EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0009

Komisjoni direktiiv 2007/9/EÜ, 20. veebruar 2007 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ lisa aldikarbi jääkide piirnormide osas (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/9/oj

1.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/17


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/9/EÜ,

20. veebruar 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ lisa aldikarbi jääkide piirnormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teravilja ja taimset päritolu toodete, sealhulgas puu- ja köögivilja puhul kajastavad jääkide piirnormid sellist tõhusaks taimekaitseks vajaliku pestitsiidide miinimumkoguse kasutamist, mida rakendades jääkaine kogus on võimalikult väike ja toksikoloogiliselt vastuvõetav, pidades silmas eelkõige keskkonnakaitset ja jääkide määra, mida tarbijad hinnanguliselt toidu kaudu omastavad. Ühenduses kohaldatavad jääkide piirnormid kajastavad selliste jääkide koguse ülempiiri, mida tooted võivad heade põllumajandustavade järgimise korral sisaldada.

(2)

Pestitsiidide jääkide piirnorme vaadatakse pidevalt läbi ning neid muudetakse, et võtta arvesse uut teavet ja uusi andmeid. Jääkide piirnormid määratakse kindlaks vastavalt analüütiliselt määratud alammäärale, kui taimekaitsevahendite lubatud kasutamise tagajärjel ei leita toiduaines või selle pinnal märkimisväärselt pestitsiidijääke või kui nende kasutamine ei olnud lubatud või kui liikmesriikide poolt lubatud kasutamiseks ei esitatud vajalikke andmeid või kui kolmandates riikides kasutamiseks ei esitatud asjaomaseid andmeid ning selle tagajärjel esineb ühenduse turul ringlusse lastavates toiduainetes või nende pinnal pestitsiidide jääke.

(3)

Üks liikmesriik teavitas komisjoni soovist muuta riigisiseseid jääkide piirnorme vastavalt direktiivi 90/642/EMÜ artiklile 8, lähtudes murest koguste üle, mida tarbijad saavad toiduga. Komisjonile on edastatud ühenduse piirnormide läbivaatamise ettepanekud.

(4)

Tarbijate eluaegset ja lühiajalist kokkupuudet käesolevas direktiivis nimetatud pestitsiididega toiduainete kaudu on uuesti hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid (2). Sellest lähtudes tuleks määrata jääkide uued piirnormid, mis tagavad, et tarbijaid ei seata lubamatult ohtu.

(5)

Tarbijate akuutset kokkupuudet kõnealuste pestitsiididega iga toiduaine kaudu, mis võib sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduse menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. Jõuti järeldusele, et pestitsiidide jääkide esinemine uute piirnormide tasemel või sellest madalamal tasemel ei avalda ägedat toksilist mõju.

(6)

Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud ühenduse kaubanduspartneritega Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel ja nende arvamusi kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(7)

Komisjon palvel esitas Euroopa Toiduohutusamet (3) oma arvamuse ohtude kohta seoses aldikarbi jääkide piirnormiga käesolevas direktiivis.

(8)

Seepärast tuleks direktiivi 90/642/EMÜ lisasid vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A osa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. septembriks 2007. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 2. septembrist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. veebruar 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/92/EÜ (ELT L 311, 10.11.2006, lk 31).

(2)  Juhised pestitsiidijääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidijääkide Codex komiteega ja avaldanud Maailma Terviseorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, lk 1–23.


LISA

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A-osas asendatakse aldikarbi read järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Aldikarb (aldikarbi, selle sulfoksiidi ja sulfooni summa väljendatud aldikarbina)

“1.

Puuviljad, värsked, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud, suhkrulisandita; pähklid

0,02 (1)

i)

TSITRUSVILJAD

 

Greibid

 

Sidrunid

 

Laimid

 

Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

Apelsinid

 

Pomelod

 

Muud

 

ii)

PÄHKLID (koortega või ilma)

 

Mandlid

 

Brasiilia pähklid

 

Kašupähklid

 

Kastanid

 

Kookospähklid

 

Sarapuupähklid

 

Makadaamiapähklid

 

Pekanipähklid

 

Piiniapähklid

 

Pistaatsiapähklid

 

Kreeka pähklid

 

Muud

 

iii)

ÕUNVILJAD

 

Õunad

 

Pirnid

 

Küdooniad

 

Muud

 

iv)

