EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0791

2010/791/EL: Komisjoni otsus, 20. detsember 2010 , milles loetletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud tooted (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8434 all)

OJ L 336, 21.12.2010, p. 55–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 287 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/791/oj

21.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 336/55


KOMISJONI OTSUS,

20. detsember 2010,

milles loetletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud tooted

(uuesti sõnastatud)

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 8434 all)

(2010/791/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti b alapunkti i koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. oktoobri 1988. aasta otsust 88/566/EMÜ, milles loetletakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1898/87 (2) artikli 3 lõike 1 teises lõigus osutatud tooted, on oluliselt muudetud (3). Kuna sellesse tuleb teha uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1234/2007 kehtestatakse põhimõte, et nimetusi „piim” ja „piimatooted” ei tohi kasutada muude kui kõnealuse määruse XII lisa II punktis kirjeldatud toodete kohta. Erandina ei kohaldata kõnealust põhimõtet nende toodete nimetuste suhtes, mille täpne laad on tavapärase kasutuse tõttu teada ja/või kui nimetusi kasutatakse selgelt tootele iseloomuliku omaduse kirjeldamiseks.

(3)

Liikmesriigid peavad edastama komisjonile soovitusliku loetelu nendest toodetest, mida nad käsitavad oma territooriumil eespool nimetatud erandi kriteeriumidele vastavana. Liikmesriikide edastatud soovituslike loetelude alusel tuleks koostada selliste toodete loetelu. Kõnealune loetelu peaks hõlmama asjaomaste toodete nimetusi vastavalt nende traditsioonilisele kasutusele Euroopa Liidu eri keeltes, selleks et muuta need nimetused kasutatavaks kõigis liikmesriikides, eeldusel et need vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (4) nõuetele.

(4)

Täiendusi sellesse loetelusse saab teha vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 121 punkti b alapunktile i.

(5)

Pärast ühinemist Euroopa Liiduga 2004. ja 2007. aastal esitasid mõned uued liikmesriigid selliste toodete loetelud, mida nad käsitavad nende territooriumil eespool kirjeldatud erandile vastavana. Sellepärast tuleks kõnealuse otsuse I lisa loetelu täiendada, lisades sinna uute liikmesriikide toodete nimed asjaomastes keeltes, et nende toodete suhtes saaks kohaldada kõnealust erandit.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooted, mis vastavad Euroopa Liidu territooriumil määruse (EÜ) nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud toodetele, on loetletud käesoleva otsuse I lisas.

Artikkel 2

Otsus 88/566/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dacian CIOLOŞ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 310, 16.11.1988, lk 32.

(3)  Vt II lisa.

(4)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.


I LISA

Loetelu nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud toodetest

ES

Leche de almendras

DA

 

Kakaosmør

 

Mandelsmør

 

Jordnøddesmør

 

Kokosmælk

 

Flødeboller

 

»… fromage«

kasutatakse selliste puuviljapõhiste magustoitude kirjeldamisel, mis ei sisalda piima ega muid piimatooteid ega piima või piimatooteid imiteerivaid tooteid (nt citronfromage)

 

Smørtyve

 

Ostekiks

 

Osterejer

 

Flødetablet

 

Flødefodbolde

 

Flødemint

 

Flødekaramel

DE

 

Kokosmilch

 

Liebfrau(en)milch

 

Fischmilch

 

Milchner

 

Butterbirne

 

Rahmapfel

 

Butterbohne

 

Butterkohl

 

Butterpilz

 

Milchbrätling

 

Buttersalat

 

Erdnussbutter

 

Kakaobutter

 

Fleischkäse

 

Leberkäse

 

Käseklee

 

Butterhäuptel

 

Butterschnitzel

 

Faschiertes Butterschnitzel

 

Milchmargarine

 

Margarinestreichkäse

EL

 

Βούτυρο κακάου

 

Φρουτόκρεμα

 

Κρέμα αραβοσίτου

 

Κρέμα κάστανου

 

Νουκρέμα

EN

 

Coconut milk

 

