EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0423

Nõukogu otsus 2007/423/ÜVJP, 18. juuni 2007 , millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/293/ÜVJP, millega pikendatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist toetavate meetmete kehtivusaega

OJ L 157, 19.6.2007, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/423/oj

19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/23


NÕUKOGU OTSUS 2007/423/ÜVJP,

18. juuni 2007,

millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/293/ÜVJP, millega pikendatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist toetavate meetmete kehtivusaega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta 2004/293/ÜVJP, (1) eriti selle artiklit 2 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis ühise seisukohaga 2004/293/ÜVJP vastu meetmed, et takistada liikmesriikide territooriumile sisenemist ja selle läbimist isikutel, kes oma tegevusega aitavad vabaduses viibivatel isikutel jätkuvalt kõrvale hoida õigusemõistmisest kuritegude eest, milles endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus (EJRK) on neile esitanud süüdistuse, või kes tegutsevad muul viisil, mis võib takistada EJRKi volituste tõhusat rakendamist.

(2)

Kuna Ante Gotovina viidi üle EJRKi arestiüksusesse, tuleks nimekirjast välja jätta teatavate ühise seisukoha artiklis 2 osutatud ja Gotovinaga seotud isikute nimed. Samuti on vajalik ajakohastada järelejäänud nimekirjas olevate isikute andmeid.

(3)

Lisaks sellele tuleks nimekirja lisada teised isikud, kes oma tegevusega aitavad vabaduses viibivatel isikutel jätkuvalt kõrvale hoida õigusemõistmisest kuritegude eest, milles EJRK on neile esitanud süüdistuse, või kes tegutsevad muul viisil, mis võib takistada EJRKi volituste tõhusat rakendamist.

(4)

Seetõttu tuleks ühise seisukoha 2004/293/ÜVJP lisas esitatud nimekirja vastavalt muuta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2004/293/ÜVJP lisas esitatud isikute nimekiri asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud nimekirjaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 18. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 65. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2007/150/ÜVJP (ELT L 66, 6.3.2007, lk 21).


LISA

1.

BILBIJA, Milorad

Svetko BILBIJA poeg

Sünniaeg ja -koht: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 3715730

Isikutunnistuse nr: 03GCD9986

Isikukood: 1308956163305

Varjunimed:

Aadress: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

2.

BJELICA, Milovan

Sünniaeg ja -koht: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0000148, välja antud 26.7.1998 Srpsko Sarajevos (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr: 03ETA0150

Isikukood: 1910958130007

Varjunimed: Cicko

Aadress: äriühing CENTREK, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (abieluaegne perekonnanimi: GLUSICA Jelena)

Vlastimir ja Sojka DJORDJEVICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 7.2.1977, Zajecar, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Vlastimir DJORDJEVICI tütar

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Sünniaeg ja -koht: 29.9.1949, Knjazevaci haldusüksus, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Vlastimir DJORDJEVICI abikaasa

5.

ECIM, Ljuban

Sünniaeg ja -koht: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0144290, välja antud 21.11.1998 Banja Lukas (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr: 03GCE3530

Isikukood: 0601964100083

Varjunimed:

Aadress: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

6.

HADZIC, Goranka

Branko ja Milena HADZICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 18.6.1962, Vinkovci haldusüksus, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 1806962308218 (JMBG), isikutunnistus nr 569934/03

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI õde

7.

HADZIC, Ivana

Goran ja Zivka HADZICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 25.2.1983 Vukovar, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI tütar

8.

HADZIC, Srecko

Goran ja Zivka HADZICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.10.1987, Vukovar, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI poeg

9.

HADZIC, Zivka

Branislav NUDICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 9.6.1957, Vinkovci, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI abikaasa

10.

JOVICIC, Predrag

Desmir JOVICICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 1.3.1963, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4363551

Isikutunnistuse nr: 03DYA0852

Isikukood: 0103963173133

Varjunimed:

Aadress: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Sünniaeg ja -koht: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0036395 (kehtivusaeg lõppes 12.10.1998)

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed: Sasa

Aadress:

12.

KARADZIC, Ljiljana (neiupõlvenimi: ZELEN)

Vojo ja Anka tütar

Sünniaeg ja -koht: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

13.

