Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0081

2011/81/EL: Komisjoni otsus, 4. veebruar 2011 , millega muudetakse otsuseid 2002/741/EÜ, 2002/747/EÜ, 2003/31/EÜ, 2003/200/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri K(2011) 523 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 31, 5.2.2011, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 223 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2011; mõjud tunnistatud kehtetuks 32011D0081

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/81(1)/oj

5.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/50


KOMISJONI OTSUS,

4. veebruar 2011,

millega muudetakse otsuseid 2002/741/EÜ, 2002/747/EÜ, 2003/31/EÜ, 2003/200/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 523 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/81/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 punkti c,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. septembri 2002. aasta otsus 2002/741/EÜ (millega kehtestatakse ELi muudetud ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid koopia- ja joonestuspaberile ning muudetakse otsust 1999/554/EÜ) (2) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(2)

Komisjoni 9. septembri 2002. aasta otsus 2002/747/EÜ (millega kehtestatakse lampidele ELi ökomärgise andmise muudetud ökokriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/568/EÜ) (3) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(3)

Komisjoni 29. novembri 2002. aasta otsus 2003/31/EÜ (millega kehtestatakse nõudepesumasinas kasutatavatele detergentidele ELi ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/427/EÜ) (4) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(4)

Komisjoni 14. veebruari 2003. aasta otsus 2003/200/EÜ (millega kehtestatakse pesumasinas kasutatavatele detergentidele ELi ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/476/EÜ) (5) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(5)

Komisjoni 11. aprilli 2005. aasta otsus 2005/341/EÜ, millega kehtestatakse personaalarvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, (6) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(6)

Komisjoni 11. aprilli 2005. aasta otsus 2005/343/EÜ, millega kehtestatakse kandearvutitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, (7) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2010.

(7)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 66/2010 on ökoloogilised kriteeriumid ning nimetatud otsustega kehtestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded õigeaegselt läbi vaadatud.

(8)

Kuna läbivaatamisprotsess on iga otsuse puhul eri etapis, on asjakohane pikendada ökoloogiliste kriteeriumide ja nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega. Otsuste 2003/31/EÜ ja 2003/200/EÜ kehtivusaega tuleks pikendada kuni 30. aprillini 2011. Otsuste 2002/741/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ kehtivusaega tuleks pikendada kuni 30. juunini 2011. Otsuse 2002/747/EÜ kehtivusaega tuleks pikendada kuni 31. augustini 2011.

(9)

Otsuseid 2002/741/EÜ, 2002/747/EÜ, 2003/31/EÜ, 2003/200/EÜ, 2005/341/EÜ ja 2005/343/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/741/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „koopia- ja joonestuspaber” ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 30. juunini 2011.”

Artikkel 2

Otsuse 2002/747/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „lambid” ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. augustini 2011.”

Artikkel 3

Otsuse 2003/31/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „nõudepesumasinas kasutatavad pesuvahendid” ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 30. aprillini 2011.”

Artikkel 4

Otsuse 2003/200/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Tooterühma „pesumasinas kasutatavad detergendid” ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 30. aprillini 2011.”

Artikkel 5

Otsuse 2005/341/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühma „personaalarvutid” ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 30. juunini 2011.”

Artikkel 6

Otsuse 2005/343/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühma „kandearvutid” ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 30. juunini 2011.”

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. veebruar 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 237, 5.9.2002, lk 6.

(3)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 44.

(4)  EÜT L 9, 15.1.2003, lk 11.

(5)  ELT L 76, 22.3.2003, lk 25.

(6)  ELT L 115, 4.5.2005, lk 1.

(7)  ELT L 115, 4.5.2005, lk 35.


Top