirsch d'Alsace

Prantsusmaa

Quetsch d'Alsace

Prantsusmaa

Framboise d'Alsace

Prantsusmaa

Mirabelle d'Alsace

Prantsusmaa

Kirsch de Fougerolles

Prantsusmaa

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Itaalia

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Itaalia

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Itaalia

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Itaalia

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Itaalia

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Itaalia

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Itaalia

Williams friulano/Williams del Friuli

Itaalia

Sliwovitz del Veneto

Itaalia

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Itaalia

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Itaalia

Williams trentino/Williams del Trentino

Itaalia

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Itaalia

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Itaalia

Medronho do Algarve

Portugal

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Itaalia

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Itaalia

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Itaalia

Wachauer Marillenbrand

Austria

Szatmári Szilvapálinka

Ungari

Kecskeméti Barackpálinka

Ungari

Békési Szilvapálinka

Ungari

Szabolcsi Almapálinka

Ungari

Gönci Barackpálinka

Ungari

Pálinka

Ungari,

Austria (aprikoosist valmistatud piiritusjoogid, mis on toodetud ainult järgmistes liidumaades: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

Újfehértói meggypálinka

Ungari

Brinjevec

Sloveenia

Dolenjski sadjevec

Sloveenia

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Bulgaaria

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulgaaria

Pălincă

Rumeenia

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Rumeenia

Ţuică de Argeş

Rumeenia

Horincă de Cămârzana

Rumeenia

Hrvatska loza

Horvaatia

Hrvatska stara šljivovica

Horvaatia

Slavonska šljivovica

Horvaatia

Pisco  (2)

Peruu

10.   

Õuntest valmistatud kange alkohoolne jook ja pirnidest valmistatud kange alkohoolne jook

 

Calvados

Prantsusmaa

Calvados Pays d'Auge

Prantsusmaa

Calvados Domfrontais

Prantsusmaa

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Prantsusmaa

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Prantsusmaa

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Prantsusmaa

Eau-de-vie de cidre du Maine

Prantsusmaa

Aguardiente de sidra de Asturias

Hispaania

Somerset Cider Brandy  (3)

Ühendkuningriik

15.   

Viin

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Rootsi

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Soome

Polska Wódka/Polish Vodka

Poola

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Leedu

Estonian vodka

Eesti

17.   

Geist

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Saksamaa

18.   

Emajuurepiiritusjook

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Saksamaa

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Itaalia

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Itaalia

19.   

Kadakamarjamaitselised piiritusjoogid

 

Genièvre/Jenever/Genever

Belgia, Madalmaad, Prantsusmaa (departemangud Nord (59) ja Pas-de-Calais (62)), Saksamaa (Saksamaa liidumaad Nordrhein-Westfalen ja Niedersachsen)

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Belgia, Madalmaad, Prantsusmaa (departemangud Nord (59) ja Pas-de-Calais (62))

Jonge jenever/jonge genever

Belgia, Madalmaad

Oude jenever/oude genever

Belgia, Madalmaad

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgia (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Balegemse jenever

Belgia (Balegem)

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgia (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgia (Région wallonne)

Genièvre Flandres Artois

Prantsusmaa (departemangud Nord (59) ja Pas-de-Calais (62))

Ostfriesischer Korngenever

Saksamaa

Steinhäger

Saksamaa

Gin de Mahón

Hispaania

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Leedu

Spišská borovička

Slovakkia

24.   

Akvavit/aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Rootsi

25.   

Aniisimaitselised piiritusjoogid

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Hispaania

Hierbas de Mallorca

Hispaania

Hierbas Ibicencas

Hispaania

Chinchón

Hispaania

Janeževec

Sloveenia

29.   

Destilleeritud anis

 

Ouzo/Ούζο

Küpros, Kreeka

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Kreeka

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Kreeka

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Kreeka

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Kreeka

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Kreeka

30.   

Mõrumaitseline piiritusjook/bitter

 

Rheinberger Kräuter

Saksamaa

Trejos devynerios

Leedu

Slovenska travarica

Sloveenia

31.   

