EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0242

2011/242/EL: Komisjoni otsus, 14. aprill 2011 , mis käsitleb otsusega 2004/613/EÜ toiduahela ning looma- ja taimetervise alal loodud nõuanderühma liikmeid

OJ L 101, 15.4.2011, p. 126–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2017; kehtetuks tunnistatud ja asendatud 32017D0715(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/242/oj

15.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/126


KOMISJONI OTSUS,

14. aprill 2011,

mis käsitleb otsusega 2004/613/EÜ toiduahela ning looma- ja taimetervise alal loodud nõuanderühma liikmeid

(2011/242/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse komisjoni 6. augusti 2004. aasta otsust 2004/613/EÜ seoses nõuanderühma loomisega toiduahela ning looma- ja taimetervise alal, (1) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõuanderühm toiduahela ning looma- ja taimetervise alal loodi otsusega 2004/613/EÜ, mis jõustus 25. augustil 2004. Komisjon konsulteerib selle rühmaga oma töökava küsimustes, mis hõlmab toidu- ja söödaohutust, toidu ja sööda märgistamist ning pakendamist, toidualaseid õigusakte, loomade tervist ja heaolu, taimetervist ning mis tahes meetmeid, mis komisjonil tuleb selles valdkonnas kavandada või rakendada.

(2)

Otsuse 2004/613/EÜ artikli 3 lõike 3 kohaselt valib komisjon Euroopa esindusorganisatsioonid, mis kõige paremini vastavad selle otsuse artikli 3 lõike 1 nõuetele ning on vastanud osalemiskutsele.

(3)

Komisjon valis nõuanderühma esialgselt 36 liiget. Esialgu valitud liikmete nimekiri avaldati Euroopa Liidu Teatajas 2005. aastal (2).

(4)

Komisjon on nüüd otsustanud nõuanderühma koosseisu laiendada, eelkõige teatavate seni esindamata sektorite kaasamiseks. Osalemiskutse tulemusena valiti rühma koosseisu veel üheksa organisatsiooni.

(5)

Kõigil nõuanderühma liikmetel on võrdne staatus.

(6)

Seega on asjakohane kinnitada praegused 36 nõuanderühma liiget ning samuti 9 äsja valitud liiget,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjon kinnitab toiduahela ning looma- ja taimetervise alal loodud nõuanderühma liikmeteks Euroopa organisatsioonid, mis on loetletud lisa A osas, ning lisaks need Euroopa organisatsioonid, mis on loetletud lisa B osas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 14. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.8.2004, lk 17.

(2)  ELT C 97, 21.4.2005, lk 2.


LISA

A   OSA

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

B   OSA

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  Kolm kohta on eraldatud BEUC-le, et tagada Euroopa tarbijate esindatus.


Top