EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1283

Komisjoni määrus (EL) nr 1283/2013, 10. detsember 2013 , millega parandatakse määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) prantsuskeelset versiooni

OJ L 332, 11.12.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1283/oj

11.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 332/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1283/2013,

10. detsember 2013,

millega parandatakse määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) prantsuskeelset versiooni

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõikeid 2, 3 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. mai 2006. aasta määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) VII lisas on prantsuskeelses versioonis viga. Viga, mis ei mõjuta lubade ja sertifikaatide või loa- ja sertifikaaditaotluste kehtivust, puudutab koodi, mis on määratud isendi „kaaviar” kirjeldamiseks.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 865/2006 vastavalt parandada.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Parandused puudutavad ainult prantsuskeelset versiooni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  ELT L 166, 19.6.2006, lk 1.


Top