Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0251

Komisjoni määrus (EL) nr 251/2013, 22. märts 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses aminopüraliidi, bifenasaadi, kaptaani, fluasinaami, fluopikoliidi, folpeedi, metüülkresoksiimi, pentiopüraadi, prokinasiidi, püridaadi ja tembotriooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal EMPs kohaldatav tekst

OJ L 88, 27.3.2013, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 261 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/251/oj

27.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 88/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 251/2013,

22. märts 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses aminopüraliidi, bifenasaadi, kaptaani, fluasinaami, fluopikoliidi, folpeedi, metüülkresoksiimi, pentiopüraadi, prokinasiidi, püridaadi ja tembotriooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (1), eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Bifenasaadi, kaptaani, dimetoaadi, folpeedi, iprodiooni, metüülkresoksiimi, pümetrosiini ja püridaadi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. Aminopüraliidi, fluasinaami, fluopikoliidi, prokinasiidi ja tembotriooni jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Pentiopüraadi jääkide piirnorme ei ole määruse (EÜ) nr 396/2005 II ega III lisas sätestatud ning seda ei ole kantud ka IV lisasse, seega kohaldatakse vaikimisi väärtust 0,01 mg/kg.

(2)

Seoses kasutusloa andmisega toimeainet aminopüraliidi sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks rapsiseemnete puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 alusel taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.

(3)

Bifenasaadi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks tsitrusviljade, õunviljade, luuviljade, laua- ja veiniviinamarjade, humalate, maasikate, tomatite, paprikate, baklažaanide ja mittesöödava koorega kõrvitsaliste puhul. Kaptaani kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks tomatite puhul. Dimetoaadi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks lauaoliivide ja õli tootmiseks ette nähtud oliivide puhul. Fluasinaami kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks õunte puhul. Fluopikoliidi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks aedsalati ja muude salatitaimede, spinati ning sarnaste lehtköögiviljade ja värskete maitsetaimede puhul. Folpeedi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks pamplite, vaarikate, sõstarde ja karusmarjade puhul. Iprodiooni kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks juurselleri puhul. Metüülkresoksiimi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks odra, rukki ja nisu puhul. Prokinasiidi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks tomatite, baklažaanide ja söödava koorega kõrvitsaliste puhul. Pümetrosiini kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks põldkännaku ja kaunadega ubade puhul. Püridaadi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks tilli puhul. Tembotriooni puhul on selline taotlus esitatud veiste ja sigade neerude ja maksa kohta seoses maisi pinnal kasutatava tembotriooni tõttu söödas esinevate jääkide piirnormidega.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigetele 2 ja 4 on esitatud taotlus fluopikoliidi kasutamiseks porgandi, redise ja suhkrupeedi puhul. Taotluse esitaja väidab, et USAs on nimetatud toodete puhul lubatud fluopikoliidi kasutada ja see põhjustab määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnormidest suuremaid jääke, mistõttu tuleks kehtestada kõrgemad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimine nimetatud toodete importimise korral.

(5)

Pentiopüraadi kohta on esitatud taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigetele 1 ja 4 eesmärgiga kehtestada jääkide piirnormid pähklipuude viljade (välja arvatud kookospähklid ja piiniapähklid), õunviljade, kirsside, virsikute, ploomide, maasikate, juur- ja mugulköögiviljade, küüslaugu, sibula, pesasibula, talisibula, tomati, paprika, baklažaani, kõrvitsaliste, suhkrumaisi, õisik-kapsaste, peakapsa, hiina kapsa, lehtsalati ja muude salatitaimede (sh ristõieliste, spinati ja muude sarnaste), aed-harakputke, peterselli, ubade (kaunadega ja ilma), herneste (kaunadega ja ilma), hispaania artišokkide, selleri, apteegitilli, rabarberi, porrulaugu, kuivatatud kaunviljade, maapähklite, päevalilleseemnete, rapsiseemnete, sojaubade, puuvillaseemnete, odra, maisi, kaera, rukki, sorgo, nisu, suhkrupeedi ja loomsete kaupade puhul, võttes arvesse jääkide taset loomasöödas. Taotluse esitaja väidab, et USAs ja Kanadas on nimetatud toodete puhul lubatud kõnealust ainet kasutada ja see põhjustab määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnormidest suuremaid jääke, mistõttu on vaja muuta jääkide piirnorme, et võimaldada nende toodete otstarbekohast kasutamist Euroopa Liidus ja lubatud kasutamist USAs ja Kanadas. Et hoida ära kaubandustõkete tekkimine nimetatud toodete importimise korral, on vaja kehtestada kõrgemad jääkide piirnormid.

