Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0242

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 242/2013, 18. märts 2013 , millega 189. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

OJ L 75, 19.3.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 130 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/242/oj

19.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/25


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 242/2013,

18. märts 2013,

millega 189. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkte a ja b ning artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

12. märtsil 2013 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada ühe füüsilise isiku nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, olles vaadanud läbi selle isiku taotluse end nimekirjast kõrvaldada ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1904(2009) alusel määratud ombudsmani põhjaliku aruande.

(3)

Läti palus muuta tema pädevate ametiasutuste aadresside üksikasju.

(4)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I ja II lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 881/2002 muudetakse järgmiselt.

(1)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

(2)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2013

Komisjoni nimel presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja „Füüsilised isikud” all jäetakse välja järgmine kanne:

„Mamoun Darkazanli (teiste nimedega a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Aadress: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Saksamaa. Sünnikuupäev: 4.8.1958. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: a) Süüria, b) Saksamaa. Pass nr: 1310636262 (Saksamaa pass, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005). Riiklik isikukood: 1312072688 (Saksamaa isikutunnistus, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005). Muu teave: isa nimi Mohammed Darkazanli. ema nimi Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.”


II LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisa muudetakse järgmiselt.

Aadressiandmed pealkirja „Läti” all asendatakse järgmistega:

„Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Tel: (+371) 67 016 201

Faks: (+371) 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Tel: (+371) 67 044 430

Faks: (+371) 67 324 497

kd@kd.gov.lv”


Top