Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0415

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 415/2012, 15. mai 2012 , millega 171. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

OJ L 128, 16.5.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 270 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/415/oj

16.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 415/2012,

15. mai 2012,

millega 171. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

7. ja 9. mail 2012 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada kaks füüsilist isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, olles vaadanud läbi nende isikute taotlused end nimekirjast kõrvaldada ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1904(2009) alusel määratud ombudsmani põhjalikud aruanded.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmised kanded:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (teise nimega Kamel Darraji). Aadress: Via Varzi 14/A – Busto Arsizio, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 13.8.2000). Muu teave: a) Itaalia maksukood: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) 2009. aasta detsembri seisuga elas Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.”

(2)

„Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (teiste nimedega a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir, d) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir, e) Ibrahim Buwisir, f) Ibrhm Buwisir. Aadress: 20 Hillview Grove, Ballinteer, Dublin 16, Iirimaa. Sünniaeg: 1.9.1962. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: a) Liibüa, b) Iiri. Riiklik isikukood: 6977094P (Irish Personal Public Service number). Pass nr: L038300 (Iiri pass, mis on välja antud Dublinis Iirimaal 4. septembril 2002, tühistatud 14. mail 2009) Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.2.2009.”


Top