EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EÜ: Euroopa Keskpanga otsus, 18. detsember 2008 , Euroopa Keskpanga nõukogu rotatsiooni süsteemi alguse edasilükkamise kohta (EKP/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 3/4


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

18. detsember 2008,

Euroopa Keskpanga nõukogu rotatsiooni süsteemi alguse edasilükkamise kohta

(EKP/2008/29)

(2009/5/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artiklit 10.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 8. juuli 2008. aasta otsuse 2008/608/EÜ (vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Slovakkias 1. jaanuaril 2009. aastal) (1) kohaselt täidab Slovakkia euro kasutuselevõtuks vajalikke tingimusi ja ühinemisakti (2) artiklis 4 osutatud erand tühistatakse alates 1. jaanuarist 2009.

(2)

Slovakkias euro kasutuselevõtuga ületab Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu liikmete arv 21. EKPSi põhikirja artikli 10.2 kohaselt on alates kuupäevast, mil nõukogu liikmete arv ületab 21, igal juhatuse liikmel üks hääl ja hääleõiguslikke keskpankade presidente on kokku 15. Samuti sätestab see artikkel hääleõiguse rotatsiooni reeglid. Artikli 10.2 kuuenda taande kohaselt võib EKP nõukogu kahe kolmandiku liikmete häälteenamusega, olenemata hääleõigusest, otsustada rotatsiooni süsteemi edasi lükata kuupäevani, mil keskpankade presidentide arv ületab 18.

(3)

3. veebruari 2003. aasta soovituse EKP/2003/1 (nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 10.2 muutmist) (3) põhjendus 6 ja riigipeade või valitsusjuhtide koosseisus kokku tulnud nõukogu 21. märtsi 2003. aasta otsuse 2003/223/EÜ (mis käsitleb Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 10.2 muutmist) (4) põhjendus 6 osutavad võimalusele lükata rotatsiooni süsteemi algus edasi, et vältida olukorda, kus mis tahes rühma kuuluvate keskpankade presidentide hääletamise sagedus on 100 %. Rotatsiooni süsteemi alustamise korral, kui keskpankade presidentide arv ületab 15, tuleb kehtestada erikord, tagamaks, et esimese rühma keskpanga presidentide hääletamise sagedus ei oleks madalam kui teisel rühmal. Üks võimalus selle tingimuse täitmiseks on esimesele rühmale viie hääleõiguse andmine. Sellega kaasneks aga esimese rühma liikmete 100 % hääletamise sagedus, mis oleks vastuolus põhimõttega, et kõikide keskpankade presidentide suhtes tuleb kohaldada rotatsiooni süsteemi. Muude võimalustega esimese rühma 100 % hääletamise sageduse vältimiseks kaasneks rotatsiooni süsteemi äärmine keerukus.

(4)

Pärast põhjalikku kaalumist asus EKP nõukogu seisukohale, et rotatsiooni süsteemi edasilükkamisega seotud kasu juhul, kui keskpankade presidentide arv ületab 15, ületab kasu juhul, kui rakendatakse rotatsiooni süsteem, kuna keskpankade presidentide arv ületab 15, ning vältida saaks keerukate lisaelementide kasutuselevõtmist kaherühmalises rotatsiooni süsteemis. Seetõttu on kohane rotatsiooni süsteemi algus edasi lükata, kuni keskpankade presidentide arv ületab 18,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

EKPSi põhikirja artiklis 10.2 sätestatud rotatsiooni süsteemi algus lükatakse edasi kuupäevani, mil EKP nõukogusse kuuluvate keskpankade presidentide arv ületab 18.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2009.

Frankfurt Maini ääres, 18. detsember 2008

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 195, 24.7.2008, lk 24.

(2)  Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

(3)  ELT C 29, 7.2.2003, lk 6.

(4)  ELT L 83, 1.4.2003, lk 66.


Top