(6)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt hindasid asjaomased liikmesriigid kõnealuseid taotlusi ja hindamisaruanded edastati komisjonile.

(7)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral loomadele, ning esitas põhjendatud arvamused kavandatud jääkide piirnormide kohta (2). Toiduohutusamet edastas arvamused komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(8)

Toiduohutusamet jõudis oma põhjendatud arvamustes järeldusele, et seoses dimetoaadi kasutamisega lauaoliivide ja õli tootmiseks ette nähtud oliivide puhul tuleks põhjendatud arvamuse raames tehtud riskianalüüsi kuni lõpliku hinnangu esitamiseni käsitada esialgsena, sest see võib alahinnata tegelikke riske tarbijatele. Iprodiooni kasutamisega juurselleri puhul tõi toiduohutusamet välja puudused taime ainevahetuse uuringutes. Pentiopüraadi kasutamiseks hiina kapsa ja eskariooli puhul ei soovita toiduohutusamet kavandatud jääkide piirnorme kehtestada, sest riskid tarbijatele ei ole välistatud. Lisaks sellele on maisi, rapsiseemnete, puuvilla, päevalille ja soja puhul jääkide katsed tehtud geneetiliselt muundatud põllukultuuridel. Taotleja peab kinnitama, et geneetiliselt muundatud põllukultuurides jätkub pentiopüraadi ainevahetus samamoodi nagu vastavates tavapärastes kultuurides. Pümetrosiini kasutamisega põldkännaku ja kaunadega ubade puhul jõudis toiduohutusamet järeldusele, et esitatud andmed ei ole uue jääkide piirnormi kehtestamiseks piisavad. Jääkide kehtivad piirnormid peaksid seepärast jääma samaks.

(9)

Muude taotluste kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kõik nõuded andmete osas on täidetud ja et taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad vastavalt tarbija kokkupuute hinnangule Euroopa 27 spetsiifilise tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega selliseid aineid sisaldavate toiduainete tarbimisel ega ka lühiajalisel kokkupuutel asjaomaste põllukultuuride ja toodete äärmusliku tarbimise korral ei ilmnenud ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(10)

Tuginedes toiduohutusameti põhjendatud arvamusele ja võttes arvesse asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(11)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. märts 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslike aruannetega saab tutvuda järgmisel aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed. EFSA Journal 2012;10(9):2894 [28 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [45 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011;9(11):2452 [31 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [31 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples. EFSA Journal 2012;10(5):2710 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops. EFSA Journal 2012;10(9):2895 [43 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011;9(9):2391 [40 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac. EFSA Journal 2012;10(10):2947 [29 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl. EFSA Journal 2010;8(11):1891 [88 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops. EFSA Journal 2012;10(10):2948 [96 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazid in tomatoes, aubergines and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [20 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves). EFSA Journal 2012;10(9):2892 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine. EFSA Journal 2012;10(10):2932 [39 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisas asendatakse veerud bifenasaadi, kaptaani, folpeedi, metüülkresoksiimi ja püridaadi kohta järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Bifenasaat

Kaptaan (R)

Folpeet (R)

Metüülkresoksiim (F) (R)

Püridaat (püridaat, selle hüdrolüüsiprodukti CL 9673 (6-kloro-4-hüdroksü-3-fenüülpüridasiin) ja CL 9673 hüdrolüüsitavate konjugaatide segu, väljendatud püridaadina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Greipfruudid (shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid)

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Mandlid

 

0,3

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Kažupähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kastanid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Muud

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

 

 

 

 

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

0130040

Astelpihlakad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nisperod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Muud

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Aprikoosid

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

 

5

2

 

 

0140030

Virsikud (nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Muud

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

10

 

 

0152000

b)

Maasikad

3

3

3

1

 

0153000

c)

Koguviljad

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Pamplid

 

10

10

 

 

0153020

Põldmurakad (muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

10

10

 

 

0153990

Muud

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

 

0154010

Kännasmustikad (harilikud mustikad)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Jõhvikad (pohlad (väikselehelised mustikad))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

0,7

15

15

1

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Muud

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

vi)

Muud viljad

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

0,2

 

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, surinami kirsid (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Muud

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Kiivid

 

