EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1897

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1897, 27. oktoober 2016, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

ELT L 293, 28.10.2016, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1897/oj

28.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/36


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2016/1897,

27. oktoober 2016,

millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 30 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP.

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, tuleks otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada 10 isikut.

(3)

Otsust 2013/255/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 27. oktoober 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LAJČÁK


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.


LISA

Järgmised isikud lisatakse otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu.

Artiklites 27 ja 28 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„207.

Adib Salameh

(teise nimega Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Sõjaväeline auaste: kindralmajor, Damaskuses paikneva õhujõudude luureteenistuse direktoraadi asedirektor

Pärast 2011. aasta maid ametis olnud Süüria julgeoleku- ja luureteenistuse liige; Damaskuses paikneva õhujõudude luureteenistuse direktoraadi asedirektor; enne seda õhujõudude luureteenistuse juht Aleppos.

Pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liige koloneli auastmes või sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes; talle on omistatud kindralmajori auaste.

Vastutab tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias; planeeris Aleppos läbiviidavaid sõjalisi rünnakuid ja osales neis ning omas volitusi vahistada ja kinni pidada tsiviilisikuid.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(teise nimega Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Sõjaväeline auaste: brigaadikindral

Talle on omistatud 155. brigaadi ja 157. brigaadi brigaadikindrali auaste ning ta on teeninud Süüria armees pärast 2011. aasta maid.

Vastutab 155. brigaadi ja 157. brigaadi brigaadikindralina tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, sealhulgas seetõttu, et ta vastutas 2013. aastal rakettide ja keemiarelvade kasutuselevõtmise ja kasutamise eest tsiviilelanikkonnaga piirkondades ning osales laiaulatuslike kinnipidamiste läbiviimises.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(teise nimega Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Sõjaväeline auaste: kindralmajor

Talle on omistatud kindralmajori auaste, ta on Süüria relvajõudude suurtüki- ja rakettide direktoraadi kõrgem ametnik ning on olnud teenistuses pärast 2011. aasta maid.

Vastutab Süüria relvajõudude suurtüki- ja rakettide direktoraadi kõrgema ametnikuna tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, sealhulgas seetõttu, et tema juhitud brigaadid kasutasid 2013. aastal rakette ja keemiarelva Ghoutas suure asustustihedusega tsiviilelanikkonnaga piirkonnas.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(teise nimega Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Sõjaväeline auaste: kindralmajor

Talle on omistatud kindralmajori auaste, ta on Süüria relvajõudude suurtüki- ja rakettide direktoraadi juhataja ning on olnud teenistuses pärast 2011. aasta maid. Vastutab Süüria relvajõudude suurtüki- ja rakettide direktoraadi kõrgema ametnikuna tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, sealhulgas seetõttu, et tema juhitud brigaadid kasutasid 2013. aastal rakette ja keemiarelva Ghoutas suure asustustihedusega tsiviilelanikkonnaga piirkonnas.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(teise nimega Hilal al-Hilal)

(Image)

Sünniaeg: 1966

Režiimiga seotud relvastatud rühmitise Kataeb al-Baath liige (Baathi partei relvastatud rühmitis). Toetab režiimi, kuna värbab liikmeid Baathi partei relvastatud rühmitisse ja korraldab selle tegevust.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(teise nimega Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Süürias tegutsev Süüria suurettevõtja, tegutseb pangandus-, kindlustus- ja majutussektoris. Byblos Bank Syria asutav partner, Unlimited Hospitality Ltd suuraktsionär ning Solidarity Alliance Insurance Company ja Al-Aqueelah Takaful Insurance Company nõukogu liige.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(teise nimega Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Damaskuse kuberner, kelle on ametisse nimetanud Bashar al-Assad ja kes on Bashar al-Assadiga seotud. Toetab režiimi ja vastutab tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, sealhulgas osaledes pealinna sunniitide kogukonna diskrimineerimises.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(teise nimega Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Quneitra kuberner, kelle on ametisse nimetanud Bashar al-Assad ja kes on Bashar al-Assadiga seotud. Endine Latakia kuberner. Toetab režiimi ja saab sellest kasu, muu hulgas toetab avalikult Süüria relvajõudusid ja režiimiga seotud relvastatud rühmitisi.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Hama kuberner, kelle on ametisse nimetanud Bashar al-Assad ja kes on Bashar al-Assadiga seotud. Ta toetab režiimi ja saab sellest kasu. Ghassan Omar Khalaf on tihedalt seotud režiimiga seotud relvastatud rühmitise (nn Hama brigaad) liikmetega.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(teise nimega Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Idlibi kuberner, kelle on ametisse nimetanud Bashar al-Assad ja kes on Bashar al-Assadiga seotud. Toetab režiimi ja saab sellest kasu, muu hulgas toetab Süüria relvajõudusid ja režiimiga seotud relvastatud rühmitisi. Seotud režiimi ministriga Awqaf, Dr Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, kes on tema vend.

28.10.2016“


Top