EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0220

Nõukogu otsus 2014/220/ÜVJP, 15. aprill 2014, millega muudetakse otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali)

OJ L 113, 16.4.2014, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/220/oj

16.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 113/27


NÕUKOGU OTSUS 2014/220/ÜVJP,

15. aprill 2014,

millega muudetakse otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. jaanuaril 2013 vastu otsuse 2013/34/ÜVJP, (1) mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali).

(2)

Nõukogu võttis 18. veebruaril 2013 vastu otsuse 2013/87/ÜVJP (2) missiooni EUTM Mali käivitamise kohta.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee soovitas 17. detsembril 2013 pikendada missiooni EUTM MALI volitusi kahe aasta võrra kuni 18. maini 2016.

(4)

Samuti tuleks kehtestada EUTM MALI tegevusega seotud kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikuks 19. maist 2014 kuni 18. maini 2016.

(5)

Otsust 2013/34/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2013/34/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   EUTM Mali ühiste kulude lähtesumma ajavahemikuks 19. maist 2014 kuni 18. maini 2016 on 27 700 000 eurot. Otsuse 2011/871/ÜVJP artikli 25 lõikes 1 osutatud lähtesumma protsendiks on 0 %.”

2)

Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   EUTM Mali volitused lõppevad 18. mail 2016.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 15. aprill 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Nõukogu 17. jaanuari 2013. aasta otsus 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali) (ELT L 14, 18.1.2013, lk 19).

(2)  Nõukogu 18. veebruari 2013. aasta otsus 2013/87/ÜVJP Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) käivitamise kohta (ELT L 46, 19.2.2013, lk 27).


Top