EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0871

Nõukogu ühine seisukoht 2007/871/ÜVJP, 20. detsember 2007 , millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/448/ÜVJP

OJ L 340, 22.12.2007, p. 109–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2008; kehtetuks tunnistatud 32008E0586 . Latest consolidated version: 29/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/871/oj

22.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 340/109


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2007/871/ÜVJP,

20. detsember 2007,

millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/448/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 15 ja 34,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. detsembril 2001 vastu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta. (1)

(2)

Nõukogu võttis 28. juunil 2007 vastu ühise seisukoha 2007/448/ÜVJP, millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP. (2)

(3)

Nõukogu vaatas ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 6 nõude kohaselt täielikult läbi selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühist seisukohta 2007/448/ÜVJP.

(4)

Läbivaatamise tulemusel järeldas nõukogu, et käesoleva ühise seisukoha lisas loetletud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides ühise seisukohta 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses, et pädev asutus on võtnud nende suhtes vastu otsuse nimetatud ühise seisukoha artikli 1 lõike 4 tähenduses ning et nende suhtes tuleks jätkata nimetatud ühises seisukohas sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(5)

Loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP, tuleks vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Käesoleva ühise seisukoha lisas esitatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP.

Artikkel 2

Ühine seisukoht 2007/448/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. detsember 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93.

(2)  ELT L 169, 29.6.2007, lk 69.


LISA

Artiklis 1 nimetatud isikute, rühmituste ja üksuste loend (1)

1.   ISIKUD

1.

ABOU, Rabah Naami (teise nimega Naami Hamza, teise nimega Mihoubi Faycal, teise nimega Fellah Ahmed, teise nimega Dafri Rèmi Lahdi), sündinud 1.2.1966 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

2.

ABOUD, Maisi (teise nimega The Swiss Abderrahmane), sündinud 17.10.1964 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

3.

AKHNIKH, Ismail (teise nimega SUHAIB, teise nimega SOHAIB), sündinud 22.10.1982 Amsterdamis (Madalmaad), Madalmaade pass nr NB0322935 – Hofstadgroep'i liige

4.

* ALBERDI URANGA, Itziar, sündinud 7.10.1963 Durangos Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 78.865.693 – ETA tegevliige

5.

* ALBISU IRIARTE, Miguel, sündinud 7.6.1961 Donostias Gipuzkoas (Hispaania), isikutunnistus nr 15.954.596 – ETA tegevliige, Gestoras Pro-amnistía liige

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (teise nimega ABU OMRAN, teise nimega AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), sündinud 26.6.1967 Qatif-Bab al Shamalis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (teise nimega Halifa Laarbi MOHAMED, teise nimega Abed, teise nimega Abid, teise nimega Abu ISMAIL), sündinud 18.7.1978 Nadoris (Maroko), Hispaania pass nr ESPP278036 – Hofstadgroep'i liige

10.

* APAOLAZA SANCHO, Iván, sündinud 10.11.1971 Beasainis Gipuzkoas (Hispaania), isikutunnistus number 44.129.178 – ETA tegevliige, K. Madridi liige

11.

ARIOUA, Azzedine, sündinud 20.11.1960 Constantine’is (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

12.

ARIOUA, Kamel (teise nimega Lamine Kamel), sündinud 18.8.1969 Constantine’is (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

13.

ASLI, Mohamed (teise nimega Dahmane Mohamed), sündinud 13.5.1975 Ain Taya’s (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

14.

ASLI, Rabah, sündinud 13.5.1975 Ain Taya’s (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

15.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio, sündinud 8.11.1957 Errezilis Gipuzkoas (Hispaania), isikutunnistus nr 15.927.207 – ETA tegevliige

16.

ATWA, Ali (teise nimega BOUSLIM, Ammar Mansour, teise nimega SALIM, Hassan Rostom), Liibanon, sündinud 1960. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik

17.

