EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 9. juuli 2014 , millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ja EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 240/26


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

9. juuli 2014,

millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ja EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega

(EKP/2014/32)

(2014/527/EL)

Euroopa Keskpanga nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artiklit 12.1, artiklit 18 ja artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, (1) eelkõige selle I lisa punkte 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuste EKP/2013/22 (2) ja EKP/2013/36 (3) sisu tuleks hõlmata suunisega EKP/2013/4, (4) mis on peamine õigusakt, mis sätestab ajutised meetmed seoses eurosüsteemi refinantseerimioperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega.

(2)

Selguse ja järjepidevuse tagamise ning eurosüsteemi tagatisvarade raamistiku lihtsustamise huvides kohaldatakse asjaomaseid meetmeid suunise EKP/2013/4 uuesti sõnastamise kaudu.

(3)

Seetõttu tuleb otsused EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuste EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 kehtetuks tunnistamine

1.   Otsused EKP/2013/22 ja EKP/2013/36 tunnistatakse kehtetuks alates 20. augustist 2014.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele käsitatakse viidetena suunisele EKP/2014/31.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2014.

Frankfurt Maini ääres, 9. juuli 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  5. juuli 2013. aasta otsus EKP/2013/22 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (ELT L 195, 18.7.2013, lk 27).

(3)  26. septembri 2013. aasta otsus EKP/2013/36 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 301, 12.11.2013, lk 13).

(4)  20. märtsi 2013. aasta suunis EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (ELT L 95, 5.4.2013, lk 23).


Top