EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0826

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 826/2014, 30. juuli 2014 , millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

OJ L 226, 30.7.2014, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/826/oj

30.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 226/16


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 826/2014,

30. juuli 2014,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Ukrainas, on nõukogu seisukohal, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetelusse füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada veel isikuid ja üksusi.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud isikud ja üksused kantakse määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuli 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

Isikud

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Sünnikuupäev ja -koht: 31.5.1960; Zagorsk (Sergiev Posad)

Presidendi administratsiooni personalijuhi esimese asetäitjana vastutab ta juhiste andmise eest Venemaa meediaväljaannetele, et need võtaksid Ukraina separatiste ja Krimmi annekteerimist toetava hoiaku, toetades nii Ida-Ukraina destabiliseerimist ja Krimmi annekteerimist.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Nn Luganski Rahvavabariigi nn valitsuse pressiesindaja, kes tegi avaldusi, milles õigustatakse muu hulgas Ukraina sõjalennuki allatulistamist, pantvangide võtmist, ebaseaduslike relvastatud rühmade võitlustegevust, mis on seetõttu kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Alates 22. juulist nn Donetski Rahvavabariigi nn ülemnõukogu eesistuja, kes oli sellise poliitika algatajate ja sellise ebaseadusliku referendumi korraldajate hulgas, mis viis nn Donetski Rahvavabariigi väljakuulutamiseni, millega rikuti Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Sünnikuupäev: 27.11. 1967

Võttes vastu nn Krimmi Vabariigi nn siseministri ametikoha, millele Venemaa president nimetas ta 5. mail 2014 (dekreet nr 301), ning oma tegevusega nn siseministrina on ta kahjustanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja ühtsust.

30.7.2014

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Sünnikuupäev ja -koht: 15.12.1951, Leningrad (Peterburi)

Arkady Rotenberg on president Putini kauaaegne tuttav ja endine sparringupartner džuudos.

Ta on president Putini ametiajal suurendanud oma vara. Venemaa otsustetegijad on teda soosinud oluliste lepingute sõlmimisel Venemaa riigiga või riigi omandis olevate ettevõtetega. Näiteks anti tema ettevõtetele mitu väga kasumlikku lepingut Sotši olümpiamängude ettevalmistamiseks.

Ta on Giprotransmosti peamine aktsionär; Venemaa riigiettevõte on andnud Giprotransmostile riigihankelepingu teostatavusuuringu läbiviimiseks seoses silla ehitamisega Venemaalt ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomsesse Vabariiki, seeläbi tugevdades Krimmi integreerimist Venemaa Föderatsiooni, mis omakorda kahjustab veelgi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Sünnikuupäev ja -koht: 3.7.1974, Puschin

Konstantin Valerevich Malofeev on tihedalt seotud Ukraina separatistidega Ida-Ukrainas ja Krimmis. Ta on nn Donetski Rahvavabariigi nn peaministri Aleksandr Borodai endine tööanja ning kohtus nn Krimmi Vabariigi nn peaministri Sergey Aksyonoviga Krimmi annekteerimise protsessi ajal. Ukraina valitsus on algatanud kriminaaluurimise seoses väidetavalt tema poolt separatistidele antava materiaalse ja rahalise toetusega.

Lisaks tegi ta mitu avalikku avaldust, milles ta toetas Krimmi annekteerimist ja Ukraine liitmist Venemaaga ning nimelt väitis ta 2014. aasta juunis, et „ei ole võimalik liita Venemaaga kogu Ukrainat. Võib-olla (Ukraina) idaosa”.

Seetõttu toetab Konstantin Valerevich Malofeev oma tegevusega Ida-Ukraina destabiliseerimist.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Sünnikuupäev ja -koht: 25.7.1951, Leningrad (Peterburi)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on samuti president Putini lähikondlastest koosneva mõjuka rühma, nn Ozero Dacha ühisettevõtte kaasasutaja.

Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Bank Rossiya juhatuse esimees ja suurim aktsionär; 2013. aastal oli tema omanduses ligikaudu 38 % pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Sünnikuupäev: 24.1.1950

Nikolay Terentievich Shamalov on president Putini pikaajaline tuttav. Ta on samuti president Putini lähikondlastest koosneva mõjuka rühma, nn Ozero Dacha ühisettevõtte kaasasutaja.

Ta saab kasu oma sidemetest Venemaa otsusetegijatega. Ta on Bank Rossiya suuruselt teine aktsionär; 2013. aastal oli tema omanduses ligikaudu 10 % pangast; Bank Rossiyat peetakse Venemaa Föderatsiooni kõrgemate ametnike personaalseks pangaks. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Bank Rossiya avanud filiaale Krimmis ja Sevastopolis, tugevdades seeläbi nende integreerimist Venemaa Föderatsiooni.

Lisaks on Bank Rossiyal oluline osalus riiklikus meediagrupis, mis omakorda kontrollib telekanaleid, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat.

30.7.2014


Üksused

 

Nimi

Identifiseerimisandmed

Põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (teise nimega ALMAZ-ANTEY CORP; teise nimega ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; teise nimega ALMAZ-ANTEY JSC;),

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Veebisait: almaz-antey.ru;

e-posti aadress antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei on Venemaa riigiettevõte. Ta toodab õhutõrjerelvi, sealhulgas maa-õhk tüüpi rakette, mida ta tarnib Venemaa armeele. Venemaa ametivõimud on andnud Ida-Ukrainas tegutsevatele separatistidele raskerelvi, aidates kaasa Ukraina destabiliseerimisele. Separatistid kasutavad neid relvi muu hulgas lennukite allatulistamiseks. Riigiettevõttena aitab Almaz-Antei seega kaasa Ukraina destabiliseerimisele.

30.7.2014

2.

DOBROLET, teise nimega DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Lennuettevõtja kood: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Veebisait: www.dobrolet.com

Dobrolet on Venemaa riigile kuuluva lennuettevõtja tütarettevõte. Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Dobrolet seni ainuõiguslikult teenindanud lende Moskva ja Simferopoli vahel. Seega soodustab ta ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimist Venemaa Föderatsiooni ning kahjustab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

Venemaa Keskpanga litsents nr 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist läks Russian National Commercial Bank (RNCB) täielikult nn Krimmi Vabariigi omandusse. Ta on saanud turul juhtrolli, kuigi enne Krimmi annekteerimist teda Krimmis ei eksisteerinud. Krimmist taanduvate pankade filiaalide ostmise või ülevõtmisega toetas RNCB materiaalselt ja rahaliselt Venemaa Föderatsiooni tegevust Krimmi integreerimiseks Venemaa Föderatsiooniga, kahjustades seeläbi Ukraina territoriaalset terviklikkust.

30.7.2014


Top