„Cream …” või „Milk …”

kasutatakse selliste alkohoolsete jookide kirjeldamisel, mis ei sisalda piima ega muid piimatooteid ega piima või piimatooteid imiteerivaid tooteid (nt cream sherry, milk sherry)

 

Cream soda

 

Cream filled biscuits (nt custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, jne)

 

Cream filled sweets või chocolates (nt peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

 

Cream crackers

 

Salad cream

 

Creamed coconut ja muud samalaadsed puuvilja-, pähkli- ja köögiviljatooted, mille puhul sõna „creamed” kirjeldab toote iseloomulikku tekstuuri

 

Cream of tartar

 

Cream või creamed soups (nt cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken jne)

 

Horseradish cream

 

Ice-cream

 

Jelly cream

 

Table cream

 

Cocoa butter

 

Shea butter

 

Nut butters (nt peanut butter)

 

Butter beans

 

Butter puffs

 

Fruit cheese (nt lemon cheese, Damson cheese)

FR

 

Lait d’amande

 

Lait de coco

 

«Crème …»

kasutatakse selliste suppide kirjeldamisel, mis ei sisalda piima ega muid piimatooteid ega piima või piimatooteid imiteerivaid tooteid (nt crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, jne)

 

«Crème …»

kasutatakse selliste alkohoolsete jookide kirjeldamisel, mis ei sisalda piima ega muid piimatooteid ega piima või piimatooteid imiteerivaid tooteid (nt crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, jne)

 

«Crème …»

kasutatakse lihatoodete kirjeldamisel (nt crème de foie de volaille, pâté crème jne)

 

Crème de maïs

 

Crème de riz

 

Crème d’avoine

 

Crème d’anchois

 

Crème d’écrevisses

 

Crème de pruneaux, crème de marron (crème muudest luuviljadest)

 

Crème confiseur

 

Beurre de cacao

 

Beurre de cacahouète

 

Fromage de tête

 

Haricot beurre

 

Beurré Hardy

IT

 

Latte di mandorla

 

Burro di cacao

 

Latte di cocco

 

Fagiolini al burro

HU

 

Vajretek

 

Gyümölcssajt (pl. birsalmasajt)

 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt

 

Haltej

 

Kakaóvaj

 

Kókusztej

 

Mogyoróvaj

 

Vajbab

 

Vajkörte

NL

 

Pindakaas

 

Hoofdkaas

 

Cacaoboter

 

Leverkaas

 

Hamkaas

 

Tongkaas

 

Nierkaas

 

Kokosmelk

 

„… crème”

kasutatakse selliste suppide kirjeldamisel, mis ei sisalda piima ega muid piimatooteid ega piima või piimatooteid imiteerivaid tooteid (nt groentencrème, tomatencrème, aspergecrème jne)

 

„… crème”

kasutatakse selliste alkohoolsete jookide kirjeldamisel, mis ei sisalda piima ega muid piimatooteid ega piima või piimatooteid imiteerivaid tooteid (nt cassiscrème, frambozencrème, cacaocrème, bananencrème jne)

 

Crèmevulling

 

Levercrème

 

Boterbonen

PL

Ser jabłeczny

PT

 

Leite de coco

 

Manteiga de cacau

 

Manteiga de amendoim

 

Queijo doce de Tomar

 

Queijinho de sal

SL

Mesni sir

SK

 

Arašidové maslo

 

Fazul’a maslová (maslovka)

 

Kakaové maslo

 

Kokosové mlieko

 

Masliak

 

Maslová hruška (maslovka)

 

Pečeňový syr

 

Vtáčie mlieko

FI

 

Kaakaovoi

 

Maapähkinävoi

 

Voileipäkeksi

 

Voitatti

 

Voileipäkakku

SV

 

Jordnötssmör

 

Kakaosmör

 

Smörsopp

 

Kokosmjölk

 

Ostkex

 

Margarinost

 

Smördeg


II LISA

Kehtetuks tunnistatud otsus koos muudatusega

Komisjoni otsus 88/566/EMÜ

(EÜT L 310, 16.11.1988, lk 32).

Komisjoni otsus 98/144/EÜ

(EÜT L 42, 14.2.1998, lk 61).


III LISA

Vastavustabel

Otsus 88/566/EMÜ

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa


Top