Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2000

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/2000, 15. november 2016, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 308, 16.11.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2000/oj

16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/20


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2016/2000,

15. november 2016,

millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa B jaos esitatud selliste üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks välja jätta kaks üksust.

(3)

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. november 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

I. KORČOK


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.


LISA

I.

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa B jaos esitatud loetelust jäetakse välja järgmised üksused ja nendega seotud kanded:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


Top