LUUVILJAD

 

Aprikoosid

 

Kirsid

 

Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

Ploomid

 

Muud

 

v)

MARJAD JA VÄIKSED PUUVILJAD

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

Lauaviinamarjad

 

Veiniviinamarjad

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

 

c)

Koguviljad (välja arvatud metsamarjad)

 

Murakad

 

Põldmurakad

 

Logani murakad

 

Vaarikad

 

Muud

 

d)

Muud väiksed puuviljad ja marjad (välja arvatud metsamarjad)

 

Mustikad

 

Jõhvikad

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

Karusmarjad

 

Muud

 

e)

Looduses kasvavad marjad ja viljad

 

vi)

MUUD VILJAD

 

Avokaadod

 

Banaanid

 

Datlid

 

Viigimarjad

 

Kiivid

 

Kääbusapelsinid

 

Litšid

 

Mangod

 

Oliivid (lauaoliivid)

 

Oliivid (õli ekstraheerimiseks)

 

Papaiad

 

Purpur-kannatuslille viljad (grenadillid)

 

Ananassid

 

Granaatõunad

 

Muud

 

2.

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

 

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILJAD

0,02 (1)

Söögipeet

 

Porgand

 

Kassaava

 

Juurseller

 

Mädarõigas

 

Maapirn

 

Pastinaak

 

Juurpetersell

 

Redis

 

Aed-piimjuur

 

Bataat

 

Kaalikas

 

Naeris

 

Jamss

 

Muud

 

ii)

SIBULKÖÖGIVILJAD

0,05

Küüslauk

 

Harilik sibul

 

Pesasibul

 

Talisibul

 

Muud

 

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

0,02 (1)

a)

Maavitsalised

 

Tomatid

 

Paprikad

 

Baklažaanid

 

Söödav muskushibisk

 

Muud

 

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

Kurgid

 

Kornišonid

 

Kabatšokid

 

Muud

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

Melonid

 

Patissonid

 

Arbuusid

 

Muud

 

d)

Suhkrumais

 

iv)

KAPSASKÖÖGIVILJAD

0,02 (1)

a)

Õisik-kapsad

 

Spargelkapsas

 

Lillkapsas

 

Muud

 

b)

Peakapsad

 

Rooskapsas

 

Peakapsas

 

Muud

 

c)

Lehtkapsad

 

Hiina kapsas

 

Lehtkapsas

 

Muud

 

d)

Nuikapsas

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ÜRDID

0,02 (1)

a)

Aedsalat jms

 

Salatkress

 

Põldkännak

 

Aedsalat

 

Eskariool (sile endiiviasigur)

 

Põld-võõrkapsas (ruccola salat)

 

Kapsalehed ja -leherootsud

 

Muud

 

b)

Spinat jms

 

Aedspinat

 

Lehtpeet (mangold)

 

Muud

 

c)

Ürt-allikkerss

 

d)

Harilik sigur

 

e)

Maitsetaimed

 

Aed-harakputk

 

Murulauk

 

Petersell

 

Lehtseller

 

Muud

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

0,02 (1)

Oad (kaunadega)

 

Oad (kaunadeta)

 

Herned (kaunadega)

 

Herned (kaunadeta)

 

Muud

 

vii)

VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

0,02 (1)

Spargel

 

Hispaania artišokk

 

Seller

 

Apteegitill

 

Artišokk

 

Porrulauk

 

Rabarber

 

Muud

 

viii)

SEENED

0,02 (1)

a)

Kultuurseened

 

b)

Metsaseened

 

3.

Kaunviljad

0,02 (1)

Oad

 

Läätsed

 

Herned

 

Lupiinid

 

Muud

 

4.

Õliseemned

0,05 (1)

Linaseemned

 

Maapähklid

 

Mooniseemned

 

Seesamiseemned

 

Päevalilleseemned

 

Rapsiseemned

 

Sojaoad

 

Sinepiseemned

 

Puuvillaseemned

 

Kanepiseemned

 

Muud

 

5.

Kartulid

0,02 (1)

Varajane kartul

 

Säilituskartul

 

6.

TEE (Camellia sinensis'e kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või fermenteerimata)

0,05 (1)

7.

HUMAL (kuivatatud), sh humalakäbigraanulid ja kontsentreerimata pulber

0,05 (1)


(1)  alumine määramispiir”


Top