Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0036

Komisjoni direktiiv 2006/36/EÜ, 24. märts 2006 , millega muudetakse direktiivi 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ

OJ L 88, 25.3.2006, p. 13–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 304–306 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/36/oj

25.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 88/13


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/36/EÜ,

24. märts 2006,

millega muudetakse direktiivi 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõike 1 punkti h esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2001/32/EÜ (2) tunnistati teatavad liikmesriigid või liikmesriikide teatavad piirkonnad teatavate kahjulike organismide suhtes kaitstavateks aladeks. Mõnedel juhtudel tunnistati piirkonnad kaitstavateks aladeks ajutiselt, sest puudus vajalik teave näitamaks, et kõnealune kahjulik organism ei esinenud kõnealuses liikmesriigis või piirkonnas.

(2)

Juhul kui liikmesriigid on nüüdseks vajaliku teabe esitanud, tuleks kõnealused piirkonnad tunnistada alaliselt kaitstavateks aladeks.

(3)

Portugali teatavad piirkonnad tunnistati Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) suhtes kaitstavateks aladeks.

(4)

Portugal esitas teabe, mille kohaselt on Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) nüüdseks levinud tema territooriumi teatavatesse osadesse. Seepärast ei tuleks kõnealuseid Portugali territooriumi osasid enam tunnistada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstavateks aladeks.

(5)

Itaalia ja Austria eri piirkonnad või piirkondade osad ning kogu Iirimaa, Leedu, Sloveenia ja Slovakkia territoorium tunnistati ajutiselt kuni 31. märtsini 2006Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstavateks aladeks.

(6)

Austria, Itaalia, Iirimaa, Leedu, Slovakkia ja Sloveenia esitatud teabest selgub, et Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes tuleks nende riikide kaitstavate alade ajutise tunnistamise aega erandkorras pikendada kahe aasta võrra, et anda kõnealustele riikidele aega esitada teavet, et organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ei esine vajadusel viia lõpule meetmed kõnealuse organismi hävitamiseks.

(7)

Kuna bakter Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. on nüüdseks levinud mõnesse Itaalia osasse, Gorenjska ja Maribori piirkonda Sloveenias ning mõnesse Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltári, Rožňava ja Trebišovi maakonna omavalitsusüksusesse Slovakkias, seetõttu ei tohiks kõnealuseid Itaalia, Sloveenia ja Slovakkia piirkondi tunnistada enam Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstavateks aladeks.

(8)

Leedu tunnistati ajutiselt kuni 31. märtsini 2006 peedi risomaaniaviiruse (BNYVV) suhtes kaitstavaks alaks.

(9)

Leedu esitas teabe, mille kohaselt peedi risomaaniaviirus (BNYVV) on nüüdseks levinud Leetu. Seetõttu ei tuleks Leedut enam tunnistada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstavaks alaks.

(10)

Malta tunnistati ajutiselt kuni 31. märtsini 2006 tsitruseliste tristeetsa viiruse (Euroopa tüved) suhtes kaitstavaks alaks.

(11)

Malta esitatud teabest selgub, et tsitruseliste tristeetsa viiruse (Euroopa tüved) suhtes tuleks selle riigi kaitstava ala ajutise tunnistamise aega erandkorras pikendada kahe aasta võrra, et anda kõnealusele riigile aega esitada teavet, et tsitruseliste tristeetsa viirust (Euroopa tüved) ei esine, või vajadusel viia lõpule meetmed selle kahjuliku organismi hävitamiseks.

(12)

Küpros tunnistati ajutiselt kuni 31. märtsini 2006Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner ja Leptinotarsa decemlineata Say suhtes kaitstavaks alaks.

(13)

Küprose esitatud teabest selgub, et Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner ja Leptinotarsa decemlineata Say suhtes tuleks selle riigi kaitstava ala ajutise tunnistamise aega erandkorras pikendada kahe aasta võrra, et anda kõnealusele riigile aega esitada teavet, et neid kahjulikke organisme ei esine, või vajadusel viia lõpule meetmed nende kahjulike organismide hävitamiseks.

(14)

Seetõttu tuleks direktiivi 2001/32/EÜ vastavalt muuta.

(15)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2001/32/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

Lisas loetletud ühenduse alad tunnistatakse direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti h esimese lõigu tähenduses kaitstavateks aladeks käesoleva direktiivi lisas nende nimede puhul loetletud kahjulike organismide suhtes.”

2.

Artikkel 2 jäetakse välja.

3.

Lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Jao a punktis 2 asendatakse sõna “Portugal” järel sulgudes olevad sõnad järgmiste sõnadega “Assoorid, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (Alcobaça, Alenqueri, Bombarrali, Cadavaili, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidose, Peniche ja Torres Vedrase omavalitsusüksused) ja Trás-os-Montes”.

b)

Jao a punktides 3.1, 11 ja 13 lisatakse sõna “Küpros” järele sõnad “(kuni 31. märtsini 2008)”.

c)

Jao b punkt 2 asendatakse järgmisega:

“—

Hispaania, Eesti, Prantsusmaa (Korsika), Iirimaa, Itaalia (AbruzziBasilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguuria; Marche; Molise; Piemonte; Sardiinia; Sitisiilia; Toscana; Umbria; Valle d’Aosta), Läti, Portugal, Soome, Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Kanalisaared),

ja kuni 31. märtsini 2008, Iirimaa, Itaalia (Apuulia, Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (välja arvatud maanteest nr 9 – Via Emilia põhja poole jääv piirkond), Parma, Piacenza, Rimini (välja arvatud maanteest nr 9 – Via Emilia põhja poole jääv piirkond), Lombardia, Veneto: välja arvatud Rovigo provintsis asuvad Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara omavalitsusüksused, Padova provintsis asuvad Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi omavalitsusüksused, ja Verona provintsis asuvad Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari omavalitsusüksused), Leedu, Austria (Burgenland, Kärnten, Alam-Austria, Tirool (Lienzi haldusüksus), Steiermark, Viin), Sloveenia (välja arvatud Gorenjska ja Maribori piirkond), Slovakkia (välja arvatud Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Streda maakond), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond))”.

d)

Jao d punktis 1 jäetakse välja sõna “Leedu”.

e)

Jao d punktis 3 lisatakse sõna “Malta” järele sõnad “(kuni 31. märtsini 2008)”.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 30. aprilliks 2006 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid. Liikmesriigid edastavad nende õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. maist 2006.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisatakse nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viide käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/14/EÜ (ELT L 34, 7.2.2006, lk 24).

(2)  EÜT L 127, 9.5.2001, lk 38. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/18/EÜ (ELT L 57, 3.3.2005, lk 25).


Top