Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1208(02)

Nõukogu otsus, 28. november 2006 , Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse asendusliikme asendamise kohta

OJ C 298, 8.12.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

8.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 298/2


NÕUKOGU OTSUS,

28. november 2006,

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse asendusliikme asendamise kohta

(2006/C 298/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (1), eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas oma 3. juuni 2002. aasta otsusega (2) ja 29. aprilli 2004. aasta otsusega (3) ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed 2. juunil 2005 lõppevaks ajavahemikuks; nimetatud ajavahemikku pikendati vastavalt määruse nr 1112/2005 artikli 1 lõikele 5.

(2)

Kõnealuse juhatuse valitsuse esindajate kategoorias on vabanenud asendusliikme koht pärast Bo BARREFELTI tagasiastumist.

(3)

Rootsi valitsus on esitanud kandidaadi vabanenud kohale,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI nimetatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse asendusliikmeks Bo BARREFELTI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni uue juhatuse määramiseni määruse nr 1112/2005 artikli 1 lõike 5 kohaselt.

Brüssel, 28. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1) ja määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk 5).

(2)  EÜT C 161, 5.7.2002, lk 5.

(3)  ELT C 116, 30.4.2004, lk 16.


Top