Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1558/2007, 17. detsember 2007 , millega kohandatakse alates 1. juulist 2007 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 340/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, EURATOM) nr 1558/2007,

17. detsember 2007,

millega kohandatakse alates 1. juulist 2007 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli, eriti selle artiklit 13,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on sätestatud nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti personalieeskirjade artikleid 63, 64, 65, 82 ning VII, XI ja XIII lisa, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artikli 20 esimest lõiku, artiklit 64 ja artiklit 92,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades, et Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate ostuvõime kasvu tagamiseks paralleelselt liikmesriikide riigiteenistujate omaga tuleks Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasusid ning pensione kohandada vastavalt 2007. aasta aruandele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. juulist 2007 asendatakse personalieeskirjade artikli 63 teises lõigus kuupäev „1. juuli 2006” kuupäevaga „1. juuli 2007”.

Artikkel 2

Alates 1. juulist 2007 personalieeskirjade artiklis 66 sätestatud igakuiste põhipalkade tabel, mille alusel arvestatakse töötasusid ja pensione, asendatakse alljärgneva tabeliga:

1.7.2007

Palgajärk

Palgaaste

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Artikkel 3

Alates 1. juulist 2007 määratakse ametnike ja muude teenistujate töötasude paranduskoefitsiendid vastavalt personalieeskirjade artiklile 64, nagu märgitud alljärgneva tabeli 2. veerus.

Alates 1. jaanuarist 2008 määratakse ametnike ja muude teenistujate ülekannete paranduskoefitsiendid vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõikele 3, nagu märgitud alljärgneva tabeli 3. veerus.

Alates 1. juulist 2007 määratakse pensionide paranduskoefitsiendid vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõikele 2, nagu märgitud alljärgneva tabeli 4. veerus.

Alates 1. maist 2008 määratakse pensionide paranduskoefitsiendid vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artikli 20 lõikele 2, nagu märgitud alljärgneva tabeli 5. veerus.

1

2

3

4

5

Riik / Koht

Töötasu

1.7.2007

Ülekanne

1.1.2008

Pension

1.7.2007

Pension

1.5.2008

Bulgaaria

65,8

58,0

100,0

100,0

Tšehhi Vabariik

81,2

74,7

100,0

100,0

Taani

139,4

135,3

136,1

135,3

Saksamaa

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

München

106,6

 

 

 

Eesti

79,6

77,7

100,0

100,0

Kreeka

95,3

93,3

100,0

100,0

Hispaania

100,4

96,4

100,0

100,0

Prantsusmaa

117,4

107,3

109,3

107,3

Iirimaa

121,8

118,0

118,8

118,0

Itaalia

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Küpros

89,9

92,0

100,0

100,0

Läti

79,3

75,2

100,0

100,0

Leedu

71,3

67,8

100,0

100,0

Ungari

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Madalmaad

111,5

103,0

104,7

103,0

Austria

107,8

107,2

107,3

107,2

Poola

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugal

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumeenia

76,3

70,5

100,0

100,0

Sloveenia

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovakkia

81,3

74,8

100,0

100,0

Soome

117,8

114,6

115,2

114,6

Rootsi

117,0

113,7

114,4

113,7

Ühendkuningriik

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Artikkel 4

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade artikli 42a teises ja kolmandas lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetussumma 849,38 eurot ning üksikvanemale vastavalt 1 132,49 eurot.

Artikkel 5

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõikes 1 osutatud majapidamistoetuse põhisumma 158,86 eurot.

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikes 1 osutatud ülalpeetava lapse toetussumma 347,13 eurot.

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 1 osutatud õppetoetuse summa 235,53 eurot.

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõikes 2 osutatud õppetoetuse summa 84,80 eurot.

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade artiklis 69 ja selle VII lisa artikli 4 lõike 1 teises lõigus osutatud kodumaalt lahkumise toetuse miinimumsumma 470,83 eurot.