 

 

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

 

 

 

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

 

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Muud

 

 

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokaadod

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Mangod

 

2

 

 

 

0163040

Papaiad

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajaavid (draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananassid

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durianid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Ogaannoonad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Muud

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juur- ja mugulköögiviljad

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

Kartulid

 

0,05

0,1

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Kassaavad (tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

0212030

Jamss (ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Muud

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Söögipeet

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Porgand

 

0,1

 

 

 

0213030

Juurseller

 

0,1

 

 

 

0213040

Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Maapirn

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Pastinaak

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Juurpetersell

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Kaalikas

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Naeris

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Muud

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Küüslauk

 

 

0,1

 

 

0220020

Harilik sibul (pärlsibul)

 

 

0,1

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Talisibul (talisibul ja muud sarnased sordid)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Muud

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

0231010

Tomatid (kirsstomat, tamarillo, füüsal, hiina taralõng, harilik taralõng (Lycium barbarum ja L. Chinense))

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Paprikad (vürtspaprikad)

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Baklažaanid (melon-maavitsa viljad)

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Söödav muskushibisk

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Muud

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Kurgid

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

 

 

 

0232030

Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits)

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Melonid (ogamelon)

 

0,1

 

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Arbuusid

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Muud

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Spargelkapsas (asparkapsas, hiina lehtnaeris)

 

 

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

0241990

Muud

 

 

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Rooskapsas

 

 

 

 

 

0242020

Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

 

 

 

 

0242990

Muud

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

 

 

 

0,2

0243990

Muud

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Põldkännak (Valerianella eriocarpa)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Salatkress

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat (liivsinep)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lehed ja võrsed (jaapani petersell, herne ja redise võrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni kaheksa pärislehe moodustumiseni))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Muud

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Aedspinat (spinat-ruutlehik, rebashein)

 

 

10

 

 

0252020

Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Muud

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Ürtallikkress

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

e)

Harilik sigur

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

f)

Maitsetaimed

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Murulauk

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muud sarikaliste sugukonna taimede lehed)

 

 

 

 

0,3

0256040

Petersell

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Salvei (mägi-piparrohi, aed-piparrohi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Liivatee (vorstirohi, pune)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basiilik (meliss, münt, piparmünt)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Loorberilehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragonpuju (iisop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Muud (söödavad lilled)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Oad (kaunadega) (rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, spargeload)

7

2

2

 

 

0260020

Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

0,4

2

2

 

 

0260030

Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes))

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Herned (kaunadeta) (aedherned, rohelised herned, kikerherned)

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Läätsed

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Muud

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Spargel

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Hispaania artišokk

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Seller

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Apteegitill

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Kera-artišokk

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Porrulauk

 

2

 

5

1

0270070

Rabarber

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Bambusevõrsed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmipungad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Muud

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii)

Seened

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, shitake-seened (Lentinula edodes))

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

 

 

 

 

0280990

Muud

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATUD

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

0,3

 

 

 

 

0300020

Läätsed

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Lupiinid

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Muud

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

i)

Õliseemned

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Linaseemned

 

 

 

 

 

0401020

Maapähklid

 

 

 

 

 

0401030

Mooniseemned

 

 

 

 

 

0401040

Seesamiseemned

 

 

 

 

 

0401050

Päevalilleseemned

 

 

 

 

 

0401060

Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned)

 

 

 

 

 

0401070

Sojaoad

 

 

 

 

 

0401080

Sinepiseemned

 

 

 

 

 

0401090

Puuvillaseemned

 

 

 

 

 

0401100

Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned)

 

 

 

 

 

0401110

Värvisafloor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Kurgirohi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Põldtuder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kanepiseemned

 

 

 

 

 

0401150

Riitsinuse seemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Muud

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Õliviljad

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Õlipalmi viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Muud

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

TERAVILI

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Oder

 

 

2

0,1

 

0500020

Tatar (rebashein, tšiili hanemalts)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Mais

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Kaer

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Riis

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Rukis

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Suhkrusorgo

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

 

 

2

0,1

 

0500990

Muud

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Kohvioad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Õied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kummeliõied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hapu hibiskuse õied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Roosi õielehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiiniõied (musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Pärnaõied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Maasikalehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Palderjanijuured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ženženni juured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muud taimeteed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud), sealhulgas humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