BOUGHABA, Mohammed Fahmi (teise nimega Mohammed Fahmi BOURABA, teise nimega Mohamed Fahmi BURADA, teise nimega Abu MOSAB), sündinud 6.12.1981 Al Hoceimas (Maroko) – Hofstadgroep'i liige

18.

BOUYERI, Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad) – Hofstadgroep'i liige

19.

DARIB, Noureddine (teise nimega Carreto, teise nimega Zitoun Mourad), sündinud 1.2.1972 Alžeerias – al-Takfiri ja al-Hijra liige

20.

DJABALI, Abderrahmane (teise nimega Touil), sündinud 1.6.1970 Alžeerias – al-Takfiri ja al-Hijra liige

21.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, sündinud 20.12.1977 Basauris Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 45.625.646 – ETA tegevliige

22.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, sündinud 10.1.1958 Plentzias Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 16.027.051 – ETA tegevliige

23.

EL FATMI, Nouredine (teise nimega Nouriddin EL FATMI, teise nimega Nouriddine EL FATMI, teise nimega Noureddine EL FATMI, teise nimega Abu AL KA'E KA'E, teise nimega Abu QAE QAE, teise nimega FOUAD, teise nimega FZAD, teise nimega Nabil EL FATMI, teise nimega Ben MOHAMMED, teise nimega Ben Mohand BEN LARBI, teise nimega Ben Driss Muhand IBN LARBI, teise nimega Abu TAHAR, teise nimega EGGIE), sündinud 15.8.1982 Midaris (Maroko), Maroko pass nr N829139 – Hofstadgroep'i liige

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (teise nimega AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, teise nimega EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), sündinud 10.7.1965 või 11.7.1965 El Dibabiyas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik

25.

EL MORABIT, Mohamed, sündinud 24.1.1981 Al Hoceimas (Maroko), Maroko pass nr K789742 – Hofstadgroep'i liige

26.

ETTOUMI, Youssef (teise nimega Youssef TOUMI), sündinud 20.10.1977 Amsterdamis (Madalmaad), Madalmaade isikutunnistus nr LNB4576246 – Hofstadgroep'i liige

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, sündinud 10.9.1971 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

28.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, sündinud 29.4.1967 Gernikas Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 44.556.097 – ETA tegevliige

29.

HAMDI, Ahmed (teise nimega Abu IBRAHIM), sündinud 5.9.1978 Beni Saidis (Maroko), Maroko pass nr K728658 – Hofstadgroep'i liige

30.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, sündinud 25.4.1961 Eskoriatzas Navarras (Hispaania), isikutunnistus nr 16.255.819 – ETA tegevliige

31.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique, sündinud 30.7.1955 Santurtzis Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 14.929.950 – ETA tegevliige

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, AHMED, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963 Liibanonis, Liibanoni kodanik

33.

LASSASSI, Saber (teise nimega Mimiche), sündinud 30.11.1970 Constantine’is (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem, teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah, teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis, pass nr 488555

35.

MOKTARI, Fateh (teise nimega Ferdi Omar), sündinud 26.12.1974 Hussein Deys (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

36.

* MORCILLO TORRES, Gracia, sündinud 15.3.1967 Donostias Gipuzkoas (Hispaania), isikutunnistus nr 72.439.052 – ETA tegevliige, K.a.s./Ekin'i liige

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (teise nimega MUGHNIYAH, Imad Fayiz), sündinud 7.12.1962 Tayr Dibbas (Liibanon) pass nr 432298 – HIZBOLLAH' kõrgem luureohvitser

38.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús, sündinud 23.2.1961 Pamplonas Navarras (Hispaania), isikutunnistus nr 15.841.101 – ETA tegevliige

39.

NOUARA, Farid, sündinud 25.11.1973 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

40.

* ORBE SEVILLANO, Zigor, sündinud 22.9.1975 Basauris Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 45.622.851 – ETA tegevliige, Jarrai/Haika/Segi liige

41.

