Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0801

Nõukogu otsus 2014/801/ÜVJP, 17. november 2014 , millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

OJ L 331, 18.11.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/801/oj

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/26


NÕUKOGU OTSUS 2014/801/ÜVJP,

17. november 2014,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Teavet ühe isiku kohta, kes on nimetatud otsuses 2014/145/ÜVJP, tuleks muuta.

(3)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145//ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Kanne otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud järgmise isiku kohta asendatakse järgmise kandega.

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Sünnikuupäev ja -koht: 25.4.1946 Almatõ (varem tuntud ka kui Alma-Ata), Kasahstan

Riigiduuma nõukogu liige, Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht. Toetas aktiivselt Venemaa relvajõudude kasutamist Ukrainas ja Krimmi annekteerimist. Ta on aktiivselt kutsunud üles Ukrainat jagama. Ta allkirjastas enda juhitava Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei nimel kokkuleppe nn Donetski Rahvavabariigiga.

12.9.2014


Top