Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0008(01)

2012/259/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 26. aprill 2012 , millega muudetakse otsust EKP/2011/8 euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta (EKP/2012/8)

OJ L 126, 15.5.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 155 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; kehtetuks tunnistatud 32013D0054(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/259/oj

15.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/14


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

26. aprill 2012,

millega muudetakse otsust EKP/2011/8 euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta

(EKP/2012/8)

(2012/259/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 16,

võttes arvesse 21. juuni 2011. aasta otsust EKP/2011/8 euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta, (1) eelkõige selle artikli 2 lõiget 3 ning artikleid 6 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 12.1 teise lõiguga on EKP nõukogu delegeerinud EKP juhatusele pädevuse teha otsuseid atesteerimise kohta otsuse EKP/2011/8 artikli 2 lõike 3 alusel.

(2)

Otsuses EKP/2011/8 sätestatud tervisekaitse ja ohutuse atesteeringute andmise ja uuendamise menetlust tuleb muuta atesteerimistaotluste kiirema töötlemise huvides, mis tagaks atesteeringu õigeaegse andmise või uuendamise ja vähendaks Euroopa Keskpanga (EKP) juhatuse halduskoormust.

(3)

Sel eesmärgil tuleb võimaldada juhatusel delegeerida rutiinsete atesteerimisotsuste tegemise pädevus edasi ühele või mitmele liikmele. Edasi delegeerida ei saa erandite tegemise pädevust, atesteerimise taotluste tagasilükkamist ning atesteeringu peatamist või kehtetuks tunnistamist.

(4)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2011/8 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Otsuse EKP/2011/8 artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   EKP juhatus on pädev tegema kõiki tootja keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimist puudutavaid otsuseid, võttes seejuures arvesse pangatähtede komitee seisukohti ning teatades otsustest EKP nõukogule. EKP juhatus võib otsustada delegeerida keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteeringu andmise ja uuendamise pädevuse artiklite 6 ja 8 alusel ühele või enamale juhatuse liikmele.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 26. aprill 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 176, 5.7.2011, lk 52.


Top