Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0286

Komisjoni määrus (EÜ) nr 286/2007, 16. märts 2007 , millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel märtsis 2007 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. aprill – 30. juuni 2007

OJ L 78, 17.3.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/286/oj

17.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 78/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 286/2007,

16. märts 2007,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel märtsis 2007 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. aprill–30. juuni 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 18. augusti 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1458/2003, millega avatakse sealihasektori tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

2007. aasta teiseks trimestriks on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad saada olevatest kogustest, ning need võib seetõttu täies ulatuses rahuldada.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1458/2003 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. aprill–30. juuni 2007 käsitletakse vastavalt lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 208, 19.8.2003, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 341/2005 (ELT L 53, 26.2.2005, lk 28).


LISA

Jrk-nr

Ajavahemikuks 1. aprill–30. juuni 2007 esitatud impordi litsentsi taotluste heakskiiduprotsent

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.


Top