Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1347

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1347/2005, 16. august 2005, millega 51. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

OJ L 212, 17.8.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 184–187 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 151 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1347/oj

17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1347/2005,

16. august 2005,

millega 51. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist), (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisas on toodud nende pädevate asutuste loetelu, kellele tuleb edastada teave ja taotlused nimetatud määrusega kehtestatud meetmete kohta.

(2)

Saksamaa, Leedu, Madalmaad ja Rootsi on esitanud taotluse oma pädevate asutuste kontaktandmete muutmiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1278/2005 (ELT L 202, 3.8.2005, lk 34).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Pealkirja “Saksamaa” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“—

rahaliste vahendite külmutamise puhul:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Faks: (49-89) 35 01 63 38 00

finantsallikate külmutamise puhul:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49-6196) 908-0

Faks: (49-6196) 908-800”

2.

Pealkirja “Leedu” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Faks: (370-5) 231 30 90”

3.

Pealkirja “Madalmaad” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel: (31-70) 342 89 97

Faks: (31-70)  342 79 84”

4.

Pealkirja “Rootsi” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“Artikkel 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Faks: (46-8) 411 27 89

Artikkel 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel: (46-8) 401 90 00

Faks (46-8) 401 99 00

Artikkel 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Faks: (46-8) 24 13 35”


Top