EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1783

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1783, 1. oktoober 2015, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa Eestit käsitleva kande osas (teatavaks tehtud numbri C(2015) 6643 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 259, 6.10.2015, p. 27–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1783/oj

6.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 259/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1783,

1. oktoober 2015,

millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa Eestit käsitleva kande osas

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 6643 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (1), eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (2), eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (3), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse otsuse lisas on piiritletud ja loetletud selliste liikmesriikide teatavad alad, mis on epidemioloogilist olukorda arvesse võttes eristatud vastavalt riski tasemele. Loetelu sisaldab Eesti, Itaalia, Läti, Leedu ja Poola teatavaid alasid.

(2)

2015. aasta septembris teatas Eesti ühest sigade Aafrika katku juhtumist metssigadel ja ühest selle haiguse puhangust kodusigadel Eesti piirkondades, mis on loetletud rakendusotsuse 2014/709/EL lisas. Sigade Aafrika katku juhtum metssigadel registreeriti kõnealuse lisa I osas loetletud piirkonnas ning kodusigade haiguspuhang selle lisa III osas loetletud piirkonnas selle lisa II osas loetletud piirkonna vahetus lähetuses.

(3)

Sigade Aafrika katkuga seonduvalt loomatervise olukorra riskide hindamisel Eestis tuleks arvesse võtta kõnealusest haigusest tingitud epidemioloogilise olukorra muutumist liidus. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja sigade Aafrika katku edasist levikut takistada, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning seda, et kolmandad riigid kehtestaksid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleks muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisas esitatud liidu loetelu aladest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, et võtta arvesse kõnealusest haigusest tingitud loomaterviseolukorda nimetatud liikmesriikides.

(4)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/709/EL vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. oktoober 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/709/EL, 9. oktoober 2014, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

„LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Kunda linn;

Mustvee linn;

Pärnu linn;

Harju maakond;

Lääne maakond;

Are vald;

Audru vald;

Halinga vald;

Haljala vald;

Koonga vald;

Laekvere vald;

Lavassaare vald;

Paikuse vald;

Rägavere vald;

Sauga vald;

Sindi vald;

Sõmeru vald;

Surju vald;

Tahkuranna vald;

Tootsi vald;

Tori vald;

Tõstamaa vald;

Varbla vald;

Vihula vald;

Vinni vald;

Viru-Nigula vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Krimuldas novads: Krimuldas pagasts;

Ogres novads: Lauberes, Suntažu, Keipenes, Taurupes, Ogresgala ja Mazozolu pagasts;

Priekuļu novads: Priekuļu ja Veselavas pagasts;

Amatas novads;

Cēsu novads;

Ikšķiles novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Ķeguma novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Mālpils novads;

Neretas novads;

Ropažu novads;

Salas novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija;

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija;

Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ja Smilgių seniūnija;

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija;

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija;

Pasvalys rajono savivaldybė;

Vilkaviškis rajono savivaldybė;

Radviliškis rajono savivaldybė;

Kalvarija savivaldybė;

Kazlų Rūda savivaldybė;

Marijampolė savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat augustowski: gminy Augustów (sh Augustówi linn), Nowinka, Sztabin ja Bargłów Kościelny;

powiat białostocki: gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże ja osaliselt Zabłudów (gmina edelaosa, mis on piiratud maanteega nr 19 ja edasi maanteega nr 685);

powiat hajnowski: gminy Czyże, Hajnówka (sh Hajnówka linn), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele ja Czeremcha;

powiat siemiatycki: gminy Grodzisk, Dziadkowice ja Milejczyce;

powiat wysokomazowiecki: gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (sh Wysokie Mazowieckie linn), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec;

powiat sejneński: gminy Krasnopol ja Puńsk;

powiat suwalski: gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki;

powiat zambrowski: gmina Rutki;

powiat sokólski: gminy Suchowola ja Korycin;

powiat bielski;

powiat M. Białystok;

powiat M. Suwałki;

powiat moniecki.

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Kallaste linn;

Rakvere linn;

Tartu linn;

Vändra linn;

Viljandi linn;

Ida-Viru maakond;

Põlva maakond;

Rapla maakond;

osa Palamuse vallast, mis asub ida pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Pärsti vallast, mis asub lääne pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub lääne pool maanteest 49;

osa Tabivere vallast, mis asub ida pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub ida pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub lääne pool joonest, mis kulgeb piki maanteed 92 selle ristumiskohast maanteega 155 lääne pool, seejärel piki 155. maanteed kuni ristumiseni maanteega 24156, seejärel piki 24156. maanteed kuni ristumiseni Verilaske ojaga, seejärel piki Verilaske oja, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Abja vald;

Alatskivi vald;