MAITSEAINED

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Seemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Aniis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Mustköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandriseemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Vürtsiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Tilliseemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Ristiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Põld-lambaläätsed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskaatpähkel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Köömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadakamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Must ja valge pipar (pikk pipar, roosa pipar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillikuprad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Puukoor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel (hiina kaneelipuu koor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juured või risoomid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lagritsa-magusjuur

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kollajuur (kurkum)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Mädarõigas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pungad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Nelk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kappar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Õie emakasuue

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Seemnerüü

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskaatõis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Suhkruroog

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Sigurijuured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

 

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

 

 

 

1011010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Lihata pekk

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Maks

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Neer

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Söödav rups

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

 

1012010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Rasv

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Maks

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Neer

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Söödav rups

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

 

1013010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Rasv

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Maks

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Neer

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Söödav rups

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

 

1014010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Rasv

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Maks

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Neer

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Söödav rups

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Rasv

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Maks

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Neer

 

 

 

0,05

 

1016050

Söödav rups

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Muud

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (küülikud, kängurud)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Veised

 

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Kanad

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Haned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vutid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Mesi (mesilaspiim, õietolm)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Teod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= rasvas lahustuv

Kaptaan (R)

Kehtestatav jääkide määratlus järgmiste koodide puhul on "kaptaani ja folpeedi summa": 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Folpeet (R)

Kehtestatav jääkide määratlus järgmiste koodide puhul on "kaptaani ja folpeedi summa": 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Metüülkresoksiim (F) (R)

(R)

=

järgmiste pestitsiidi koodnumbri kombinatsioonide puhul on pestitsiidijäägi määratlus teistsugune:

 

Metaboliit 490M1 = 2-metoksüimino-2-[2-(o-tolüüloksümetüül)fenüül]äädikhape. Metaboliit 490M9 = 2-[2-(4-hüdroksü-2-metüülfenoksümetüül)fenüül]-2-metoksüimino-äädikhape

 

Metüülkresoksiim – kood 1010000: 490M1, väljendatud metüülkresoksiimina

 

Metüülkresoksiim – kood 1020000: 490M9, väljendatud metüülkresoksiimina”

2)

III lisa A osa muudetakse järgmiselt.

a)

Veerud aminopüraliidi, fluasinaami, fluopikoliidi, prokinasiidi ja tembotriooni kohta asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (4)

Aminopüraliid

Fluasinaam (F)

Fluopikoliid

Prokvinasiid

Tembotrioon(R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Greipfruudid (shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid)

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

0120030

Kažupähklid

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

0,3

 

 

 

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Astelpihlakad

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Nisperod

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Aprikoosid

 

 

 

 

 

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

 

 

 

 

 

0140030

Virsikud (nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

 

 

 

 

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

 

 

 

 

 

0140990

Muud

 

 

 

 

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

2

0,5

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

3

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad (muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Kännasmustikad (harilikud mustikad)

 

 

 

 

 

0154020

Jõhvikad (pohlad (väikselehelised mustikad))

 

 

 

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

 

 

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

 

 

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

 

 

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

 

 

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

 

 

 

 

0154990

Muud

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

 

 

 

 

 

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 

 

 

 

 

0161070

Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, surinami kirsid (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Muud

 

 

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

 

0162010

Kiivid

 

 

 

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

 

 

 

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

 

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 

 

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

 

 

 

 

0162990

Muud

 

 

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

0163020

Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

 

 

 

 

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

0163060

Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

 

 

 

 

0163070

Guajaavid (draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

 

 

 

 

0163100

Durianid

 

 

 

 

 

0163110

Ogaannoonad

 

 

 

 

 

0163990

Muud

 

 

 

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

i)

Juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

a)

Kartulid

 

 

0,03

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Kassaavad (tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

0212030

Jamss (ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Porgand

 

 

0,15

 

 

0213030

Juurseller

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Maapirn

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

 

0,15

 

 

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Naeris

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Muud

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

Küüslauk

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Harilik sibul (pärlsibul)

 

 

1

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Talisibul (talisibul ja muud sarnased sordid)

 

 

10

 

 

0220990

Muud

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

Tomatid (kirsstomat, tamarillo, füüsal, hiina taralõng, harilik taralõng (Lycium barbarum ja L. Chinense))

 

 

 

0,15

 

0231020

Paprikad (vürtspaprikad)

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

Baklažaanid (melon-maavitsa viljad)

 

 

 

0,15

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

 

0,02 (5)

 

0231990

Muud

 

 

 

0,02 (5)

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

0,5

0,05

0,02 (5)

0232010

Kurgid