EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 20. detsember 2010 , kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks (EKP/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 10/7


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

20. detsember 2010,

kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks

(EKP/2010/31)

(2011/15/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 17 ja 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artikli 17 kohaselt võib Euroopa Keskpank (EKP) oma tehingute tegemiseks avada krediidiasutustele, avalik-õiguslikele üksustele ja muudele turul osalejatele kontosid.

(2)

EKPSi põhikirja artiklite 21.1 ja 21.2 kohaselt võib EKP olla fiskaalagent liidu institutsioonidele, organitele või asutustele, liikmesriikide keskvalitsustele, regionaalsetele, kohalikele või muudele avaliku võimu organitele, teistele avalik-õiguslikele institutsioonidele või riigi osalusega äriühingutele.

(3)

24. juuli 2007. aasta otsuse EKP/2007/7 (TARGET2-ECB tingimused) (1) artikli 1 lõike 2 kohaselt võivad EKP klientideks olla keskpangad.

(4)

Osutatakse EFSF raamlepingule liikmesriikide, mille rahaühik on euro, ja European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), Luksemburgis registreeritud aktsiaseltsi, mille aktsionärideks on liikmesriigid, mille rahaühik on euro, vahel. EFSF raamleping jõustus ja muutus siduvaks 4. augustil 2010.

(5)

EFSF raamlepingu kohaselt ja kooskõlas EFSF põhikirjaga peab EFSF võimaldama finantseerimist laenukorralduse lepingute alusel (edaspidi „laenukorralduse lepingud”) liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, nende liikmesriikide finantsraskuste korral ja kui nad on sõlminud Euroopa Komisjoniga vastastikuse mõistmise memorandumi, mis hõlmab poliitilisi tingimusi.

(6)

EFSF raamlepingu artikli 3 lõike 5 kohaselt teostatakse liikmesriigile, mille rahaühik on euro, võimaldatud laenu väljamakse EFSF ja asjaomase laenu saava liikmesriigi poolt EKP juures laenukorralduse lepingu jaoks avatud kontode kaudu. 21. septembri 2010. aasta otsus EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta (2) kehtestab sätted EKP juures laenukorralduse lepingute jaoks EFSF nimel sularahakonto avamise kohta.

(7)

Laenukorralduse lepingute alusel tehtavad tagasimaksed teostatakse EKP juures asjaomase laenu saava liikmesriigi keskpanga (RKP) nimel avatud sularahakontode kaudu.

(8)

Tuleb kehtestada EKP juures asjaomase laenu saava liikmesriigi RKP nimel laenukorralduse lepingute jaoks avatavaid sularahakontosid käsitlevad sätted,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sularahakontode avamine

EKP võib laenu saava liikmesriigi RKP taotlusel avada asjaomase RKP nimel laenukorralduse lepingutega seotud maksete töötlemiseks sularahakontod (edaspidi „RKP sularahakonto”).

Artikkel 2

Maksete tegemine sularahakontole

RKP sularahakontot kasutatakse ainult laenukorralduse lepinguga seotud maksete töötlemiseks.

Artikkel 3

Juhiste vastuvõtmine

EKP võtab RKP sularahakontoga seoses vastu juhiseid ainult RKP-lt, kes on asjaomase konto omanik.

Artikkel 4

Sularahakonto jääk

RKP sularahakontol ei tohi mis tahes hetkel esineda negatiivset jääki. Seetõttu ei teostata sularahakontolt makseid, mis ületavad selle konto positiivse jäägi.

Artikkel 5

Tasustamine

EKP maksab RKP sularahakontol üleöö hoitavalt summalt intressi, mis võrdub EKP hoiustamise püsivõimaluse tegelikule 360 päeva suhte meetodile.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 20. detsember 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 237, 8.9.2007, lk 71.

(2)  ELT L 253, 28.9.2010, lk 58.


Top