KARADZIC, Luka

Vuko ja Jovanka KARADZICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 31.7.1951, Savniki haldusüksus, Montenegro

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Dubrovacka nr 14, Belgrad, Serbia, ja Janka Vukotica nr 24, Rastoci, Niksici haldusüksus, Montenegro

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Radovan KARADZICI vend

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Radovan KARADZICI ja Ljiljana ZELEN-KARADZICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 22.5.1967, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 2205967175003 (JMBG); isikutunnistus nr 04DYB0041

Varjunimed: Seki

Aadress: Dobroslava Jevdjevica nr 9, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Radovan KARADZICI tütar

15.

KESEROVIC, Dragomir

Slavko poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4191306

Isikutunnistuse nr: 04GCH5156

Isikukood: 0806957100028

Varjunimed:

Aadress:

16.

KIJAC, Dragan

Sünniaeg ja -koht: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

17.

KOJIC, Radomir

Milanko ja Zlatana poeg

Sünniaeg ja -koht: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolaci piirkond, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4742002, välja antud 2002. aastal Sarajevos (kaotab kehtivuse aastal 2007)

Isikutunnistuse nr: 03DYA1935. Välja antud 7.7.2003 Sarajevos

Isikukood: 2311950173133

Varjunimed: Mineur või Ratko

Aadress: 115 Trifka Grabeza, Pale või hotell KRISTAL, Jahorina, Bosnia ja Hertsegoviina

18.

KOVAC, Tomislav

Vaso poeg

Sünniaeg ja -koht: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 0412959171315

Varjunimed: Tomo

Aadress: Bijela, Montenegro; ja Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Vasilija poeg

Sünniaeg ja -koht: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 03GFB1318

Isikukood: 3001961120044

Varjunimed: Predo

Aadress: Doboj, Bosnia ja Hertsegoviina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1968, Belgrad, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed: Legija (võltsitud isikutunnistus IVANIC, Zeljko nimele)

Aadress: vangistatud (Belgradi rajooni vangla, Bacvanska 14, Belgrad)

21.

MALIS, Milomir

Dejan Malisi poeg

Sünniaeg ja -koht: 3.8.1966, Bjelice

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 0308966131572

Varjunimed:

Aadress: Vojvode Putnika, Foca/Srbinje, Bosnia ja Hertsegoviina

22.

MANDIC, Momcilo

Sünniaeg ja -koht: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0121391, välja antud 12.5.1999 Srpsko Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 0105954171511

Varjunimed: Momo

Aadress: vangistatud

23.

MARIC, Milorad

Vinko Marici poeg

Sünniaeg ja -koht: 9.9.1957, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4587936

Isikutunnistuse nr: 04GKB5268

Isikukood: 0909957171778

Varjunimed:

Aadress: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia ja Hertsegoviina

24.

MICEVIC, Jelenko

Luka ja Desanka (neiupõlvenimi Simic) poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.8.1947, Borci Konjici lähedal, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4166874

Isikutunnistuse nr: 03BIA3452

Isikukood: 0808947710266

Varjunimed: Filaret

Aadress: Milesevo mungaklooster, Serbia

25.

MLADIC, Biljana (neiupõlvenimega STOJCEVSKA)

Strahilo STOJCEVSKI ja Svetlinka STOJCEVSKA tütar

Sünniaeg ja -koht: 30.5.1972, Skopje, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 3005972455086 (JMBG)

Varjunimed:

Aadress: registreeritud aadressil Blagoja Parovica 117a, Belgrad, kuid elab aadressil Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Ratko MLADICI minia

26.

MLADIC, Darko

Ratko ja Bosiljka MLADICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 19.8.1969, Skopje, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Passi nr: SCG pass nr 003220335, välja antud 26.2.2002

Isikutunnistuse nr: 1908969450106 (JMBG); isikutunnistus nr B112059, välja antud 8.4.1994 SUP Belgradi poolt

Varjunimed:

Aadress: Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Ratko MLADICI poeg

27.

NINKOVIC, Milan

Simo poeg

Sünniaeg ja -koht: 15.6.1943, Doboj, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 3944452

Isikutunnistuse nr: 04GFE3783

Isikukood: 1506943120018

Varjunimed:

Aadress:

28.

OSTOJIC, Velibor

Jozo poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

29.

OSTOJIC, Zoran

Mico OSTOJICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 04BSF6085

Isikukood: 2903961172656

Varjunimed:

Aadress: Malta 25, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

30.

PAVLOVIC, Petko

Milovan PAVLOVICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4588517

Isikutunnistuse nr: 03GKA9274

Isikukood: 0606957183137

Varjunimed:

Aadress: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia ja Hertsegoviina

31.

