Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0594

2010/594/EL: Euroopa Ülemkogu otsus, 16. september 2010 , millega muudetakse nõukogu koosseisude loetelu

OJ L 263, 6.10.2010, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 180 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/594/oj

6.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 263/12


EUROOPA ÜLEMKOGU OTSUS,

16. september 2010,

millega muudetakse nõukogu koosseisude loetelu

(2010/594/EL)

EUROOPA ÜLEMKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 16 lõike 6 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 236 punkti a,

ning võttes arvesse järgmist:

(1)

Lissaboni lepinguga eelmistesse aluslepingutesse kosmose ja spordi osas tehtud muudatuste kajastamiseks nõukogu koosseisude nimetustes tuleks kohandada koosseisu „konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)” nimetust, lisades sellesse sõna „kosmos” ja koosseisu „haridus, noored ja kultuur” nimetust, lisades sellesse sõna „sport”.

(2)

Seetõttu tuleks muuta nõukogu koosseisude loetelu, mis on esitatud nõukogu (üldasjad) 1. detsembri 2009. aasta otsuse 2009/878/EL (millega kehtestatakse nõukogu koosseisude loetelu lisaks Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 6 teises ja kolmandas lõigus nimetatud loeteludele) (1) lisas ning nõukogu kodukorra I lisas (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/878/EL lisas esitatud nõukogu koosseisude loetelu ning nõukogu kodukorra I lisas esitatud nõukogu koosseisude loetelu muudetakse järgmiselt:

1)

6. punkt „Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)” asendatakse järgmisega:

„6.

Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)”;

2)

10. punkt „Haridus, noored ja kultuur” asendatakse järgmisega:

„10.

Haridus, noored, kultuur ja sport”.

Joonealused märkused jäävad samaks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 16. september 2010

Euroopa Ülemkogu nimel

eesistuja

H. VAN ROMPUY


(1)  ELT L 315, 2.12.2009, lk 46.

(2)  ELT L 325, 11.12.2009, lk 35.


Top