Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0433

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 433/2014, 28. aprill 2014 , millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

OJ L 126, 29.4.2014, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/433/oj

29.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/48


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 433/2014,

28. aprill 2014,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, (1) ning eelkõige selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu määruse (EL) nr 269/2014.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on nõukogu seisukohal, et määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetelusse füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada veel isikuid.

(3)

Määruse (EL) nr 269/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas nimetatud isikud kantakse määruse (EL) nr 269/2014 I lisas esitatud loetellu.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. aprill 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 6.


LISA

Artiklis 1 nimetatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

Sünnikuupäev ja -koht: 7.11.1958, Kirovohrad, Ukraina NSV

Asepeaminister. Vastutav kontrolli eest seoses annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimisega Venemaa Föderatsiooni koosseisu

29.4.2014

2.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

Sünnikuupäev ja -koht: 15.9.1949, Moskva

Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja nn Krimmi föderaalpiirkonnas, Venemaa julgeolekunõukogu mittealaline liige. Vastutav Venemaa riigipea põhiseaduslike õiguste jõustamise eest annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi territooriumil.

29.4.2014

3.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

Sünnikuupäev ja -koht: 27.10.1965, Leningrad

Krimmi asjade minister. Vastutav annekteeritud Krimmi Autonoomse Vabariigi integreerimise eest Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

29.4.2014

4.

Sergei Ivanovich MENYAILO

Sünnikuupäev ja -koht: 22.8.1960, Alagir, Põhja-Oseetia Autonoomne NSV, Vene NFSV

Ukraina annekteeritud linna Sevastopoli kuberneri kohusetäitja.

29.4.2014

5.

Olga Fedorovna KOVATIDI

Sünnikuupäev ja -koht: 7.5.1962, Simferopol, Ukraina NSV.

Annekteeritud Krimmi Autonoomset Vabariiki esindav liige Venemaa föderatsiooninõukogus.

29.4.2014

6.

Ludmila Ivanovna SHVETSOVA

Sünnikuupäev ja -koht: 24.9.1949, Alma-Ata, NSVL

Riigiduuma asespiiker (Ühtne Venemaa). Vastutav selliste õigusaktide algatamise eest, mille alusel integreeritakse annekteeritud Krimmi Autonoomne Vabariik Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

29.4.2014

7.

Sergei Ivanovich NEVEROV

Sünnikuupäev ja -koht: 21.12.1961, Tashtagol, NSVL

Riigiduuma asespiiker (Ühtne Venemaa). Vastutav selliste õigusaktide algatamise eest, mille alusel integreeritakse annekteeritud Krimmi Autonoomne Vabariik Venemaa Föderatsiooni koosseisu.

29.4.2014

8.

Igor Dmitrievich SERGUN

Sünnikuupäev: 28.3.1957

GRU (luure peadirektoraat) juht, Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi ülemjuhataja asetäitja, kindralleitnant. Vastutav GRU ohvitseride tegevuse eest Ida-Ukrainas.

29.4.2014

9.

Valery Vasilevich GERASIMOV

Sünnikuupäev ja -koht: 8.9.1955, Kaasan

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi ülemjuhataja, Venemaa Föderatsiooni kaitseministri esimene asetäitja, armeekindral. Vastutav Venemaa vägede massilise saatmise eest Ukraina piirile ja olukorra leevendamata jätmise eest.

29.4.2014

10.

German PROKOPIV

 

Nn Luganski vahtkonna aktiivne juht. Võttis osa julgeolekuteenistuse Luganski piirkondliku büroo hoone hõivamisest, salvestas valdusse võetud hoonest president Putinile ja Venemaale suunatud videosõnumi. Tihedates sidemetes nn Kaguarmeega.

29.4.2014

11.

Valeriy BOLOTOV

 

Julgeolekuteenistuse Luganski piirkondliku büroo hoone hõivanud separatistliku rühmituse „Kaguarmee” üks juhtidest. Eruohvitser. Enne hoone hõivamist olid tema ja ta kaasosaliste omanduses relvad, mis olid ilmselt saadud ebaseaduslikul teel Venemaalt ja kohalikelt kuritegelikelt rühmitustelt.

29.4.2014

12.

Andriy PURGIN

 

Nn Donetski Vabariigi juht, osaleb aktiivselt separatistlikus tegevuses ja organiseerib seda, nn Vene turistide tegevuse koordineerija Donetskis. Üks isikutest, kes algatas nn Donbassi kodanikualgatuse Euraasia Liidu moodustamiseks.

29.4.2014

13.

Denys PUSHYLIN

Sünnikoht: Makiivka

Nn Donetski Rahvavabariigi üks juhtidest. Osales piirkondlike ametiasutuste hõivamises ja valdusse võtmises. Separatistide aktiivne kõneisik.

29.4.2014

14.

Tsyplakov Sergey GENNADEVICH

 

Radikaalse ideoloogiaga organisatsiooni „Donbasi Omakaitse” üks juhtidest. Võttis aktiivselt osa Donetski piirkonna mitmete riigiasutuste hoonete hõivamisest.

29.4.2014

15.

Igor STRELKOV (Ihor Strielkov)

 

Tuvastatud kui Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi luure peadirektoraadi (GRU) üks töötajatest. Oli kaasatud Slovianski vahejuhtumitesse. Krimmi isehakanud peaministri Sergey Aksionovi abi julgeolekuküsimustes.

29.4.2014


Top