EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 27. veebruar 2012 , millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2010/3 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/36


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

27. veebruar 2012,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2010/3 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega

(EKP/2012/2)

(2012/133/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artiklit 12.1 ja artikli 34.1 teist taanet, koosmõjus artikli 3.1 esimese taandega ja artikliga 18.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

EKPSi põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpangad teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika tehingute jaoks on sätestatud 20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) (1) I lisas (edaspidi „ülddokumentatsioon”).

(2)

Ülddokumentatsiooni punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta. Ülddokumentatsiooni punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastavad tema kõrgetele krediidistandarditele.

(3)

6. mai 2010. aasta otsus EKP/2010/3 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega (2) peatas ajutiselt erandliku meetmena eurosüsteemi kohustusliku reservi nõude krediidikvaliteedi künnise osas, mida kohaldatakse Kreeka valitsuse või Kreekas asutatud emitentide poolt emiteeritud ning Kreeka valitsuse poolt täielikult tagatud turukõlblikele võlainstrumentidele.

(4)

Kreeka Vabariik on erasektori osaluse raames otsustanud teha võlavahetuspakkumise Kreeka valitsuse poolt emiteeritud turukõlblike võlainstrumentide hoidjatele.

(5)

See Kreeka Vabariigi otsus avaldab täiendavat negatiivset mõju tagatise piisavusele eurosüsteemi operatsioonides Kreeka valitsuse või Kreekas asutatud emitentide poolt emiteeritud ning Kreeka valitsuse poolt täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentidega.

(6)

Otsus EKP/2010/3 tuleb tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse EKP/2010/3 kehtetuks tunnistamine

Otsus EKP/2010/3 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 28. veebruaril 2012.

Frankfurt Maini ääres, 27. veebruar 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 117, 11.5.2010, lk 102.


Top