EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0475

Nõukogu otsus 2014/475/ÜVJP, 18. juuli 2014 , millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

OJ L 214, 19.7.2014, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/475/oj

19.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/28


NÕUKOGU OTSUS 2014/475/ÜVJP,

18. juuli 2014,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Ukrainas, tuleks rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise tingimusi laiendada, et suunata külmutamine juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes materiaalselt või rahaliselt toetavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust.

(3)

Kõnealuste meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(4)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/145/ÜVJP artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad või milles kontroll või kasutusõigus kuulub:

füüsilistele isikutele, kes vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust või Ukrainas stabiilsust või julgeolekut kahjustava või ohustava tegevuse või poliitika eest või toetavad seda aktiivselt või viivad seda ellu, või millega takistatakse rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd, ning nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele;

juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes materiaalselt või rahaliselt toetavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat või ohustavat tegevust; või

juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Krimmis või Sevastopolis, mille omandiõigus on üle läinud vastuolus Ukraina õigusega, või sellisest omandiõiguse üleminekust kasu saanud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele,

ja kes on loetletud lisas.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Brüssel, 18. juuli 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

S. GOZI


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


Top