Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0064

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/64, 16. jaanuar 2015 , millega 224. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

OJ L 11, 17.1.2015, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/64/oj

17.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/65


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/64,

16. jaanuar 2015,

millega 224. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

2. jaanuaril 2015 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee jätta välja kaks isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Lisaks otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 24. novembril ning 12. ja 30. detsembril 2014 muuta loetelu seitset kannet.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  ELT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all jäetakse välja järgmised kanded:

a)

„Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Sünniaeg: 10.3.1977. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Passinumber: a) 0003684 (Egiptuse reisidokument), b) 981354 (Egiptuse pass). Muu teave: a) kinni peetud alates 22.5.2005. Tema vend on Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006.”

b)

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (teiste nimedega a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Aadress: Saudi Araabia (2009. aasta aprilli seisuga). Sünniaeg: 29.4.1949. Sünnikoht: Uneizah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passinumber: a) C 1415363 (välja antud 21.5.2000 (16/2/1421H), b) E 839024 (välja antud 3.1.2004, kaotas kehtivuse 8.11.2008). Muu teave: kinni peetud Saudi Araabias alates 2010. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004”

.

(2)

Kanne „Doku Khamatovich Umarov (teise nimega Умаров Доку Хаматович). Sünniaeg: 12.5.1964. Sünnikoht: Kharsenoy küla, Shatoyskiy (Sovetskiy) rajoon, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: a) Venemaa, b) Nõukogude Liit (kuni 1991). Muu teave: a) 2010. aasta novembri seisuga elab Venemaa Föderatsioonis; b) tema suhtes väljastati aastal 2000 rahvusvaheline vahistamismäärus, c) teadaolevalt suri 2014. aasta aprillis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.3.2011.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Doku Khamatovich Umarov (teise nimega a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev). Sünniaeg: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955. Sünnikoht: Kharsenoy küla, Shatoyskiy (Sovetskiy) rajoon, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: a) Venemaa, b) Nõukogude Liit (kuni 1991). Passinumber: 96 03 464086 (Vene passi number, välja antud 1.6.2003). Muu teave: välised tundemärgid: 180 cm pikk, tumedad juuksed, näol 7–9 cm arm, osa keelest puudub, kõnedefekt. 2010. aasta novembri seisuga elab Venemaa Föderatsioonis. Rahvusvaheline vahistamismäärus väljastati 2000. aastal. Teadaolevalt suri 2014. aasta aprillis. Interpoli eriteade sisaldab biomeetrilisi andmeid. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.3.2011.”

(3)

Kanne „Aris Munandar. Sünniaeg: a) 1.1.1971, b) vahemikus 1962 kuni 1968. Sünnikoht: Sambi, Boyolali, Jaava, Indonesia.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Aris Munandar. Sünniaeg: a) 1.1.1971, b) vahemikus 1962 kuni 1968. Sünnikoht: Sambi, Boyolali, Jaava, Indonesia. Kodakondsus: Indoneesia (2003. aasta detsembri seisuga). Muu teave: üldiselt sama kui 2003. aasta detsembris.”

(4)

Kanne „Yassin Sywal (teiste nimedega a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); Sünniaeg: ligikaudu 1972; kodakondsus: Indoneesia.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Yassin Syawal (teiste nimedega a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Sünniaeg: ligikaudu 1972. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: üldiselt sama kui 2003. aasta detsembris.”

(5)

Kanne „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (teiste nimedega a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Aadress: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 11.12.1974. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passinumber: L191609 (Tuneesia pass välja antud 28.2.1996, kaotas kehtivuse 27.2.2001). Riiklik isikukood: 04643632, välja antud 18.6.1999. Muu teave: a) Itaalia maksuameti kood: DAOMMD74T11Z352Z, b) ema nimi on Ourida Bint Mohamed, c) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 1.12.2004. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (teiste nimedega a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Sünniaeg: 11.12.1974. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passinumber: a) L 191609 (Tuneesia passi number, välja antud 28.2.1996, kaotas kehtivuse 27.2.2001), b) 04643632 (Tuneesia passi number, välja antud 18.6.1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (Itaalia maksuameti kood). Aadress: 50th Street, nr 23, Zehrouni, Tunis, Tuneesia. Muu teave: a) Ansar al-Shari'a julgeoleku valdkonna juht Tuneesias (AAS-T), b) ema nimi on Ourida Bint Mohamed, c) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 1. detsembril 2004, d) Vahistatud Tuneesias 2013. aasta augustis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.”

(6)

Kanne „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (teise nimega Zakariya). Aadress: Tuneesia. Sünniaeg: 14.7.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passinumber: M408665 (Tuneesia pass välja antud 4.10.2000, kaotas kehtivuse 3.10.2005). Muu teave: a) Itaalia maksuameti kood: BNSDLA70L14Z352B, b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 28.2.2004. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (teiste nimedega a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Sünniaeg: 14.7.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passinumber: a) M408665 (Tuneesia passi number, välja antud 4.10.2000, kaotas kehtivuse 3.10.2005), b) W334061 (Tuneesia isikukood, välja antud 9.3.2011, c) BNSDLA70L14Z352B (Itaalia maksuameti kood). Aadress: Tuneesia. Muu teave: a) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 28. veebruaril 2004, b) kannab alates 2010. aasta jaanuarist Tuneesias 12-aastast karistust osalemise eest terroriorganisatsioonis, c) vahistatud Tuneesias 2013. aastal, d) ametlikult muutis 2014. aastal oma nime Ben Soltane'ist Hamdiks. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.”

(7)

Kanne „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil, Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passinumber: K929139 (Tuneesia pass välja antud 14.2.1995, kaotas kehtivuse 13.2.2000). Riiklik isikukood: 00319547 (välja antud 8.12.1994). Muu teave: a) Itaalia maksuameti kood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi on Beya Al-Saidani, c) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 2.6.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil, Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passinumber: K929139 (Tuneesia passi number, välja antud 14.2.1995, kaotas kehtivuse 13.2.2000), b) 00319547 (Tuneesia passi number, välja antud 8.12.1994), c) SSDSBN68B10Z352F (Itaalia maksuameti kood). Aadress: Ibn Al-Haythman Street, nr 6, Manubah, Tunis, Tuneesia. Muu teave: a) ema nimi on Beya Al-Saidani, b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 2. juunil 2008, c) vangistatud Tuneesias 2014. aasta augustis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.”

(8)

Kanne „Mohamed Aouani (teiste nimedega a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda, e) Abu Obeida). Sünniaeg: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Kodakondsus: Tuneesia. Sünnikoht: a) Tripoli, Liibüa, b) Tunis, Tuneesia. Muu teave: keemiaõpetaja, b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 27.8.2006. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.” asendatakse pealkirja „Füüsilised isikud” all järgmisega:

„Mohamed Lakhal (teiste nimedega a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida). Sünniaeg: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Sünnikoht: a) Tripoli, Liibüa, b) Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passinumber: W374031 (Tuneesia isikukood, välja antud 11.4.2011). Muu teave: a) keemiaõpetaja, b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 27. augustil 2006, c) ametlikult muutis 2014. aastal oma nime Aouanist Lakhaliks. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.”


Top