EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0016

2011/728/: Euroopa Keskpanga otsus, 31. oktoober 2011 , millega muudetakse otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks (EKP/2011/16)

OJ L 289, 8.11.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 297 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/728/oj

8.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/35


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

31. oktoober 2011,

millega muudetakse otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks

(EKP/2011/16)

(2011/728/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 17 ja 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

21. septembri 2010. aasta otsuses EKP/2010/15 (liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta) (1) sätestatakse Euroopa Keskpanga (EKP) juures sularahakonto avamise Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (European Financial Stability Facility, EFSF) nimel laenukorralduse lepingute haldamiseks vastavalt EFSF raamlepingule, mis jõustus 4. augustil 2010.

(2)

20. detsembri 2010. aasta otsuses EKP/2010/31 (kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks) (2) sätestatakse EKP juures sularahakontode avamise asjaomase laenu saava liikmesriigi keskpanga nimel laenukorralduse lepingute haldamiseks vastavalt EFSF raamlepingule.

(3)

EFSF raamlepingu muutmise leping jõustus 18. oktoobril 2011. Muudetud EFSF raamleping tõi kaasa täiendavad instrumendid, mida EFSF võib finantstoe andmiseks kasutada. Kooskõlas muudetud EFSF raamlepingu preambuli teise lõigu ja artikli 2 lõikega 1 võib EFSF teha euroala liikmesriikide finantseerimisasutustele laenu väljamakseid, võimaldada neile ennetavaid vahendeid, rekapitaliseerimise vahendeid (nende liikmesriikide ja programmiväliste riikide valitsustele laenude andmise kaudu), järelturult võlakirjade ostmise vahendeid või esmasturult võlakirjade ostmise vahendeid (kõik need vahendid on rahaline abi, mida antakse rahalise abi süsteemi lepingute kaudu). Laenukorralduse lepingud võivad pärast muudetud EFSF raamlepingu jõustumist kehtima jääda.

(4)

Seetõttu tuleb otsuseid EKP/2010/15 ja EKP/2010/31 muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust EKP/2010/15 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Maksete tegemine sularahakontole

EKP võimaldab EFSF nimel avatud sularahakontol ainult laenukorralduse lepingutega või rahalise abi süsteemi lepingutega seotud makseid.”;

2)

artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Sularahakonto jääk

Pärast maksete teostamist seoses laenukorralduse lepinguga või rahalise abi süsteemi lepinguga ei tohi EFSF nimel avatud sularahakonto jääk olla positiivne; samuti ei tohi teha ülekannet sularahakontole enne laenukorralduse lepingus või rahalise abi süsteemi lepingus makseteks ettenähtud tähtpäeva. EFSF nimel avatud sularahakonto jääk ei tohi ühelgi hetkel olla negatiivne. Seetõttu ei teostata EFSF nimel avatud sularahakontolt makseid, mis ületavad selle konto positiivse jäägi.”

Artikkel 2

Otsust EKP/2010/31 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Sularahakontode avamine

EKP võib laenu saava liikmesriigi RKP taotlusel avada asjaomase RKP nimel laenukorralduse lepingutega või rahalise abi süsteemi lepingutega seotud maksete töötlemiseks sularahakontod (edaspidi „RKP sularahakonto”).”;

2)

artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Maksete tegemine sularahakontole

RKP sularahakontot kasutatakse ainult laenukorralduse lepinguga või rahalise abi süsteemi lepinguga seotud maksete töötlemiseks.”

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 2. novembril 2011.

Frankfurt Maini ääres, 31. oktoober 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 253, 28.9.2010, lk 58.

(2)  ELT L 10, 14.1.2011, lk 7.


Top