Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1099

Komisjoni määrus (EL) nr 1099/2010, 26. november 2010 , millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 312, 27.11.2010, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 269 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1099/oj

27.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1099/2010,

26. november 2010,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 669/2009 (2) on sätestatud selle I lisas nimetatud mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil määruse (EÜ) nr 882/2004 I lisas loetletud territooriumidele sisenemise kohtades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 669/2009 artikliga 2 on ette nähtud, et I lisas esitatud nimekirja tuleb ajakohastada korrapäraselt ning vähemalt kord kvartalis, võttes arvesse vähemalt selles artiklis osutatud teabeallikaid.

(3)

Toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu teavitatud toiduohutusega seotud juhtumite sagedus ja asjakohasus, paljude kolmandates riikides tehtud Toidu- ja Veterinaarameti kontrollkäikude tulemused ning liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 669/2009 artikli 15 kohaselt komisjonile esitatud kvartaliaruanded annavad alust arvata, et nimetatud määruse I lisas sisalduv nimekiri tuleks läbi vaadata.

(4)

Eelkõige tuleks I lisas vähendada selliste kaupade kontrollisagedust, mille osas võib ülalnimetatud teabeallikate andmetel üldiselt täheldada asjaomastele liidu õigusaktidele vastavuse paranemist, mistõttu puudub vajadus jätkata nende kontrollimist kõrgemal rangusastmel; kontrollisagedust tuleks aga suurendada selliste kaupade puhul, mille kohta ilmneb samadest teabeallikatest, et asjakohaste liidu õigusaktide eiramise tase on kõrgem, mis õigustab nende ametlikku kontrollimist kõrgemal rangusastmel.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 669/2009 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 194, 25.7.2009, lk 11.


LISA

„I LISA

A)   Mitteloomne sööt ja toit, mille suhtes nähakse ette kõrgema rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtades

Sööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood (1)

Päritoluriik

Oht

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus

(%)

Koorimata maapähklid

1202 10 90

Argentina

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 20 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Koorimata maapähklid

1202 10 90

Brasiilia

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 20 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Kuivatatud nuudlid

(Toit)

ex 1902

Hiina

Alumiinium

10

Mikroelemendid (2)

(Sööt ja toit)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Hiina

Kaadmium ja plii

10

Mangod

(Toit – värske või jahutatud)

ex 0804 50 00

Dominikaani Vabariik

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

10

Spargeload (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikaani Vabariik

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

50

Karella-kibekurk (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Pudelkõrvits (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Paprikad

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Baklažaanid

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

Apelsinid, värsked või kuivatatud

0805 10 20; 0805 10 80

Egiptus

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (7)

10

Virsikud

0809 30 90

Granaatõunad

ex 0810 90 95

Maasikad

0810 10 00

Aedoad

ex 0708 20 00

(Toit – värske puu- ja köögivili)

 

Koorimata maapähklid

1202 10 90

Ghana

Aflatoksiinid

50

Kooritud maapähklid

1202 20 00

Maapähklivõi

2008 11 10

(Sööt ja toit)

 

Karrilehed (Bergera/Murraya koenigii)

(Toit – värsked ürdid)

ex 1211 90 85

India

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (5)

10

Vürtspaprika (Capsicum annuum), terve

ex 0904 20 10

India

Aflatoksiinid

50

Vürtspaprika (Capsicum annuum), jahvatatud

ex 0904 20 90

Vürtspaprikatooted (karri)

0910 91 05

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muskaatõis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Ingver (Zingiber officinale)

0910 10 00

Kurkum (turmeric)

0910 30 00

(Toit – kuivatatud ürdid)

 

Koorimata maapähklid

1202 10 90

India

Aflatoksiinid

20

Kooritud maapähklid

1202 20 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Arbuusi- (egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted

(Toit)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeeria

Aflatoksiinid

50

Inimtoiduks ettenähtud basmati riis

(Toit – kroovitud riis)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksiinid

