Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0350

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 350/2012, 23. aprill 2012 , millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 110, 24.4.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 258 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/350/oj

24.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/17


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 350/2012,

23. aprill 2012,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 23. märtsil 2012 vastu määruse (EL) nr 267/2012.

(2)

Nõukogu leiab, et enam ei ole alust hoida ühte isikut ja kahte üksust määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud loetelus füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud loetelu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas nimetatud isik ja üksused jäetakse välja määruse (EL) nr 267/2012 IX lisas esitatud loetelust.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 23. aprill 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 88, 24.3.2012, lk 1.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIK JA ÜKSUSED

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


Top