EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1375

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1375/2014, 10. detsember 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (EKP/2014/51)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; kehtetuks tunnistatud 32021R0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1375/oj

20.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 366/77


EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1375/2014,

10. detsember 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33)

(EKP/2014/51)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (2) eelkõige selle artikli 6 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 19.1 kohaselt võib Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu kehtestada kohustuslike reservide arvutamise ja määramise eeskirjad. Täpsem info kohustuslike reservide kohaldamise kohta on toodud Euroopa Keskpanga määruses (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) (3).

(2)

3. juulil 2014 otsustas EKP nõukogu muuta rahapoliitikat käsitlevate koosolekute toimumise ajakava ja korraldada koosolekuid alates 1. jaanuarist 2015 nelja nädala asemel iga kuue nädala tagant, ning pikendada kohustuslike reservide hoidmisperioodi neljalt nädalalt kuue nädalani.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohaselt on hoidmisperiood ajavahemik, mil peetakse arvestust reservinõude täitmise kohta ja mille jooksul peab kohustuslikke reserve reservikontodel hoidma.

(4)

Hoidmisperioodi pikendamine ei mõjuta hoidmisperioodi jooksul kohaldatava kohustuslike reservide arvutamist asutustes, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (4) sätestatud aruandlusnõudeid tervikuna. Asjaomased asutused arvutavad konkreetse hoidmisperioodiga seonduva reservibaasi endiselt määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) kohaselt nende andmete alusel, mis on seotud kaks kuud enne hoidmisperioodi algust oleva kuuga. Teisalt mõjutab hoidmisperioodi pikendamine kohustuslike reservide arvutamist asutustes, mille aruandlus toimub kvartaalselt kooskõlas määrusega (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33), kuna edaspidi hõlmab kvartal kaht hoidmisperioodi.

(5)

Määrust (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikli 12 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

„2.   Lihtsustatud aruandlusega väikeste asutuste reservibaasiandmed reservi kahe hoidmisperioodi kohta põhinevad kvartalilõpu andmetel, mida RKPd on kogunud 28 tööpäeva jooksul pärast selle kvartali lõppu, mida need andmed hõlmavad.”

Artikkel 2

Lõppsäte

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 10. detsember 2014

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(2)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1.

(3)  Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 1745/2003, 12. september 2003, kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (ELT L 250, 2.10.2003, lk 10).

(4)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1071/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1).


Top