* PALACIOS ALDAY, Gorka, sündinud 17.10.1974 Baracaldos Biskaias (Hispaania), isikutunnustus nr 30.654.356 – ETA tegevliige, K. Madridi liige

42.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki, sündinud 18.9.1964 Donostias Gipuzkoas (Hispaania), isikutunnistus nr 15.976.521 – ETA tegevliige, Jarrai/Haika/Segi liige

43.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier, sündinud 27.2.1968 Bilbaos Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 30.609.430 – ETA tegevliige, K. Madridi liige

44.

RESSOUS, Hoari (teise nimega Hallasa Farid), sündinud 11.9.1968 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liigen

45.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis, sündinud 18.9.1963 Bilbaos Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 18.197.545 – ETA tegevliige, K. Madridi liige

46.

SEDKAOUI, Noureddine (teise nimega Nounou), sündinud 23.6.1963 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

47.

SELMANI, Abdelghani (teise nimega Gano), sündinud 14.6.1974 Alžiiris (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

48.

SENOUCI, Sofiane, sündinud 15.4.1971 Hussein Deys (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

49.

SISON, Jose Maria (teise nimega Armando Liwanag, teise nimega Joma), sündinud 8.2.1939 Cabugaos (Filipiini Vabariik) – Filipiinide Kommunistliku Partei, sealhulgas NPA (New People's Army) juht

50.

TINGUALI, Mohammed (teise nimega Mouh di Kouba), sündinud 21.4.1964 Blidas (Alžeeria) – al-Takfiri ja al-Hijra liige

51.

* URANGA ARTOLA, Kemen, sündinud 25.5.1969 Ondarroas Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 30.627.290 – ETA tegevliige, Herri Batasuna/Euskal Herritarroki/Batasuna liige

52.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo, sündinud 21.5.1976 Bilbaos Biskaias (Hispaania), isikutunnistus nr 29.036.694 – ETA tegevliige

53.

* VILA MICHELENA, Fermín, sündinud 12.3.1970 Irúnis Gipuzkoas (Hispaania), isikutunnustus nr 15.254.214 – ETA tegevliige, K.a.s./Ekini liige

54.

WALTERS, Jason Theodore James (teise nimega Abdullah, teise nimega David), sündinud 6.3.1985 Amersfoortis (Madalmaad), Madalmaade pass nr NE8146378 – Hofstadgroep'i liige

2.   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (teise nimega Fatah Revolutionary Council/Fatah' Revolutsiooniline Nõukogu, teise nimega Arab Revolutionary Brigades/Araabia Revolutsiooniline Brigaad, teise nimega Black September/Must september, teise nimega Revolutionary Organisation of Socialist Muslims/Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon)

2.

Al-Aqsa Martyr's Brigade/Al-Aqsa Märtrite Brigaad

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ja Al-Hijra

5.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Artisans’ Cooperative Fire and Similar – Occasionally Spectacular/Käsitööliste ühistu Tuli ja Sarnane – Juhuslikult Silmapaistev)

6.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Armed Units for Communism/ Kommunismi eest võitlevad relvastatud üksused)

7.

Aum Shinrikyo (teise nimega AUM, teise nimega Aum Supreme Truth/Aum Ülim Tõde, teise nimega Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

* Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle – CCCCC (Cell Against Capital, Prison, Prison Warders and Prison Cells/Kapitali, vanglate, vangivalvurite ja kinnipidamiskambrite vastane rakuke)

10.

Filipiinide Kommunistlik Partei, sealhulgas New Peoples Army – NPA/Uus Rahvaarmee, Filipiinid, seotud isik Sison Jose Maria (teise nimega Armando Liwanag, teise nimega Joma, Filipiinide Kommunistliku Partei, sealhulgas NPA juht)

11.

* Continuity Irish Republican Army – CIRA/Iiri Vabastusarmee Jätkuosa

12.