Häädemeeste vald;

Haaslava vald;

Halliste vald;

Kadrina vald;

Kambja vald;

Karksi vald;

Kasepää vald;

Kõpu vald;

Luunja vald;

Mäksa vald;

Meeksi vald;

Pala vald;

Peipsiääre vald;

Piirissaare vald;

Rakvere vald;

Saarde vald;

Saare vald;

Tapa vald;

Vändra vald;

Vara vald;

Võnnu vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts;

Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu ja Umurgas pagasts;

Ogres novads: Krapes, Madlienas ja Menģeles pagasts;

Priekuļu novads: Liepas ja Mārsnēnu pagasts;

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alūksnes novads;

Apes novads;

Baltinavas novads;

Balvi novads;

Cesvaines novads;

Ērgļu novads;

Gulbenes novads;

Ilūkstes novads;

Jaunpiebalgas novads;

Jēkabpils novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krustpils novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Raunas novads;

Rugāju novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads;

Varakļānu novads;

Vecpiebalgas novads;

Viļakasi novads;

Jēkabpils republikas pilsēta;

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai seniūnija ja Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 lõuna poole;

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnija; Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai kaimas;

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnija ning Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 lõuna poole;

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos seniūnija, Kėdainių miesto;

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ja Velžio seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnija;

Alytus miesto savivaldybė;

Kaišiadorys miesto savivaldybė:

Kaunas miesto savivaldybė;

Panevėžys miesto savivaldybė;

Vilnius miesto savivaldybė;

Alytus rajono savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Druskininkai rajono savivaldybė;

Lazdijai rajono savivaldybė;

Prienai rajono savivaldybė;

Širvintos rajono savivaldybė;

Ukmergė rajono savivaldybė;

Vilnius rajono savivaldybė;

Birštonas savivaldybė;

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków ja osaliselt Zabłudów (gmina kirdeosa, mis on piiratud maanteega nr 19 ja edasi maanteega nr 685);

powiat sokólski: gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ja Sidra;

powiat sejneński: gminy Giby ja Sejny (sh Sejny linn);

powiat augustowski: gminy Lipsk ja Płaska;

powiat hajnowski: gminy Narew, Narewka ja Białowieża.

III OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Elva linn;

Jõgeva linn;

Põltsamaa linn;

Võhma linn;

Järva maakond;

Valga maakond;

Võru maakond;

osa Palamuse vallast, mis asub lääne pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Pärsti vallast, mis asub ida pool maanteest 24126;

osa Suure-Jaani vallast, mis asub ida pool maanteest 49;

osa Tabivere vallast, mis asub lääne pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Tartu vallast, mis asub lääne pool Tallinn-Tartu raudteest;

osa Viiratsi vallast, mis asub ida pool joonest, mis kulgeb piki maanteed 92 selle ristumiskohast maanteega 155 lääne pool, seejärel piki 155. maanteed kuni ristumiseni maanteega 24156, seejärel piki 24156. maanteed kuni ristumiseni Verilaske ojaga, seejärel piki Verilaske oja, kuni see jõuab valla lõunapiirini;

Jõgeva vald;

Kolga-Jaani vald;

Konguta vald;

Kõo vald;

Laeva vald;

Nõo vald;

Paistu vald;

Pajusi vald;

Põltsamaa vald;

Puhja vald;

Puurmani vald;

Rakke vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Saarepeedi vald;

Tähtvere vald;

Tarvastu vald;

Torma vald;

Ülenurme vald;

Väike-Maarja vald.

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasts;

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasts;

Aglonas novads;

Alojas novads;

Beverīinas novads;

Burtnieku novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Kārsavas novads;

Krāslavas novads;

Ludzas novads;

Mazsalacas novads;

Naukšēnu novads;

Preiļu novads;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rūjienas novads;

Strenču novads;

Valkas novads;

Vārkavas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads;

Daugavpils republikas pilsēta;

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Viešintos seniūnija ja Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 põhja poole;

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija'd ning Žeimiai seniūnija's: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai kaimas ja Žeimių miestelis;

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės ja Pravieniškių seniūnija ning Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 põhja poole;

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnija;

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija;

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnija;

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnija;

Jonava miesto savivaldybė;

Ignalina rajono savivaldybė:

Kupiškis rajono savivaldybė;

Moletai rajono savivaldybė;

Rokiškis rajono savivaldybė;

Švencionys rajono savivaldybė;

Trakai rajono savivaldybė

Utena rajono savivaldybė;

Zarasai rajono savivaldybė;

Visaginas savivaldybe.

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

województwo podlaskie:

powiat białostocki: gminy Gródek ja Michałowo;

powiat sokólski: gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka ja Szudziałowo.

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.”


Top