Maitsestatud viin

 

Põhja-Podlaasia madalikult pärit ürdiviin, mis on maitsestatud hariliku lõhnheinaga/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Poola

Polska Wódka/Polish Vodka  (4)

Poola

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka  (5)

Leedu

32.   

Liköör

 

Berliner Kümmel

Saksamaa

Hamburger Kümmel

Saksamaa

Münchener Kümmel

Saksamaa

Chiemseer Klosterlikör

Saksamaa

Bayerischer Kräuterlikör

Saksamaa

Irish Cream  (5)

Iirimaa

Palo de Mallorca

Hispaania

Mirto di Sardegna

Itaalia

Liquore di limone di Sorrento

Itaalia

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Itaalia

Genepì del Piemonte

Itaalia

Genepì della Valle d'Aosta

Itaalia

Benediktbeurer Klosterlikör

Saksamaa

Ettaler Klosterlikör

Saksamaa

Ratafia de Champagne

Prantsusmaa

Ratafia catalana

Hispaania

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Soome

Mariazeller Magenlikör

Austria

Steinfelder Magenbitter

Austria

Wachauer Marillenlikör

Austria

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Austria

Hüttentee

Saksamaa

Polish Cherry

Poola

Karlovarská Hořká

Tšehhi

Pelinkovec

Sloveenia

Blutwurz

Saksamaa

Cantueso Alicantino

Hispaania

Licor café de Galicia

Hispaania

Licor de hierbas de Galicia

Hispaania

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Prantsusmaa, Itaalia

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Kreeka

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Kreeka

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Kreeka

Τεντούρα/Tentoura

Kreeka

Poncha da Madeira

Portugal

Hrvatski pelinkovac

Horvaatia

34.   

Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

Prantsusmaa

Cassis de Dijon

Prantsusmaa

Cassis de Saintonge

Prantsusmaa

37a.

Laukaploomimaitseline piiritusjook ehk Pacharán

Pacharán navarro

Hispaania

39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Horvaatia

40.   

Nocino

 

Nocino di Modena

Itaalia

Orehovec

Sloveenia

Muud piiritusjoogid

 

Pommeau de Bretagne

Prantsusmaa

Pommeau du Maine

Prantsusmaa

Pommeau de Normandie

Prantsusmaa

Svensk Punsch/Swedish Punch

Rootsi

Inländerrum

Austria

Bärwurz

Saksamaa

Aguardiente de hierbas de Galicia

Hispaania

Aperitivo Café de Alcoy

Hispaania

Herbero de la Sierra de Mariola

Hispaania

Königsberger Bärenfang

Saksamaa

Ostpreußischer Bärenfang

Saksamaa

Ronmiel de Canarias

Hispaania

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgia, Madalmaad, Saksamaa (Saksamaa liidumaad Nordrhein-Westfalen ja Niedersachsen)

Domači rum

Sloveenia

Irish Poteen/Irish Poitín

Iirimaa

Trauktinė

Leedu

Trauktinė Palanga

Leedu

Trauktinė Dainava

Leedu

Hrvatska travarica

Horvaatia


(1)  Geograafilise tähisega „Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky“ märgistatakse Iirimaal ja Põhja-Iirimaal toodetud whisky't/whiskey't.

(2)  Geograafilise tähise „Pisco“ kaitsmine käesoleva määruse kohaselt ei piira nimetuse „Pisco“ kasutamist Tšiilist pärit toodetes, mis on kaitstud Tšiili Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel 2002. aastal sõlmitud assotsieerimislepinguga.

(3)  Geograafilisele tähisele „Somerset Cider Brandy“ peab olema lisatud tähistus „Õuntest valmistatud kange alkohoolne jook“.

(4)  Toote märgisel peab olema müüginimetus „maitsestatud viin“. Sõna „maitsestatud“ võib asendada ülekaalus oleva maitse nimetusega.

(5)  Geograafiline tähis „Irish Cream“ hõlmab nii Iirimaal kui ka Põhja-Iirimaal toodetud likööri.“


Top