Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0276

2008/276/EÜ: Komisjoni otsus, 17. märts 2008 , millega muudetakse otsust 2005/338/EÜ, et pikendada ühenduse ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust puhkeküla või -laagri teenuse puhul (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1128 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 87, 29.3.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/276/oj

29.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/12


KOMISJONI OTSUS,

17. märts 2008,

millega muudetakse otsust 2005/338/EÜ, et pikendada ühenduse ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust puhkeküla või -laagri teenuse puhul

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1128 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/276/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 teist lõiku,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjoniga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. aprilli 2005. aasta otsuses 2005/338/EÜ (millega kehtestatakse puhkeküla või -laagri teenusele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid) (2) sätestatud ökoloogilised kriteeriumid kaotavad kehtivuse 14. aprillil 2008.

(2)

Ökoloogilised kriteeriumid ning komisjoni otsusega 2005/338/EÜ kehtestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1980/2000 õigeaegselt läbi vaadatud.

(3)

Võttes arvesse läbivaatamisprotsessi erinevaid etappe, on asjakohane pikendada vastavat kehtivusaega 18 kuu võrra.

(4)

Seetõttu tuleks otsust 2005/338/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1980/2000 artikli 17 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/338/EÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Puhkeküla või -laagri teenuse tooterühma ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. oktoobrini 2009.”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. märts 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 237, 21.9.2000, lk 1.

(2)  ELT L 108, 29.4.2005, lk 67.


Top