Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0391

Nõukogu otsus 2012/391/ÜVJP, 16. juuli 2012 , millega muudetakse otsust 2010/279/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN)

OJ L 187, 17.7.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/391/oj

17.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/47


NÕUKOGU OTSUS 2012/391/ÜVJP,

16. juuli 2012,

millega muudetakse otsust 2010/279/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2010 vastu otsuse 2010/279/ÜVJP, (1) millega pikendatakse EUPOL AFGHANISTANi kuni 31. maini 2013.

(2)

Praegune lähtesumma katab ajavahemiku kuni 31. juulini 2012.

(3)

Otsust 2010/279/ÜVJP tuleks seetõttu muuta, et lisada lähtesumma ajavahemikuks 1. august 2012 kuni 31. mai 2013,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/279/ÜVJP artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Finantskord

1.   EUPOL AFGHANISTANi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks kuni 31. juulini 2011 ettenähtud lähtesumma on 54 600 000 eurot.

EUPOL AFGHANISTANi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks 1. augustist 2011 kuni 31. juulini 2012 ette nähtud lähtesumma on 60 500 000 eurot.

EUPOL AFGHANISTANi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks 1. augustist 2012 kuni 31. maini 2013 ette nähtud lähtesumma on 56 870 000 eurot.

2.   Kõiki kulutusi hallatakse vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele eeskirjadele ja menetlustele.

3.   Missiooni juht annab oma lepingu raames tehtud toimingute kohta täielikult aru komisjonile ja tegutseb viimase järelevalve all.

4.   Kolmandate riikide kodanikud võivad osaleda pakkumismenetlustes. Missiooni juht võib komisjoni heakskiidu korral sõlmida tehnilisi kokkuleppeid piirkondliku staabi/ülesehitusrühma juhtriikidega ja Afganistani saadetud rahvusvaheliste osalejatega missioonile varustuse ja ruumide andmise ning teenuste osutamise kohta, eelkõige kui seda nõuab julgeolekuolukord.

5.   Rahastamiskorras võetakse arvesse EUPOL AFGHANISTANi operatiivvajadusi, sealhulgas varustuse ühilduvust ja rühmade koostalitusvõimet, ning arvestatakse personali saatmist piirkondlikesse staapidesse ja piirkondlikesse ülesehitusrühmadesse.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 16. juuli 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. ALETRARIS


(1)  ELT L 123, 19.5.2010, lk 4.


Top