EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/509, 18. veebruar 2015 , millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning otsuse EKP/2014/23 (hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta) artiklid 1, 3 ja 4 (EKP/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/1


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/509,

18. veebruar 2015,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning otsuse EKP/2014/23 (hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta) artiklid 1, 3 ja 4 (EKP/2015/9)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artiklit 12.1 ja artikli 34.1 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

1)

selguse ja ühetaolisuse huvides ning eurosüsteemi tagatiste raamistiku lihtsustamiseks on otsustes EKP/2013/6 (1) ja EKP/2013/35 (2) ning otsuse EKP/2014/23 (3) artiklis 1 sätestatud kohustused üle viidud Euroopa Keskpanga suunisesse (EL) 2015/510 (EKP/2014/60), (4) mis on põhiline õigusakt eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta.

2)

selguse ja ühetaolisuse huvides ning eurosüsteemi õigusraamistiku lihtsustamiseks on otsuse EKP/2014/23 artikli 3 sätted üle viidud suunisesse EKP/2012/27 (5) ja otsuse EKP/2014/23 artikli 4 sätted suunisesse EKP/2014/9 (6).

3)

Seega tuleb otsused EKP/2013/6 ja EKP/2013/35 ning otsuse EKP/2014/23 artiklid 1, 3 ja 4 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuste EKP/2013/6, EKP/2013/35 ja EKP/2014/23 artikli 1 kehtetuks tunnistamine

1.   Otsused EKP/2013/6 ja EKP/2013/35 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

2.   Otsuse EKP/2014/23 artikkel 1 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

3.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele, millele on osutatud lõigetes 1 ja 2, käsitletakse viidetena suunisele (EL) 2015/510 (EKP/2014/60).

Artikkel 2

Otsuse EKP/2014/23 artiklite 3 ja 4 kehtetuks tunnistamine

1.   Suunise EKP/2014/23 artiklid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid otsuse EKP/2014/23 kehtetuks tunnistatud artiklile 3 käsitletakse viitena suunise EKP/2012/27 II lisa artikli 12 lõikele 5.

3.   Viiteid otsuse EKP/2014/23 kehtetuks tunnistatud artiklile 4 käsitletakse viidetena suunise EKP/2014/9 artikli 5 lõigetele 2 ja 3.

Artikkel 3

Jõustumine

1.   Käesoleva otsuse artikkel 1 jõustub 1. mail 2015.

2.   Käesoleva otsuse artikkel 2 jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 18. veebruar 2015

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/6, 20. märts 2013, omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta (ELT L 95, 5.4.2013, lk 22).

(2)  Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/35, 26. september 2013, täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 301, 12.11.2013, lk 6).

(3)  5. juuni 2014. aasta otsus EKP/2014/23 hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 115).

(4)  Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunis (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

(5)  5. detsembri 2012. aasta suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (ELT L 30, 30.1.2013, lk 1).

(6)  20. veebruari 2014. aasta suunis EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (ELT L 159, 28.5.2014, lk 56).


Top