EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 20. märts 2013 , millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2011/4 ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2011/10 ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2012/32 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ning EKP/2012/34 välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta (EKP/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/21


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

20. märts 2013,

millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2011/4 ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2011/10 ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2012/32 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ning EKP/2012/34 välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta

(EKP/2013/5)

(2013/168/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 12.1, 18 ja artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, (1) eelkõige I lisa punkte 1.6, 6.3.1 ja 6.3.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

19. detsembri 2012. aasta otsuse EKP/2012/34 välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta (2) sisu tuleks hõlmata 2. augusti 2012. aasta otsusega EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, (3) st keskse õigusaktiga, mis reguleerib eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega seonduvaid ajutisi meetmeid.

(2)

Selguse ja järjepidevuse tagamise ning eurosüsteemi tagatisvarade raamistiku lihtsustamise huvides tuleks ka 31. märtsi 2011. aasta otsuse EKP/2011/4 ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, (4)7. juuli 2011. aasta otsuse EKP/2011/10 ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (5) ja 19. detsembri 2012. aasta otsuse EKP/2012/32 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega (6) sisu hõlmata suunisega, mis reguleerib eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide tagatise kõlblikkusega seonduvaid ajutisi meetmeid.

(3)

Need muutused, mis viiakse sisse suunise EKP/2012/18 ümbersõnastamisega, peaksid võimaldama euro kasutuselevõtnud liikmesriikide keskpankadel rakendada krediidikvaliteedi parandamise tugimeetmeid oma tehingupoolte suhtes kohaldatavates lepingutes ja õigusaktides.

(4)

Seetõttu tuleks otsused EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuste EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 kehtetuks tunnistamine

1.   Otsused EKP/2011/4, EKP/2011/10, EKP/2012/32 ja EKP/2012/34 tunnistatakse kehtetuks alates 3. maist 2013.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsustele käsitletakse viidetena suunisele EKP/2013/4.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 22. märtsil 2013.

Frankfurt Maini ääres, 20. märts 2013

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 14, 18.1.2013, lk 22.

(3)  ELT L 218, 15.8.2012, lk 20.

(4)  ELT L 94, 8.4.2011, lk 33.

(5)  ELT L 182, 12.7.2011, lk 31.

(6)  ELT L 359, 29.12.2012, lk 74.


Top