20

Vürtspaprika (Capsicum annuum), terve

ex 0904 20 10

Peruu

Aflatoksiinid ja ohratoksiin A

10

Vürtspaprika (Capsicum annuum), purustatud või jahvatatud

ex 0904 20 90

(Toit – kuivatatud ürdid)

 

Koriandrilehed

ex 0709 90 90

Tai

Salmonella (6)

10

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 85

Münt

ex 1211 90 85

(Toit – värsked ürdid)

 

Koriandrilehed

ex 0709 90 90

Tai

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

20

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 85

(Toit – värsked ürdid)

 

Spargeload (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Tai

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

50

Baklažaanid

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kapsasköögiviljad

0704; ex 0710 80 95

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

Paprikad

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Türgi

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (8)

10

Kabatšokid

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomatid

0702 00 00; 0710 80 70

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

Pirnid

(Toit)

0808 20 10; 0808 20 50

Türgi

Pestitsiid: amitraas

10

Rosinad

(Toit)

0806 20

Usbekistan

Ohratoksiin A

50

Koorimata maapähklid

1202 10 90

Vietnam

Aflatoksiinid

10

Kooritud maapähklid

1202 20 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Vürtspaprika (Capsicum annuum), purustatud või jahvatatud

ex 0904 20 90

Kõik kolmandad riigid

Sudaanisisaldus

20

Vürtspaprikatooted (karri)

0910 91 05

Kurkum (turmeric)

0910 30 00

(Toit – kuivatatud ürdid)

 

Punane palmiõli

ex 1511 10 90

(Toit)

 

B)   Mõisted

Käesolevas lisas märgib „sudaanisisaldus” järgmiste keemiliste ainete sisaldust:

i)

sudaan I (CASi number 842-07-9);

ii)

sudaan II (CASi number 3118-97-6);

iii)

sudaan III (CASi number 85-86-9);

iv)

sarlakpunane või sudaan IV (CASi number 85-83-6).”


(1)  Kui mingi CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile ex (näiteks ex 1006 30: ainult inimtoiduks ettenähtud basmati riis).

(2)  Selles kandes osutatud mikroelemendid kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29) I lisa punkti 3 alapunktis b osutatud mikroelementide ühendite funktsionaalrühma. Nende suhtes tuleks kohaldada käesoleva määrusega ettenähtud rangemat kontrollimist, ka juhul, kui neid imporditakse toidus kasutamiseks.

(3)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: amitraas, atsefaat, aldikarb, benomüül, karbendasiim, klorofenapüür, kloropürifoss, CS2 (ditiokarbamaadid), diafentiuroon, diasinoon, diklorofoss, dikofool, dimetoaat, endosulfaan, fenamidoon, imidaklopriid, malatioon, metamidofoss, metiokarb, metomüül, monokrotofoss, ometoaat, oksamüül, profenofoss, propikonasool, tiabendasool, tiaklopriid.

(4)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, karbarüül, karbendasiim, karbofuraan, kloropürifoss, metüülkloropürifoss, dimetoaat, etioon, malatioon, metalaksüül, metamidofoss, metomüül, monokrotofoss, ometoaat, profenofoss, protiofoss, ginalfoss, triadimefoon, triasofoss, dikrotofoss, EPN, triforiin.

(5)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, metüüloksüdemeteoon, kloropürifoss, atseetamipriid, tiametoksaam, klotianidiin, metamidofoss, atsefaat, propargiit, monokrotofoss

(6)  Standardmeetod EN/ISO 6579.

(7)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbendasiim, tsüflutriin, tsüprodiniil, diasinoon, dimetoaat, etioon, fenitrotioon, fenpropatriin, fludioksoniil, heksaflumuroon, λ-tsühalotriin, metiokarb, metomüül, ometoaat, oksamüül, fentoaat, metüültiofanaat.

(8)  Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: metomüül ja oksamüül


Top