Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0776

Nõukogu ühismeede 2005/776/ÜVJP, 7. november 2005, millega muudetakse Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas volitusi

OJ L 292, 8.11.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 113–114 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/776/oj

8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/13


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/776/ÜVJP,

7. november 2005,

millega muudetakse Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 18 lõiget 5 ja artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

23. märtsil 2005 võttis nõukogu vastu ühismeetme 2005/265/ÜVJP, (1) millega Adriaan JACOBOVITS de SZEGED määrati Euroopa Liidu eriesindajaks Moldovas.

(2)

Nõukogu võttis 28. juulil 2005 vastu ühismeetme 2005/584/ÜVJP, (2) millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja volitusi kuni 28. veebruarini 2006.

(3)

Moldova president Voronin ja Ukraina president Juštšenko saatsid 2. juunil 2005 ühise kirja, milles palutakse Euroopa Liidul muu hulgas uurida võimalusi osutada abi rahvusvahelise tollikontrolli sisseseadmisel Moldova-Ukraina riigipiiri Transnistria lõigus ja luua tõhus rahvusvaheline seiresüsteem nimetatud piirilõigus.

(4)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 20. septembril 2005 kokku ELi piirikontrolli missiooni loomises Moldova ja Ukraina vahelisel piiril, muu hulgas tugevdades Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas meeskonda.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas uusi ülesandeid seoses ELi piirikontrolli missiooniga Moldova ja Ukraina vahelisel piiril, tuleks tema volitusi vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2005/265/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

“g)

parandada esmajoones ELi piirikontrolli missiooni abil piiri- ja tollikontrolli tõhusust ja piirivalvetegevust Moldovas ja Ukrainas nende ühisel piiril, keskendudes eriti Transnistria piirilõigule.”;

b)

artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

“e)

Euroopa Liidu eriesindaja kõrgetasemelise poliitilise nõuniku juhitava tugirühma abil:

i)

saada poliitiline ülevaade Moldova ja Ukraina vahelise riigipiiriga seotud arengute ja tegevuste kohta;

ii)

analüüsida Moldova ja Ukraina poliitilist kaasatust piirivalve parandamises;

iii)

edendada Moldova ja Ukraina vahelist koostööd piiriküsimuste alal, mille eesmärk on ka eelduste loomine Transnistria konflikti lahendamiseks.”;

c)

artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Euroopa Liidu eriesindaja volitustega seotud kulutuste katmise lähtesumma on 430 000 eurot.”;

d)

artikli 8 ainus lõik muudetakse lõikeks 1 ja lisatakse järgmine uus lõige:

“2.   Nõukogu ja komisjon tagavad kumbki oma sellekohaste volituste piires käesoleva ühismeetme ning ühenduse välistegevuse rakendamise järjepidevuse kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 teise lõiguga. Nõukogu ja komisjon teevad sel eesmärgil koostööd.”;

e)

artikli 10 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Seda kohaldatakse kuni 28. veebruarini 2006.”.

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub 1. detsembril 2005.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 7. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  ELT L 81, 30.3.2005, lk 50.

(2)  ELT L 199, 29.7.2005, lk 95.


Top