EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/32, 29. detsember 2014 , seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2013/38) (EKP/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 5/17


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/32,

29. detsember 2014,

seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2013/38)

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2014/62)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 18. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1073/2013 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/38), (1) eelkõige selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõike 2 kohaselt võib statistikaaruandluse nõuete puhul teha erandeid investeerimisfondidele, mille suhtes kohaldatakse riigi raamatupidamiseeskirju, mille kohaselt võib varasid hinnata kvartaalsest väiksema sagedusega. Samuti on sätestatud, et investeerimisfondide liikide kohta, mille suhtes riikide keskpangad (RKPd) võivad erandeid kohaldada, teeb otsuse Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu.

(2)

kuna otsus EKP/2009/4 (2) vajab olulist muutmist, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandid

Investeerimisfondide liigid, mille suhtes võivad RKPd teha erandeid määruse (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) artikli 8 lõike 2 kohaselt, on sätestatud käesoleva otsuse lisas. EKP nõukogu vaatab need liigid läbi vähemalt kord kolme aasta jooksul.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus EKP/2009/4 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele tõlgendatakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud RKPdele liikmesriikides, mille rahaühik on euro.

Frankfurt Maini ääres, 29. detsember 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 297, 7.11.2013, lk 73.

(2)  Otsus EKP/2009/4, 6. märts 2009, seoses eranditega, mida võib teha määruse (EÜ) nr 958/2007 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2007/8) (ELT L 72, 18.3.2009, lk 21).


LISA

INVESTEERIMISFONDIDE LIIGID, MILLE SUHTES VÕIB TEHA ERANDI MÄÄRUSE (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) ARTIKLI 8 LÕIKE 2 KOHASELT

Liikmesriik

Investeerimisfondi liik

Liigi suhtes kohaldatav õigusakt

Õigusakt, mis määrab hindamise sageduse

Hindamise sagedus riigi õigusakti kohaselt

Õigusakti nimetus

Õigusakti number ja kuupäev

Asjakohased sätted

Õigusakti nimetus

Õigusakti number ja kuupäev

Asjakohased sätted

Prantsusmaa

Fonds commun de placement à risque

(Riskikapitali investeerimisfondid)

Code monétaire et financier

(rahandus- ja finantskoodeks)

 

Peatükk IV, jaotis 2, alajaotis 2, L214-28 kuni L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Finantsturgude järelevalve üldnormid)

 

IV köide, II jagu, Artikkel 422–120-13

Kaks korda aastas

Prantsusmaa

Sociétés civiles de placement immobilier

(Kinnisvarasse investeerimise äriühingud)

Code monétaire et financier

 

Peatükk IV, jaotis 2, alajaotis 4, L214-86 kuni L214-126

Règlement général de lAutorité des Marchés Financiers

 

IV köide, artikkel 422–234

Kord aastas

Prantsusmaa

Organismes de placement collectif immobilier

(Kinnisvarasse investeerimise fondid)

Code monétaire et financier

 

Peatükk IV, jaotis 2, alajaotis 3, L214-33 kuni L214-85

Règlement général de lAutorité des Marchés Financiers

 

IV köide, artikkel 422–186

Kaks korda aastas

Itaalia

Fondi chiusi

(Kinnised fondid)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Määrus — kõik finantsvahenduse sätted)

nr 58, 24. veebruar 1998

I osa, artikkel 1

II osa, artiklid 36, 37 ja 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d'Italia [Itaalia keskpanga] õigusakt — kollektiivse säästuhoiuse halduse määrus)

8. mai 2012

Jaotis V, 1. peatükk, II jagu, punkt 4.6

Kaks korda aastas

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministri määrus — määrus, millega rakendatakse 24. veebruari 1998. aasta määruse nr 58 artiklit 37)

nr 228, 24. mai 1999

II peatükk, artikkel 12

Leedu

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Teavitatud investoritele mõeldud investeerimisfondid)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Teavitatud investoritele mõeldud investeerimisfondide seadus)

nr XII-376, 18. juuni 2013

artikkel 2, lõige 4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Teavitatud investoritele mõeldud investeerimisfondide seadus)

nr XII-376, 18. juuni 2013

artikkel 31 lõige 2

Kaks korda aastas/kord aastas

Portugal

Fundos de capital de risco

(Riskikapitali fondid)

Decreto-Lei

(Määrusandlus)

nr 375/2007, 8. november 2007

Artikkel 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Väärtpaberituru järelevalve ameti määrus)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Väärtpaberituru järelevalve ameti suunis)

nr 1/2008, 14. veebruar 2008

nr 2/2013, 30. mai 2013

Artiklid 4 ja 11

Reegel 1

Kaks korda aastas


Top