EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0429R(01)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/429 (loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)) parandus (ELT L 84, 31.3.2016)

OJ L 57, 3.3.2017, p. 65–66 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 57, 3.3.2017, p. 65–67 (CS)
OJ L 57, 3.3.2017, p. 65–72 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/corrigendum/2017-03-03/oj

3.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/65


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/429 (loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 84, 31. märts 2016 )

1.

Leheküljel 39 artikli 14 lõike 1 punkti c alapunkti i teises taandes

asendatakse

„… seoses tegevustega, mis on loetletud artiklis 61, artikli 65 lõike 1 punktides a, b, e, f ja i, artikli 70 lõikes 1, artiklites 79 ja 80 ning artikli 81 lõigetes 1 ja 2 ning …“

järgmisega:

„… seoses tegevustega, mis on loetletud artiklis 61, artikli 65 lõike 1 punktides a, b, e, f ja i, artikli 70 lõikes 1, artiklites 79, 80, 81 ja 82 ning …“.

2.

Leheküljel 103 artikli 149 lõike 1 punktis b

asendatakse

„b)

artikli 125 lõike 2, artikli 131 lõike 1, artikli 135, artikli 136 lõike 2, artikli 137 lõike 2, artikli 138 lõike 4, artikli 139 lõike 4 ja artikli 140 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuded;“

järgmisega:

„b)

artikli 125 lõike 2, artikli 131 lõike 1, artikli 135, artikli 136 lõike 2, artikli 137 lõike 2, artikli 138 lõike 3, artikli 139 lõike 4 ja artikli 140 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud nõuded;“.

3.

Leheküljel 134 artikli 209 pealkirjas

asendatakse

„Ettevõtjate kohustus tagada, et muude veeloomadega on kaasas loomatervise sertifikaat, ja rakendamisvolitused“

järgmisega:

„Ettevõtjate kohustus tagada, et muude veeloomadega on kaasas loomatervise sertifikaat“.

4.

Leheküljel 138 artikli 219 lõike 1 punktis a

asendatakse

„… ning artikli 211 ja artikli 214 lõike 2 alusel vastuvõetud eeskirjade kohaselt …“

järgmisega:

„… ning artiklite 211 ja 214 alusel vastuvõetud eeskirjade kohaselt …“.

5.

Leheküljel 138 artikli 219 lõike 1 punktis b

asendatakse

„… kui neid viiakse piirangutsoonist välja vastavalt artikli 208 lõike 2 punktile a;“

järgmisega:

„… kui neid viiakse piirangutsoonist välja vastavalt artikli 208 lõikele 2;“.

6.

Leheküljel 140 artikli 223 lõike 1 punkti b alapunktis i

asendatakse

„… artikli 61 lõike 1 punktis a, artikli 62 lõikes 1, artikli 63 lõikes 1, artikli 65 lõike 1 punktis c, …“

järgmisega:

„… artikli 61 lõike 1 punktis a, artikli 62 lõikes 1, artikli 65 lõike 1 punktis c, …“.

7.

Leheküljel 164 artikli 264 lõikes 3

asendatakse

„3.   Artikli 3 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 14 lõikes 3, …, 42 lõikes 6, artiklis 47, artikli 48 lõikes 3, …, artikli 109 lõikes 2, artiklites 118 ja 119, artikli 122 lõigetes 1 ja 2, …, artikli 161 lõikes 6, artikli 162 lõikes 4, …“

järgmisega:

„3.   Artikli 3 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 14 lõikes 3, …, 42 lõikes 6, artikli 47 lõikes 1, artikli 48 lõikes 3, …, artikli 109 lõikes 2, artikli 118 lõigetes 1 ja 2, artikli 119 lõikes 1, artikli 122 lõigetes 1 ja 2, …, artikli 161 lõikes 6, artikli 162 lõigetes 3 ja 4, …“.

8.

Leheküljel 167 artikli 271 lõike 2 teises lõigus

asendatakse

„… ning artiklis 118 sätestatud rakendusaktide kohaselt vastuvõetavate vastavate eeskirjade kohaldamise alguskuupäev.“

järgmisega:

„… ning artiklis 120 sätestatud rakendusaktide kohaselt vastuvõetavate vastavate eeskirjade kohaldamise alguskuupäev.“

9.

Leheküljel 168 artiklis 274

asendatakse

„… võtab komisjon vastu … artikli 122 lõikes 2, …, ja artikli 239 lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktid …“

järgmisega:

„… võtab komisjon vastu … artikli 122 lõikes 1, …, ja artikli 239 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktid …“.


Top