EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0406

2010/406/: Nõukogu otsus, 12. juuli 2010 , mis käsitleb Sudaani kõige haavatavamate elanikkonnarühmade abistamist üheksandast ja sellest varasematest Euroopa Arengufondidest (EAF) rahastatavatest projektidest vabanenud rahalistest vahenditest

OJ L 189, 22.7.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 7 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/406/oj

22.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 189/14


NÕUKOGU OTSUS,

12. juuli 2010,

mis käsitleb Sudaani kõige haavatavamate elanikkonnarühmade abistamist üheksandast ja sellest varasematest Euroopa Arengufondidest (EAF) rahastatavatest projektidest vabanenud rahalistest vahenditest

(2010/406/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti artiklit 217,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate sisekokkulepet ühenduse abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2008–2013) alusel vastavalt AKV–EÜ koostöölepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 4 ning artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sudaani valitsus on otsustanud mitte ratifitseerida koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal (2) ja mida muudeti esimest korda Luxembourgis 25. juunil 2005, (3) ning kaotab sellega seoses juurdepääsu kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) riikliku näidisprogrammi rahalistele vahenditele kogusummas 294,9 miljonit eurot, mis jäetakse kümnenda EAFi reservi.

(2)

Sudaani praegune poliitiline olukord ning humanitaarkriis Dārfūris, Lõuna-Sudaanis, Ida-Sudaanis ja üleminekupiirkondades nõuavad Euroopa Liidu aktiivset osalust, sealhulgas Sudaani elanikkonnale hädavajaliku abi osutamise kaudu. Kuna kümnenda EAFi rahalised vahendid pole kättesaadavad, väheneb oluliselt liidu suutlikkus abistada Sudaani elanikkonda ning aidata kaasa olukorra stabiliseerumisele, millel võib olla mõju laiemale piirkonnale.

(3)

Tekkiva rahastamispuudujäägi katmiseks on asjakohane kasutada üheksanda EAFi ja sellest varasemate EAFide raames vabanenud rahalisi vahendeid.

(4)

Rahalisi vahendeid tuleks kasutada Sudaani kõige haavatavamate elanikkonnarühmade abistamiseks, eriti konfliktist mõjutatud piirkondades, sealhulgas Dārfūris, Lõuna-Sudaanis, Ida-Sudaanis ja üleminekupiirkondades. Rahalised vahendid eraldatakse komisjoni vastuvõetava rahastamisotsuse alusel. Samuti tuleks ette näha toetusmeetmete kulude katmine.

(5)

Kõnealuseid rahalisi vahendeid tuleks hallata tsentraliseeritult ja ühiselt ning protsessi lihtsustamise eesmärgil vastavalt kümnenda EAFi rakenduskorrale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Üheksandast EAFist ja sellest varasematest EAFidest rahastatavatest projektidest vabanenud rahalistest vahenditest eraldatakse 150 miljonit eurot Sudaani kõige haavatavamate elanikkonnarühmade abistamiseks; 2 % kõnealusest summast eraldatakse komisjoni toetusmeetmetega seotud kuludeks.

2.   Kõnealuseid rahalisi vahendeid hallatakse tsentraliseeritult ja ühiselt ning kooskõlas kümnenda EAFi suhtes kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval.

Brüssel, 12. juuli 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. LARUELLE


(1)  ELT L 247, 9.9.2006, lk 32.

(2)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(3)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 27.


Top