EPANASTATIKOS AGONAS – Revolutsiooniline Võitlus

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad – ETA (Basque Fatherland and Liberty/Baskimaa ja Vabadus; terrorirühmituses ETA osalevad järgmised organisatsioonid: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (teise nimega Herri Batasuna; teise nimega Euskal Herritarrok))

14.

Gama'a al-Islamiyya (teise nimega Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group/islami rühmitus – IG)

15.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – BDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front/Suur Islami Idavõitlejate Rinne)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre – GRAPO (Antifascist Resistance Groups First of October/Esimese Oktoobri Fašismivastased Vastupanurühmad)

17.

Hamas (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Quassem)

18.

Hizbul Mujahideen – HM

19.

Hofstadgroep

20.

Holy Land Foundation for Relief and Development/Püha Maa toetuse ja arengu sihtasutus

21.

International Sikh Youth Federation – ISYF/Rahvusvaheline sikhi noorteliit

22.

* Solidarietà Internazionale (International Solidarity/Rahvusvaheline solidaarsus)

23.

Kahane Chai (teise nimega Kach)

24.

Khalistan Zindabad Force – KZF

25.

Kurdistan Workers' Party – PKK/Kurdistani Töölispartei, (teise nimega KADEK, teise nimega KONGRA-GEL)

26.

Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE/Tamili Eelami Vabastustiigrid

27.

* Loyalist Volunteer Force – LVF/Ustavate Vabatahtlike Väesalk

28.

Mujahedin-e Khalq Organisation – MEK või MKO, välja arvatud National Council of Resistance of Iran – NCRI/Iraani Rahvuslik Vastupanuliikumise Nõukogu, (teise nimega The National Liberation Army of Iran – NLA/Iraani Rahvuslik Vabastusarmee, MEK-i militaarne haru, teise nimega the People's Mujahidin of Iran – PMOI, teise nimega Muslim Iranian Student's Society/Iraani Moslemiüliõpilaste Ühendus)

29.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army/Rahvuslik Vabastusarmee)

30.

* Orange Volunteers – OV/Oranžid Vabatahtlikud

31.

Palestine Liberation Front – PLF/Palestiina Vabastusrinne

32.

Palestinian Islamic Jihad – PIJ/Palestiina Islami Džihaad

33.

Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP/Palestiina Vabastamise Rahvarinne

34.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (teise nimega PFLP-General Command)

35.

* Real IRA/Tõeline IRA

36.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Red Brigades for the Construction of the Fighting Communist Party/Võitleva kommunistliku partei ülesehitamise punased brigaadid)

37.

* Red Hand Defenders – RHD/Punakäelised Kaitsjad

38.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia/Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud)

39.

* Epanastatiki Pirines (Revoultionary Nuclei/Revolutsioonilised Tuumikrühmad)

40.

* Dekati Evdomi Noemvri (Revolutsiooniorganisatsioon 17. November)

41.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (teise nimega Devrimci Sol (Revolutsioonilised Vasakpoolsed), teise nimega Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party/Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/Rinne/Partei)

42.

Sendero Luminoso – SL (Shining Path/Särav Tee)

43.

Stichting Al Aqsa (teise nimega Stichting Al Aqsa Nederland, teise nimega Al Aqsa Nederland)

44.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (teise nimega Kurdistan Freedom Falcons, teise nimega Kurdistan Freedom Hawks/Kurdistani Vabastuspistrikud)

45.

* Brigata XX Luglio (Twentieth of July Brigade/Kahekümnenda Juuli Brigaad)

46.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters – UDA/UFF/Ulsteri Kaitseliit/Ulsteri Vabadusvõitlejad

47.

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (United Self-Defense Forces/Group of Colombia/Ühendatud Kaitsejõud/Kolumbia Rühmitus)

48.

* Federazione Anarchica Informale – F.A.I. (Unofficial Anarchist Federation/Mitteametlik Anarhistlik Föderatsioon)


(1)  Tärniga * tähistatud isikute, rühmituste ja üksuste suhtes kohaldatakse üksnes ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artiklit 4.


Top