Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0049

Komisjoni direktiiv 2007/49/EÜ, 26. juuli 2007 , millega muudetakse direktiivi 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 81 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/49/oj

27.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 195/33


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/49/EÜ,

26. juuli 2007,

millega muudetakse direktiivi 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 2 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ (2) on vastu võetud eesmärgiga tagada liikmesriikide ametlikesse kataloogidesse lisatavate põllumajandustaimesortide vastavus Ühenduse Sordiameti kehtestatud suunistele teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas. Muude sortide puhul on kõnealuse direktiiviga ette nähtud kohaldada Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu (UPOV) suuniseid.

(2)

Ühenduse Sordiamet ja UPOV on vahepeal avaldanud täiendavaid suuniseid mitmete muude liikide kohta ning ajakohastanud kehtivaid suuniseid.

(3)

Seetõttu tuleks direktiivi 2003/91/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/91/EÜ I ja II lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisa tekstiga.

Artikkel 2

Enne 1. novembrit 2007 alanud kontrollimisel võib liikmesriik kohaldada direktiivi 2003/91/EÜ versiooni, mida kohaldati enne selle muutmist käesoleva direktiiviga.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. oktoobriks 2007. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. novembrist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 6.12.2006, lk 12).

(2)  ELT L 254, 8.10.2003, lk 11. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/127/EÜ (ELT L 343, 8.12.2006, lk 82).


LISA

I LISA

Nende artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud liikide loetelu, mis peavad vastama Ühenduse Sordiameti kontrolliprotokollidele

Teaduslik nimi

Tavanimetus

Ühenduse Sordiameti protokoll

Allium cepa L. (Cepa-rühm)

Harilik sibul ja värtensibul

TP 46/1, 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum-rühm)

Pesasibul

TP 46/1, 14.6.2005

Allium porrum L.

Porrulauk

TP 85/1, 15.11.2001

Allium sativum L.

Küüslauk

TP 162/1, 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Spargel

TP 130/1, 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Lillkapsas

TP 45/1, 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Asparkapsas e kalaabria

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Rooskapsas

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Nuikapsas

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kähar peakapsas, valge peakapsas ja punane peakapsas

TP 48/2, 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Vürtspaprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Kähar endiivia ja eskariool

TP 118/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Tööstuslik sigur

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Salatsigur

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbuus

TP 142/1, 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Kurk ja kornišon

TP 61/1, 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Kabatšokk

TP 119/1, 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Hispaania artišokk ehk kardi

TP 184/1, 25.3.2004

Daucus carota L.

Porgand ja söödaporgand

TP 49/2, 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Apteegitill

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Aedsalat

TP 13/3, 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

TP 44/3, 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petersell

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Õisuba

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Põõsasaeduba ja lattuba

TP 12/2, 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Kortsteraline hernes, siledateraline hernes ja suhkruhernes

TP 7/1, 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Redis

TP 64/1, 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Aedspinat

TP 55/1, 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Põldkännak

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Põlduba

TP Broadbean/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Suhkrumais ja lõhenev mais

TP 2/2, 15.11.2001

Nimetatud protokollide tekst on kättesaadav Ühenduse Sordiameti veebilehel (www.cpvo.europa.eu).

II LISA

Nende artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud liikide loetelu, mis peavad vastama UPOVi kontrollisuunistele

Teaduslik nimi

Tavanimetus

UPOVi suunis

Allium fistulosum L.

Talisibul

TG/161/3, 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Murulauk

TG/198/1, 9.4.2003

Apium graveolens L.

Seller

TG/82/4, 17.4.2002

Apium graveolens L.

Juurseller

TG/74/4 corr., 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Lehtpeet e mangold

TG/106/4, 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Söögipeet, sh peedisort „Cheltenham”

TG/60/6, 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Lehtkapsas

TG/90/6, 31.3.2004

Brassica rapa L.

Hiina kapsas

TG/105/4, 9.4.2003

Brassica rapa L.

Naeris

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Punasigur e radicchio

TG/154/3, 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Kõrvits

TG/155/4, 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Mustrõigas

TG/63/6, 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Kurdlehine rabarber

TG/62/6, 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Mustjuur

TG/116/3, 21.10.1988

Solanum melongena L.

Baklažaan

TG/117/4, 17.4.2002

Nimetatud suuniste tekst on kättesaadav UPOVi veebilehel (www.upov.int).


Top