Artikkel 6

Alates 1. jaanuarist 2008 kohandatakse personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõike 2 teises lõigus osutatud kilomeetrite eest makstavat toetust alljärgnevalt:

 

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul 0 kuni 200 km

 

0,3531 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul 201 kuni 1 000 km

 

0,5884 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul 1 001 kuni 2 000 km

 

0,3531 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul 2 001 kuni 3 000 km

 

0,1177 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul 3 001 kuni 4 000 km

 

0,0567 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul 4 001 kuni 10 000 km

 

0 eurot iga kilomeetri kohta vahemaa puhul üle 10 000 km.

Eespool nimetatud kilomeetrite eest makstavale toetusele lisandub kindlasummaline kompensatsioon:

176,52 eurot juhul, kui kaugus töökoha ja päritolukoha vahel on raudteed mööda 725 km kuni 1 450 km,

353,02 eurot, kui töökoha ja päritolukoha vaheline vahemaa raudteed mööda on üle 1 450 km.

Artikkel 7

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõikes 1 osutatud päevaraha määratud alljärgnevalt:

36,48 eurot ametniku puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

29,41 eurot ametniku puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 8

Alates 1. juulist 2007 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 24 lõikes 3 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

1 038,73 eurot teenistujate puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

617,64 eurot teenistujate puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 9

Alates 1. juulist 2007 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõike 3 teises lõigus osutatud töötustoetuse alammäär 1 245,73 eurot, ülemmäär 2 491,48 eurot ja standardmäär 1 132,49 eurot.

Artikkel 10

Alates 1. juulist 2007 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 63 esitatud igakuiste põhipalkade tabel järgmisega:

1.7.2007

Järk

Kategooria

Rühm

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Artikkel 11

Alates 1. juulist 2007 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 93 esitatud igakuiste põhipalkade tabel järgmisega:

Teenistusgrupp

1.7.2007

Palgajärk

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Artikkel 12

Alates 1. juulist 2007 on muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 94 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

781,31 eurot teenistujate puhul, kellel on õigus majapidamistoetusele;

463,22 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele.

Artikkel 13

Alates 1. juulist 2007 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 96 lõike 3 teises lõigus osutatud töötustoetuse alammäär 934,31 eurot, ülemmäär 1 868,61 eurot ja standardmäär 849,38 eurot.

Artikkel 14

Alates 1. juulist 2007 on nõukogu määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76 (2) artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus ette nähtud hüvitised vahetustega töö eest 356,04; 537,38; 587,56 ja 801,03 eurot.

Artikkel 15

Alates 1. juulist 2007 kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68 (3) artiklis 4 osutatud summade suhtes paranduskoefitsienti 5,139465.

Artikkel 16

Alates 1. juulist 2007 asendatakse personalieeskirjade XIII lisa artikli 8 lõikes 2 sätestatud kohaldatavad summad alljärgnevaga:

1.7.2007

Palgajärk

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Artikkel 17

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 14 esimeses lõigus osutatud toetussummad ülalpeetava lapse kohta määratud alljärgnevalt:

1.7.2007–31.12.2007

319,27

1.1.2008–31.12.2008

333,19

Artikkel 18

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 15 esimeses lõigus osutatud koolitoetussummad määratud alljärgnevalt:

1.7.2007–31.8.2007

50,86

1.9.2007–31.8.2008

67,83

Artikkel 19

Alates 1. juulist 2007 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 18 lõike 1 kohaldamise eesmärgil enne 1. maid 2004 jõus olnud personalieeskirjade VII lisa artiklis 4a mainitud kindlasummaline toetus määratud alljärgnevalt:

122,83 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C4 või C5,

188,31 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C1, C2 või C3.

Artikkel 20

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SILVA


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 337/2007 (ELT L 90, 30.3.2007, lk 1).

(2)  Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, 9. veebruar 1976, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, 13.2.1976, lk 1). Määrust on täiendatud määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 1307/87 (EÜT L 124, 13.5.1987, lk 6) ning viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1873/2006 (ELT L 360, 19.12.2006, lk 61).

(3)  Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, 29. veebruar 1968, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1750/2002 (EÜT L 264, 2.10.2002, lk 15).


Top