Help Print this page 

Document 32016D0043

Title and reference
Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/2164, 30. november 2016, müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43)
OJ L 333, 8.12.2016, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2164/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/73


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/2164,

30. november 2016,

müntide emissiooni 2017. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2016/43)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 4. detsembri 2015. aasta otsust (EL) 2015/2332 euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta (EKP/2015/43), (1) eelkõige selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. jaanuarist 1999 on Euroopa Keskpangal (EKP) eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide poolt emiteeritud müntide emissiooni mahu heakskiitmise ainuõigus.

(2)

19 liikmesriiki, mille rahaühik on euro, on EKP-le heakskiitmiseks esitanud oma taotlused 2017. aastal emiteeritavate müntide mahu kohta koos täiendavate selgitavate märkustega prognoosimise metodoloogia kohta. Mõned nendest liikmesriikidest on esitanud ka täiendava teabe käibemüntide kohta, kui see oli kättesaadav ja liikmesriik pidas seda oluliseks taotluse heakskiitmise põhjendamiseks.

(3)

Liikmesriikide müntide emiteerimise õiguse osas tuleb saada EKP nõusolek emissooni mahu kohta, mistõttu ei tohi liikmesriigid EKP poolt heaks kiidetud mahtusid ületada ilma eelneva EKP nõusolekuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

2017. aastal emiteeritavate euromüntide mahu heakskiitmine

EKP kiidab heaks eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide poolt 2017. aastal emiteeritavate euromüntide mahu vastavalt järgmisele tabelile.

(miljonites eurodes)

 

2017. aasta emissiooniks heakskiidetud euro müntide maht

 

Käibemündid

Meenemündid

(mitte ringluse eesmärgil)

Müntide emissiooni maht

Belgia

51,0

1,0

52,0

Saksamaa

419,0

219,0

638,0

Eesti

9,7

0,3

10,0

Iirimaa

30,7

0,8

31,5

Kreeka

106,3

0,6

106,9

Hispaania

359,3

30,0

389,3

Prantsusmaa

224,3

51,0

275,3

Itaalia

94,2

1,8

96,0

Küpros

14,0

0,1

14,1

Läti

16,3

0,3

16,6

Leedu

30,0

0,3

30,3

Luksemburg

17,7

0,2

17,9

Malta

10,2

0,2

10,4

Holland

25,0

4,0

29,0

Austria

87,2

181,8

269,0

Portugal

62,0

3,0

65,0

Sloveenia

24,0

2,0

26,0

Slovakkia

15,6

1,4

17,0

Soome

35,0

10,0

45,0

Kokku

1 631,5

507,8

2 139,3

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 30. november 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 328, 12.12.2015, lk 123.


Top