Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0730

2012/730/EL: Nõukogu otsus, 20. november 2012 , rahvusvahelises džuudi uurimisrühmas Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta, mis käsitleb läbirääkimisi rahvusvahelise džuudi uurimisrühma pädevuse pikendamiseks pärast 2014. aastat

OJ L 328, 28.11.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/730/oj

28.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/18


NÕUKOGU OTSUS,

20. november 2012,

rahvusvahelises džuudi uurimisrühmas Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta, mis käsitleb läbirääkimisi rahvusvahelise džuudi uurimisrühma pädevuse pikendamiseks pärast 2014. aastat

(2012/730/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõikeid 3 ja 4 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2002/312/EÜ (1) kiideti Euroopa Ühenduse nimel heaks 2001. aasta leping, milles sätestatakse rahvusvahelise džuudi uurimisrühma pädevus („leping”).

(2)

Uurimisrühma praegune pädevus lõpeb 30. aprillil 2014 ning läbirääkimiste alustamist pädevuse pikendamiseks arutatakse 2012. aasta detsembris peetaval rahvusvahelise džuudi uurimisrühma nõukogu 15. kohtumisel.

(3)

Lepingu pikendamine ei ole liidu huvides,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis Euroopa Liidu (keda esindab komisjon) nimel rahvusvahelises džuudi uurimisrühmas võetakse, on hääletada selle vastu, et alustada läbirääkimisi pädevuse pikendamiseks peale 2014. aastat.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 20. november 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EÜT L 112, 27.4.2002, lk 34.


Top