PETROVIC, Tamara (neiupõlvenimi DJORDJEVIC)

Vlastimir ja Sojka DJORDJEVICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 3.10.1971, Zajecar, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Vlastimir DJORDJEVICI tütar

32.

POPOVIC, Cedomir

Radomir POPOVICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 24.3.1950, Petrovici

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 04FAA3580

Isikukood: 2403950151018

Varjunimed:

Aadress: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia ja Hertsegoviina

33.

PUHALO, Branislav

Djuro poeg

Sünniaeg ja -koht: 30.8.1963, Foca, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 3008963171929

Varjunimed:

Aadress:

34.

RADOVIC, Nade

Milorad RADOVICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 26.1.1951, Foca, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: vana pass nr 0123256 (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr: 03GJA2918

Isikukood: 2601951131548

Varjunimed:

Aadress: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia ja Hertsegoviina

35.

RATIC, Branko

Sünniaeg ja -koht: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0442022, välja antud 17.9.1999 Banja Lukas

Isikutunnistuse nr: 03GCA8959

Isikukood: 2611957173132

Varjunimed:

Aadress: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

36.

ROGULJIC, Slavko

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Passi nr: kehtiv pass nr 3747158, välja antud 12.4.2002 Banja Lukas. Kehtivusaja lõpp: 12.4.2007. Kehtetu pass nr 0020222, välja antud 25.8.1988 Banja Lukas. Kehtivusaja lõpp: 25.8.2003

Isikutunnistuse nr: 04EFA1053

Isikukood: 1505952103022

Varjunimed:

Aadress: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia ja Hertsegoviina

37.

SAROVIC, Mirko

Sünniaeg ja -koht: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4363471, välja antud Istocno Sarajevos, kehtiv kuni 8.10.2008

Isikutunnistuse nr: 04PEA4585

Isikukood: 1609956172657

Varjunimed:

Aadress: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Dejan SKOCAJICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 3681597

Isikutunnistuse nr: 04GDB9950

Isikukood: 0508953150038

Varjunimed:

Aadress: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia ja Hertsegoviina

39.

VRACAR, Milenko

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: kehtiv pass nr 3865548, välja antud 29.8.2002 Banja Lukas. Kehtivusaja lõpp: 29.8.2007. Kehtetud passid nr 0280280, välja antud 4.12.1999 Banja Lukas (kehtiv kuni 4.12.2004) ja nr 0062130, välja antud 16.9.1998 Banja Lukas, Bosnia ja Hertsegoviina

Isikutunnistuse nr: 03GCE6934

Isikukood: 1505956160012

Varjunimed:

Aadress: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

40.

ZOGOVIC, Milan

Jovani poeg

Sünniaeg ja -koht: 7.10.1939, Dobrusa

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

41.

ZUPLJANIN, Divna (neiupõlvenimi STOISAVLJEVIC)

Dobrisav ja Zorka STOISAVLJEVICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 15.11.1956, Maslovare, Kotor Varosi haldusüksus, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 0256552, välja antud 26.4.1999

Isikutunnistuse nr: 04GCM2618, välja antud 5.11.2004 ja juhiloa nr 05GCF8710, välja antud 3.1.2005

Varjunimed:

Aadress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI abikaasa

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Stojan ja Divna ZUPLJANINI poeg

Sünniaeg ja -koht: 21.7.1980, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 4009608 kuupäevaga 7.2.2003

Isikutunnistuse nr: ID 04GCG6605, juhiloa nr 04GCC6937 kuupäevaga 8.3.2004

Varjunimed:

Aadress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI poeg

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Stojan ja Divna ZUPLJANINI poeg

Sünniaeg ja -koht: 18.7.1984, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 5049445 kuupäevaga 26.4.2006

Isikutunnistuse nr: ID 03GCB5148 kuupäevaga 10.6.2003, juhiloa nr 04GCF5074 kuupäevaga 30.11.2004

Varjunimed:

Aadress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI poeg

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Stanko ja Cvijeta ZUPLJANINI poeg

Sünniaeg ja -koht: 17.11.1957, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 0023955, välja antud 24.8.1998

Isikutunnistuse nr: ID 04GCL4072, juhiloa nr 04GCE8351 kuupäevaga 18.9.2004

Varjunimed: Bebac

Aadress: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI nõbu


Top